לייבפרסון מפרסמת תוצאות כספיות לרבעון הראשון של 2017

מרחיבה את כוחה כמובילה בתחום ה- Messagingעם מספר רב של לקוחות חדשים

ערכה את הוועידה הראשונה בתחום הבינה המלאכותית (AI) והבוטים; משיקה את פלטפורמת LiveEngage לבוטים

במטרה להשלים את מעבר לקוחות החברה לפלטפורמת LiveEngage במהלך 2017

ניו יורק, 10 במאי, 2017 / PRNewswire / — לייבפרסון אינק. LivePerson, Inc., (NASDAQ: LPSN, סימול בבורסה לניירות ערך בת"א: לפסן), ספקית מובילה של פתרונות התקשרות דיגיטאליים באינטרנט ובמובייל באמצעות ענן, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון, אשר הסתיים ב-31 במרץ 2017.

עיקרי הדברים
סך ההכנסות ברבעון הראשון של 2017 הסתכם ב-50.9 מיליון דולר, בהשוואה לתחזית ההכנסות שהצגנו ברבעון הקודם, להכנסות של 50-51 מיליון דולר. מתוך סך ההכנסות, הכנסות הפעילות העסקית (B2B) ברבעון הראשון של 2017 הסתכמו ב-46.7 מיליון דולר, וההכנסות מפעילות צרכנית הסתכמו ב-4.2 מיליון דולר.

לייבפרסון חתמה על 74 עסקאות ברבעון, במסגרתן התווספו 25 לקוחות חדשים. ההכנסה הממוצעת ללקוח מארגונים גדולים ועסקים בגודל בינוני במהלך תקופה של 12 חודשים שהסתיימה ברבעון הראשון של 2017, הגיעה ללמעלה מ-200,000 דולר.

"עברנו להתמקד בצמיחה ברבעון הראשון", אמר ערן ואנונו, מנכ"ל לייבפרסון ישראל וסמנכ"ל טכנולוגיות בלייבפרסון העולמית. "פעילות המכירות שלנו הגיעה לרמה ששיקפה את פעילותינו לפני המעבר ל-LiveEngage, חתמנו על מספר עסקאות חדשות בתחום ה-Messaging, וייצרנו ממוצע הכנסות שהגיע לשיא. ההיצע והתחכום של LiveEngage מעניקים ללייבפרסון יתרון ברור כמובילת השינוי בתעשיית שירות הלקוחות. אנו מתמקדים במינוף היותנו מובילים ובניצול הפוטנציאל העצום בחיבור שבין Messaging לבוטים ו-AI. וועידת ה-AI והבוטים שערכנו בשבוע שעבר הייתה מלאה עד אפס מקום, במסגרתה השקנו את פלטפורמת LiveEngage לבוטים וחשפנו את שיתופי הפעולה שלנו עם מספר ספקי בוטים ו-AI. עולם הבינה המלאכותית והבוטים מובל ע"י מרכז הפיתוח הישראלי ושומר על היותנו מובילי שוק חדשניים."

הרחבת בסיס לקוחות
במהלך הרבעון הראשון, חתמה החברה על עסקאות עם הלקוחות החדשים הבאים:
• ספקית פס רחב מובילה בבריטניה
• אחת מספקיות המוזיקה המובילות למנויים
• ספקית גלובלית של שירותי נסיעות לחברות
• אחד המוסדות הלאומיים הגדולים ביותר למתן הלוואות
• אחת מעשר חברות השכרת הרכב המובילות

בנוסף, החברה הרחיבה עסקיה עם:
• Qantas, חברת התעופה הגדולה ביותר באוסטרליה לטיסות פנים וחוץ
• חברת שירותים פיננסיים בעלת שווי שוק של מיליארדי דולרים
• ספקית תקשורת מובילה באירופה ואסיה
• ספקית גלובלית מובילה של שירותי מימון רכב
• חנות כלבו מקוונת יוקרתית ומובילה

