יבמ מציגה מכירות של 19.6 מיליארד דולר ועליה של 9% ברווח (non-GAAP) למניה

מנכ"לית יבמ: "רשמנו התחלה חזקה של השנה והאצה בצמיחה בתחומים אסטרטגיים"
יבמ מציגה את התוצאות הרבעוניות שלה לרבעון הראשון של 2015, ומדווחת על רווח תפעולי למניה, בדילול מלא, של 2.91 דולר, (non-GAAP), עליה של 9%. הרווח על פי כללי GAAP עמד על 2.44 דולר, ללא שינוי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. רווחיה התפעוליים של יבמ נטו, (non-GAAP), עמדו על 2.9 מיליארד דולר לעומת 2.8 בתקופה המקבילה, עליה של 4%. בחישוב GAAP  עמד הרווח על 2.4 מיליארד, ירידה של 5%. שולי הרווח הגולמי מפעילות נמשכת, (non-GAAP), עמדו על 49.3%, עלייה של 80 נקודות בסיס. שולי הרווח על פי כללי GAAP  עמדו על 48.2%, עלייה של 50 נקודות בסיס.

הכנסות יבמ ברבעון הראשון הסתכמו ב- 19.6 מיליארד דולר, ללא שינוי, לאחר קיזוז השינויים בשערי המטבעות (8%) והפסקת הפעילות בתחומי עסקים מסויימים (4%) ;ירידה של 12% ללא קיזוז זה.  ההכנסות ממכירות מחשבים מרכזיים, System z, הוכפלו בשיעור של יותר מפי שניים. ההכנסות בתחומי פעילות בהם מתמקדת יבמ במיוחד, עלו בשיעור של יותר מ- 30% בקיזוז השינויים בשערי המטבע והפסקת פעילות בתחומים מסויימים, או ב- 20% ללא הקיזוז.

הכנסות יבמ בתחום ענן המחשוב עלו ביותר מ- 75% בקיזוז השינויים בשערי המטבע והפסקת פעילות בתחומים מסויימים, או ב- 60% ללא קיזוז זה. בתחום שירותי ענן כשירות, עומד קצב ההכנסות השנתי של יבמ על 3.8 מיליארד דולר, בהשוואה ל- 2.3 מיליארד ברבעון הראשון של 2014.

בתחום הניתוח העסקי האנליטי, עלו הכנסות יבמ ב- 20% בקיזוז השינויים בשערי המטבע והפסקת פעילות בתחומים מסויימים, או ב- 12% ללא הקיזוז.

צבר ההזמנות של יבמ בתחום השירותים הסתכם בסוף הרבעון ב- 121 מיליארד דולר, ללא שינוי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בקיזוז השינויים בשערי המטבע והפסקת פעילות בתחומים מסויימים.

יבמ הודיעה כי היא מותירה ללא שינוי את תחזית הרווח שלה לכל השנה, העומדת על 15.75 עד 16.50 דולר למניה (non-GAAP), ואת תחזית תזרים המזומנים החופשי שלה, הצפויה להיות דומה לזו של 2014.

התוצאות לרבעון הראשון כוללות הוצאה חד-פעמית של 200 מיליון דולר הנובעת מפסיקת בית דין ספרדי במשפט הנוגע לחובות פנסיה, הוצאות קשורות באיזון מחדש של כוח העבודה של 300 מליון דולר ברבעון הראשון של 2015 (900 מיליון דולר בשנה קודמת), והכרה בהפסדים הנובעים מהפסקת הפעילות בעסקי המיקרו-אלקטרוניקה.

עם פרסום התוצאות, אמרה ג'יני רומטי, יו"ר יבמ, נשיאת החברה והמנכ"לית שלה, כי "ברבעון הראשון רשמנו התחלה חזקה של השנה. קצב הצמיחה שלנו בתחומים האסטרטגיים הואץ, תוך שהוא מדגים את עוצמת ההיצע שלנו בתחומי הזדמנויות אלה, ותורם לביצועים משופרים. ההתמקדות שלנו בתחומים בעלי ערך מוסף גבוה יותר, באמצעות שינוי בסל המוצרים והשקעות בתחומי מפתח, הובילה להמשך ההרחבה בשולי הרווח".

הכנסות יבמ באמריקה עמדו על 9.3 מיליארד דולר, ירידה של 3%, או עליה של 2% בקיזוז שינויים בשערי מטבע השפעות הפסקת פעילות בתחומים מסויימים, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות באירופה, המזה"ת ואפריקה עמדו על 6.1 מיליארד, ירידה של 19% במונחים מוחלטים, או של 2% בקיזוז השינויים בשערי המטבע והפסקת פעילות בתחומים מסויימים. ההכנסות באסיה ובמזרח הרחוק ירדו ב- 18%, או 2% בקיזוז השינויים בשערי המטבע והפסקת פעילות בתחומים מסויימים, ועמדו על 4.1 מיליארד דולר. ההכנסות בשווקי צמיחה ירדו ב- 16% (1% לאחר תיאומים). ההכנסות בשווקים עיקריים ירדו ב- 11% (ללא שינוי לאחר תיאומים).

הכנסות יבמ בתחום השירותים ירדו ב- 12% (2% מתואמים), ועמדו על 12.2 מיליארד דולר. ההכנסות בתחום השירותים הטכנולוגיים ירדו ב- 11% (1% לאחר תיאום), ועמדו על 7.9 מיליארד דולר.

הכנסות יבמ בתחום התוכנה עמדו על 5.2 מיליארד דולר, ירידה של 8% או 2% מתואמי מטבע. מוצרי תוכנות התשתית, לרבות WebSphere, טיבולי ורשיונל הניבו הכנסות של 3.5 מיליארד, עלייה של 1% מתואמים. ההכנסות ממכירת מערכות הפעלה הסתכמו ב- 0.4 מיליארד דולר.

מכירות החומרה של יבמ ברבעון הראשון הסתכמו ב- 1.7 מיליארד דולר, ירידה של 23% בלתי מתואמים ( עליה של 30% לאחר קיזוז השינויים בשערי המטבע והשפעות הפסקת הפעילות בעסקי System x, שרתים מבוססי ארכיטקטורת x86). הרווח לפני מס בתחום חומרת מערכות עלה ב- 0.5 מיליארד דולר.

מכירות המיינפריים של יבמ עלו ב- 118% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, שהם 130% בקיזוז השינויים בשערי המטבע. היקף מכירות המיינפריים במונחים של עוצמת עיבוד (MIPS) אותה סיפקה יבמ ללקוחות, עלה בשיעור של 95%. מכירות שרתי Power ירדו ב- 3% בלתי מתואמים (עלייה של 1%  בקיזוז השינויים בשערי המטבע). מכירות שרתי האחסון ירדו ב- 8% בלתי מתואמים (2% מתואמים).

היקף ההוצאות של יבמ ירד ל- 6.5 מיליארד דולר, 13% פחות מהתקופה המקבילה אשתקד.

דילוג לתוכן