חניון רובוטי אוטונומי

יוניטרוניקס: גידול של 24% בהכנסות הרבעון השלישי ל-45.3 מיליון שקל

יוניטרוניקס הנמצאת בשליטת קרן פימי מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי 2017:
גידול של 24% בהכנסות ל-45.3 מיליון שקל;
זינוק חד ברווחיות ומעבר לרווח נקי

שיפור רווחיות בכל תחומי הפעילות של החברה
זינוק של כ- 90% ברווח הגולמי
שיעור הרווח התפעולי הגיע ל-5% מההכנסות
מתחילת השנה ועד לאחר תקופת הדו"ח חתמה יוניטרוניקס על שלושה חוזים בהיקף מצטבר של כ- 63 מיליון שקל
חברת יוניטרוניקס, מובילה עולמית בשוק מוצרי האוטומציה, המחסנים האוטומטיים והחניונים הרובוטיים האוטונומיים, הנמצאת בשליטת קרן פימי, פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי של שנת 2017 ולתשעת החודשים הראשונים של השנה.
חיים שני, מייסד ומנכ"ל יוניטרוניקס: "אנחנו מתחילים לראות את פירות העבודה שהושקעה בתחום הפתרונות האוטומטיים הן בתחום המכירות והשיווק והן בתחום התפעולי. התוצאות ניכרות בשיפור המתמשך בשורת ההכנסות ובשורת הרווחיות של תוצאות פעילות מגזר זה".
עד כה הושלמו ונמסרו ללקוחות שישה חניונים אוטונומיים בצפון אמריקה המכילים ביחד כ-1400 מקומות חניה. החניונים מתבססים על הטכנולוגיה הרובוטית החדשה של חניונים רובוטיים (דור 3) של יוניטרוניקס אשר זוכה לעניין רב בקרב יזמים ומפעילי חניונים בארה"ב ותאפשר בעתיד אינטגרציה עם רכבים אוטונומיים כך שהם יוכלו להחנות באופן עצמאי בחניונים אלו.
"בתחום המוצרים, הפעילות השיווקית שבצעה החברה וההתייעלות בתחומי הייצור והתפעול, הביאו גם הם לגידול בהכנסות ושיפור בתוצאות חטיבת המוצרים".
ההכנסות של יוניטרוניקס ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו לכ- 45.3 מיליון ש"ח לעומת הכנסות בסך של כ- 36.5 מיליון ש"ח שנרשמו ברבעון השלישי של שנת 2016, גידול של כ- 24%. ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 הסתכמו בכ-132.8 מיליון ש"ח, המשקפים גידול של כ-17% לעומת הכנסות בסך של כ-113.8 מיליון ש"ח, שנרשמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016.
הגידול בהכנסות ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של השנה בא לידי ביטוי בכל מגזרי הפעילות של החברה.
בתחום המוצרים נרשמו הכנסות ברבעון השלישי בהיקף של כ- 30.2 מיליון ש"ח , גידול של כ- 8% לעומת כ- 28 מיליון ש"ח שנרשמו ברבעון השלישי של שנת 2016. בתשעת החודשים הראשונים של השנה נרשמו הכנסות בהיקף של כ- 91.6 מיליון ש"ח, גידול של כ-7.5% לעומת 85.2 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016.
בתחום הפתרונות האוטומטיים נרשמו ברבעון השלישי של שנת 2017 הכנסות בסך של כ- 14.9 מיליון ש"ח לעומת הכנסות בסך של כ- 8.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2016, גידול של כ- 79%. בתשעת החודשים הראשונים של השנה נרשמו הכנסות בהיקף של כ- 40.8 מיליון ש"ח, גידול של כ-45% לעומת הכנסות של כ- 28.2 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016.
הרווח הגולמי המאוחד לרבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם לכ- 13.7 מיליון ש"ח, כ- 30% מההכנסות בהשוואה לכ- 7.3 מיליון ש"ח, כ- 20% מההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2016. הרווח הגולמי המאוחד בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 הסתכם בכ- 38.9 מיליון ש"ח, כ- 29% מההכנסות, בהשוואה לכ-24.3 מיליון ש"ח, כ-21% מההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016. הגידול ברווח הגולמי ובשיעורו נובע משני תחומי פעילות החברה. בתחום הפתרונות האוטומטים השיפור נובע בעיקר מקיטון בהוצאות בשל התייעלות בתהליך
הייצור. בתחום המוצרים השיפור נובע מגידול בהכנסות, למרות החלשות המטבעות בשווקי היצוא של החברה, ומקיטון בעלויות הייצור והתפעול.
הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם לכ- 2.3 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ 3.2 מיליון ש"ח שנרשם ברבעון השלישי של שנת 2016. הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 הסתכם בכ- 5.7 מיליון ש"ח, לעומת הפסד תפעולי של כ- 6.5 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016. השיפור ברווח התפעולי נובע משני תחומי פעילות החברה הודות לגידול בהכנסות ושיפור הרווחיות הגולמית.
הרווח לרבעון השלישי של השנה נאמד בכ- 0.4 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ- 4.9 מיליון ש"ח שנרשם ברבעון השלישי של שנת 2016. בתשעת החודשים הראשונים של השנה רשמה החברה הפסד של כ- 0.6 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ- 10.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה ב- 2016.
ההון העצמי של החברה ליום 30 בספטמבר 2017, הון המיוחס לבעלי המניות של החברה, מסתכם לכ- 93.3 מיליון ש"ח, ומהווה כ 43% מסך המאזן.
קרן פימי מחזיקה בכ- 50% מהון המניות של יוניטרוניקס, וחיים שני מחזיק בכ- 22% מהון המניות.

 

דילוג לתוכן