הפסד נקי ורווח נקי מתואם
ההפסד הנקי לרבעון הראשון של 2017 הסתכם ב-5.7 מיליון דולר או 0.10 דולר למניה, לעומת הפסד של 2.7 מיליון דולר או 0.05 דולר למניה ברבעון הראשון של 2016. הרווח הנקי המתואם לרבעון הראשון של 2017 הסתכם ב-0.5 מיליון דולר או 0.01 דולר למניה, לעומת רווח נקי מתואם של 1.4 מיליון דולר או 0.03 דולר למניה ברבעון הראשון של 2016. הרווח הנקי המתואם אינו כולל הפחתות, תגמול מבוסס מניות, עלויות ארגון מחדש, עלויות רכישה, שיערוך המיסים הנדחים בגין נכסי מס, חיובים חד-פעמיים אחרים, והשפעת מס ההכנסה בגין התאמות אלו.

ההפסד הנקי לרבעון הראשון של 2017 ולרבעון הראשון של 2016 כולל חיובים חד פעמיים בסך של 2.1 מיליון דולר (0.05 דולר למניה) ו-0.4 מיליון דולר (0.01 דולר למניה), בהתאמה, הקשורים בעיקר לעלויות הליטיגציה בענייני קניין רוחני.

EBITDA מתואם
ה-EBITDA המתואם לרבעון הראשון של 2017 הסתכם ב-3.3 מיליון דולר או 0.06 דולר למניה, לעומת 4.7 מיליון דולר או 0.08 דולר למניה ברבעון הראשון של 2016. ה-EBITDA המתואם אינו כולל הוצאות (הכנסות) מס הכנסה, (הכנסות)/הוצאות אחרות, נטו, פחת והפחתות, תגמול מבוסס מניות, עלויות ארגון מחדש, עלויות רכישה וחיובים חד-פעמיים אחרים.

ההתאמה בין הנתונים הכספיים שאינם על בסיס GAAP והנתונים על פי GAAP מוצגת בטבלאות הנתונים בסוף הודעה לעיתונות זו. ביאור הנתונים הפיננסיים שאינם על בסיס GAAP ואופן חישובם נכלל למטה תחת הכותרת "גילוי פיננסי שלא על פי GAAP (Non-GAAP)".

מזומנים ושווי מזומנים
יתרת המזומנים של החברה נכון ל-31 למרץ 2017 הסתכמה ב-51.7 מיליון דולר, כולל 4 מיליון דולר במזומן המשמשים כבטוחה למכשירי גידור שער חליפין. ברבעון הראשון לשנת 2017, החברה הפיקה כ-3.1 מיליון דולר מפעילות שוטפת, המשקפת דפוס תזרים מזומנים אופייני לרבעון הראשון, והשקיעה כ-2.7 מיליון דולר ברכוש קבוע. כמו כן, החברה הוציאה כ-1.0 מיליון דולר לרכישה חוזרת של מניותיה הרגילות במהלך הרבעון הראשון של שנת 2017. נכון ל-31 במרץ 2017, נותרו כ-19.2 מיליון דולר זמינים לרכישה במסגרת התוכנית, אשר פורסמה בעבר, לרכישה החוזרת של המניות הרגילות.

תחזיות פיננסיות
החברה מעלה את רף ההכנסות התחתון של התחזית הקודמת שפרסמה לשנת 2017 מ-201 מיליון דולר ל-204 מיליון דולר בעקבות פתיחה יציבה לשנת 2017 והמשך התקדמות לקראת השלמת המעבר לפלטפורמת ה-LiveEngage. התחזית העדכנית לשנת 2017 כולה הינה הכנסות של 204-209 מיליון דולר.

התחזית למדדי הרווחיות של לייבפרסון נותרה ללא שינוי, והחברה ממשיכה להתקדם כמתוכנן להפחתת ההוצאות בסך של 16-19 מיליון דולר בהשוואה ל-2016 (למעט הוצאות חד-פעמיות, עלויות ארגון מחדש וחיובים שאינם במזומן).

המאמצים לסגירת התמיכה והטכנולוגיה הקשורות לפעילות הישנה והתמקדות החברה במעבר לפלטפורמת ה-LiveEngage מתקדמות כמתוכנן. לכן, לייבפרסון מצפה להקדים הוצאות לרבעון השני בסך 0.3-0.5 מיליון דולר מתוך הוצאות בסך 2.3-2.5 מיליון דולר של ארגון מחדש ופיצויי פיטורים שנקבעו קודם לכן לרבעון השלישי של שנת 2017. בהתאם להתקדמות המעבר, תיתכן הכרה בחיובים שיוקדמו מהרבעון השלישי לרבעון השני.

תחזיות החברה המפורטות בנוגע לביצועיה הכספיים הינן כדלקמן:

הרבעון השני של 2017
• הכנסות של 51.0-52.0 מיליון דולר
• הפסד נקי על בסיס GAAP של (0.12)-(0.10) דולר למניה
• רווח נקי מתואם ו של 0.01-0.02 דולר למניה
• EBIDTA מתואם ומדולל של 0.06-0.07 דולר למניה
• EBITDA מתואם של 3.3-4.2 מיליון דולר
• מצבת מניות של כ-56.5 מיליון מניות בדילול מלא

שנת 2017 במלואה

קווים מנחים מעודכנים
קווים מנחים קודמים
• הכנסות (במיליונים) $204.0 – $209.0 $201.0 – $209.0
• הפסד נקי על בסיס GAAP למניה $(0.40) – $(0.31) $(0.40) – $(0.31)
• הכנסה נקייה מדוללת מתואמת למניה $(0.07) – $(0.12) $(0.07) – $(0.12)
• EBIDTA מדולל מתואם למניה $0.30 – $0.37 $0.30 – $0.37
• EBITDA מתואם (במיליונים) $17.3 – $21.3 $17.3 – $21.3
• סך מניות בדילול מלא 56.8 מיליון 56.8 מיליון

תחזיות נוספות בנוגע לשנת 2017 במלואה
• השפעה שלילית של שערי מטבע חוץ על ההכנסות בהיקף של כ-3.0 מיליון דולר
• הוצאות משוערות חד פעמיות ועלויות ארגון מחדש של 2.7-3.1 מיליון דולר (0.05 דולר למניה) הקשורות לסגירת הפעילות הישנה והשלמת המעבר האסטרטגי לפלטפורמת LiveEngage
• הוצאות משפטיות משוערות חד פעמיות של 6.0-6.5 מיליון דולר (0.11 דולר למניה) הקשורות להליך ליטיגציה
• הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בהיקף של כ-4.7 מיליון דולר
• הוצאות על תגמול מבוסס מניות של כ-10.5 מיליון דולר
• פחת של כ-10.5 מיליון דולר
• תשלום מיסים במזומן של 1.0-3.0 מיליון דולר. שיעור מס מתואם של כ-35%
• הוצאות הון של כ-14.5 מיליון דולר

*שינויים קודמים ועתידיים באשר להצגת נתונים פיננסיים על בסיס Non-GAAP
יש לציין כי בשנת 2017, עדכנה החברה את מתודולוגיית חישוב הרווח הנקי המתואם. בעוד ובעבר כללה החברה את שיעור המס על בסיס GAAP בחישוביה, החברה מתחילה כעת בחישוב רווח (הפסד) לפני מיסים על בסיס GAAP, מוסיפים עלויות ארגון מחדש, הוצאות חד פעמיות והוצאות שאינן במזומן, ולאחר מכן מחילה שיעור מס סטנדרטי של 35%.

מטרת החישוב החדש היא להגביל את התנודתיות בשיעור המס על בסיס GAAP ולהתאים בצורה מדויקת יותר מסים על בסיס non-GAAP ומיסים במזומן. התאמה מלאה ברווח הנקי המתואם של 2016 במסגרת מתודולוגיית העבר והמתודולוגיה המעודכנת ניתן למצוא במצגת המשלימה לתוצאות הרבעון הראשון הנמצאת בקטגוריית קשרי משקיעים באתר החברה בכתובת http://www.liveperson.com/company/ir .

תגמול מבוסס מניות
בתוצאות הכספיות המצורפות נכללות ההוצאות הקשורות לתגמול מבוסס מניות, כדלקמן (באלפים):
3 חודשים שנסתיימו
ב-31 למרץ
2017 2016
עלות ההכנסות 75$ 10$
מכירה ושיווק 654 630
הנהלה וכלליות 662 852
פיתוח מוצר 522 827
סה"כ 1,913$ 2,319$
הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו
בתוצאות הפיננסיות המצורפות נכללות הוצאות הקשורות להפחתה של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו, כדלקמן (באלפים):

3 חודשים שנסתיימו
ב-31 למרץ
2017 2016
עלות ההכנסות 959$ 697$
הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים 472 924
סה"כ $1,431 $1,621

מצגת משלימה לרבעון הראשון של 2017
לייבפרסון תפרסם מצגת אשר תספק מידע משלים לרבעון הראשון של 2017 בקטגוריית קשרי המשקיעים באתר האינטרנט של החברה בכתובת http://www.liveperson.com/ir.

שיחת הועידה ומידע בדבר דיון באמצעות הוידאו
החברה תקיים דיון בתוצאות הפיננסיות של הרבעון הראשון של 2017, במסגרת שיחת ועידה טלפונית שתתקיים היום, ה-10 במאי 2017. על מנת להשתתף בשיחה, יש לחייג 877-507-3684 (למחייגים מארה"ב וקנדה) או 928-328-1244 (למחייגים שיחה בינלאומית) כ-5-10 דקות לפני השעה 17:00 לפי שעון ניו יורק. אנא השתמשו בקוד מזהה "99028560".

שיחת הועידה תשודר בזמן אמת גם באינטרנט וגישה אליה תתאפשר דרך קטגוריית קשרי משקיעים באתר האינטרנט של החברה בכתובת http://www.liveperson.com/company/ir.

אם נבצר מכם מלהשתתף בשיחת הועידה, הקלטת השיחה תהיה זמינה לשידור חוזר כשעתיים לאחר השיחה. כדי להאזין לשידור החוזר, יש להתקשר למספר 855-859-2056 (למחייגים מארה"ב וקנדה) או 404-537-3406 (למחייגים שיחה בינלאומית). אנא השתמשו בקוד מזהה "99028560". ניתן יהיה גם להאזין להקלטה בקטגוריית קשרי משקיעים באתר החברה בכתובת http://www.liveperson.com/company/ir. בנוסף, החברה תפרסם דיון וידיאו של תוצאותיה לרבעון הראשון ביוטיוב. לצפייה, לחץ על הלינק הבא: http://www.youtube.com/user/myliveperson.

גילוי פיננסי שלא על פי GAAP (Non-GAAP)
המשקיעים מוזהרים שהמדדים הפיננסיים שלהלן, אשר הינם בשימוש בהודעה לעיתונות זו, מוגדרים על ידי הרשות לניירות ערך האמריקאית, ה-Securities and Exchange Commission, כ-"מדדים פיננסיים שאינם על פי עקרונות GAAP": ה-EBITDA המתואם, או הרווחים/(הפסדים) לפני הפרשה (החזר) ממס הכנסה, (הכנסה)/הוצאה אחרת, נטו,פחת והפחתות, תגמול מבוסס מניות, עלויות ארגון מחדש, עלויות רכישה וחיובים חד-פעמיים אחרים; רווח נקי מתואם, או רווח נקי ללא הפחתות, הפרשות עבור נכסי המיסים הנדחים, והשפעות מס הכנסה בקשר עם התאמות אלה. יתכן והמדדים הללו יהיו שונים ממדדים פיננסיים שאינם על פי עקרונות GAAP שהינם בשימוש על ידי חברות אחרות. הצגת מידע כספי זה, שלא נערך לפי מערכת מקיפה של כללים או עקרונות חשבונאיים, אינו מיועד לבחינה במנותק. בנוסף, למרות שסיפקנו התאמה של המדדים הללו למדדי GAAP הקרובים ביותר, אין לפרשם כאלטרנטיבות לכלי מדידה אחרים של ביצועים אשר נקבעו בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים או כאינדיקטורים לביצועים התפעוליים של החברה, וכן לנזילות, או לתזרים מזומנים שנוצר עקב פעילות תפעולית, כספית או פעילות השקעה, וזאת משום שעשויים להיות גורמים או מגמות חשובים שמדדים אלו אינם מתייחסים אליהם. אנו מציגים מידע כספי זה משום שאנו מאמינים שמשקיעים מסוימים נעזרים בו על מנת למדוד את הביצועים שלנו. אנו מזהירים את המשקיעים שמידע כספי שלא על פי עקרונות ה-GAAP, הוא מטבעו שונה ממוסכמות חשבונאיות מסורתיות; לכן, השימוש במידע זה עלול להקשות על השוואת התוצאות הנוכחיות שלנו לתוצאות של תקופות דיווח אחרות, ולתוצאות של חברות אחרות.

התאמה של המידע הפיננסי שאינו על פי עקרונות GAAP למידע פיננסי על פי עקרונות GAAP אינו מהווה מדד פיננסי על פי כללי חשבונאות מקובלים (GAAP). בנוסף, אין לפרש את המידע הפיננסי שאינו על פי עקרונות GAAP כחלופה לכלי מדידה אחרים של ביצועים אשר נקבעו בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים או כאינדיקטורים לביצועים התפעוליים של החברה, וכן לנזילות, או לתזרים מזומנים שנוצר עקב פעילות תפעולית, כספית או פעילות השקעה, וזאת משום שעשויים להיות גורמים או מגמות חשובים שמדדים אלו אינם מתייחסים אליהם. אנו מציגים מידע פיננסי שאינו על פי עקרונות GAAP משום שאנו מאמינים כי הוא מועיל למשקיעים מסוימים ומשמש כמדד של הפעילות שלנו.
פסקת Safe Harbor
ההצהרות במסמך זה לגבי לייבפרסון אשר אינן עובדות היסטוריות הינן חוזות פני-עתיד וכפופות לסיכונים שונים ולחוסר ודאות אשר עלולים להביא לכך שהאירועים או התוצאות בפועל יהיו שונים באופן מהותי מההצהרות שבמסמך זה. כל הצהרה אשר חוזה פני-עתיד, לרבות, אך אף מבלי לפגוע בכלליות האמור, תחזיות כספיות, ניתנות בהתאם לפסקת ה"Safe Harbor" של ה- Private Securities Litigation Reform Act of 1995. טבעי שציפיותינו ותחזיותינו הפנימיות ישתנו במהלך התקדמות הרבעון והשנה, ועל כן מובהר בזאת כי אמונותינו וציפיותינו שבהתאם להם אנו מבססים את תחזיותינו, עלולות להשתנות. על אף שתחזיות אלו עלולות להשתנות כאמור, איננו מחויבים להודיע לכם על כך. האירועים או התוצאות בפועל עלולים להיות שונים בתכלית מאלו המוזכרים בפרסום בקשר לתחזיות או אמירות הצופות פני עתיד. חלק מהגורמים אשר עשויים ליצור פערים משמעותיים בין התחזיות שבפרסום זה ובין התוצאות בפועל הינם, בין היתר: תנודות פוטנציאליות ברווח הרבעוני ובתוצאות הפעילות; תחרות בענף התקשורת האינטרנטית, (לא כתוב במסמך באנגלית); יכולתנו לשמר לקוחות קיימים ולמשוך לקוחות חדשים; השפעה שלילית פוטנציאלית הנובעת מאי-יציבות בשער החליפין של מטבעות זרים; סיכונים הקשורים בשמירה על פרטיות באינטרנט אשר יכולים להוביל לדרישות רגולטוריות חדשות או ליצירת תדמית ציבורית שלילית; סיכונים הקשורים לדרישות רגולטוריות חדשות או דרישות חוקיות אחרות אשר עלולות להשפיע באופן משמעותי על עסקי החברה; יכולתנו לפעול ביעילות במכשירים
ניידים (לא כתוב במסמך באנגלית); סיכונים הקשורים ברגולציה בענף תעשייה ספציפי, וחקיקה, תקנות או פרשנויות משפטיות, הקשורות לענייני תעשייה ספציפיים; דרישות רגולטוריות נוספות, התחייבויות מיסוייות, תנודות בשער החליפין וסיכונים אחרים הנובעים מהתרחבות בינלאומית ו/או התרחבות למתן שירות ישיר ללקוח;פגיעה במוניטין אשר תפגע ברווחי החברה ההשפעה השלילית שעשויה להיות על האטה בכלכלה העולמית על עסקי החברה ותוצאות פעולותיה; תנאים כלכליים ושינויים רגולטוריים שנגרמו על ידי היציאה של בריטניה מן האיחוד האירופי; יכולת החברה לשמור על אנשי מפתח, לגייס אנשים חדשים ולנהל את שחיקת העובדים; סיכונים הקשורים ליכולתנו לשלב בהצלחה רכישות שנעשו בעבר או רכישות של חברות בעתיד;; כישלונות או פרצות אבטחה בשירותי החברה, ספקיה, או באתרי לקוחותיה; סיכונים הקשורים לרגולציה ולשימוש בלתי-נאות במידע אישי של לקוחותינו באינטרנט; חוסר הצלחה אפשרי לעמוד בסטנדרט השירות לו התחייבנו כלפי לקוחות מסויימים; מערכות טכנולוגיות שאינם בשליטתנו וכשלים טכנולוגיים העלולים לשבש את שירותי לייבפרסון; סיכונים הנוגעים בהגנת זכויות הקניין הרוחני של החברה או הפרות פוטנציאליות של זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים; אחריות משפטית ו/או תדמית ציבורית שלילית לשירותים הניתנים לצרכנים באמצעות הפלטפורמות הטכנולוגיות שלנו; סיכונים הקשורים בפגמים טכנולוגים או אחרים העלולים לשבש את השירותים שלנו; תקלות, שיבושים, ו- "באגים" במוצרים שלנו אשר יהיה קשים לתיקון; גידול בהפרשה לחובות מסופקים כתוצאה מגידול בחובות של לקוחות עם סיכון אשראי גבוה; סיכונים הקשורים בתשלומים; עיכוב במחזורי היישום; סיכונים הקשורים לתנודתיות בשוקי ההון; היכולת של החברה לגייס מימון נוסף לצורך ביצוע האסטרטגיה העסקית שלה; סיכונים הקשורים לתכנית רכישה חוזרת, קיימת או עתידית, של מניות החברה, כולל אם תוכנית כאמור תשפר את הערך לבעלי המניות בטווח ארוך, וכן אם רכישות כאמור יביאו להגדלת התנודתיות של מחיר המניות הרגילות של החברה ויפחיתו את עתודות המזומנים של החברה; היכולת של החברה לקבל רישיונות מצדדים שלישיים אשר הכרחיים לשימוש במוצרי החברה ובשירותיה, ויכולת החברה לשלב בהצלחה תוכנות של צדדים שלישיים; שינויים בכללי החשבונאות המקובלים בארה"ב; יכולת החברה לשמר את המוניטין שלה; סיכונים הקשורים בהכרה מהכנסות ממנויים; מחזורי המכירות הארוכים של החברה; סיכונים הקשורים לפעילות החברה בישראל והמתיחות הפוליטית והחברתית באזור; אירועי טבע קטסטרופאליים, והפרעה לפעילות החברה על ידי אירועים מעשה ידי אדם; התנודתיות הגבוהה של מחיר המניה שלנו; סיכונים הקשורים למסחר של המניה הרגילה שלנו ביותר מבורסה אחת. רשימה זו נועדה לזהות רק חלק מהגורמים העלולים ליצור שינויים בין התחזיות שבפרסום זה ובין האירועים או התוצאות שיתרחשו בפועל. הקוראים מופנים לדו"חות והמסמכים המוגשים מעת לעת על ידינו ל-Securities and Exchange Commission, לבדיקת גורמים אלו וגורמים חשובים אחרים העלולים להביא לשוני ממשי בין תחזיותינו המפורטות לעיל ובין התוצאות בפועל.

דילוג לתוכן