חלונות 8 – ביטול מסך הנעילה

רוצים לבטל את מסך הנעילה בחלונות 8 ? הגדרה אחת בודדת בתוך עורך המדיניות הקבוצתית תעלים אותוחלק מכם שכבר התקינו את גרסת ה-RC של חלונות 8 ימצאו את מסך הנעילה מיותר קצת. זהו המסך שמופיע לפני מסך הכניסה המוכר למחשב, מסך ה- Log On.
נדרשת לחיצה על המקלדת או על העכבר על מנת לעבור אותו או לחילופין נגיעה במסך במחשבים בעלי מסך מגע.

על מנת לבטל את ה- lock screen יש להפעיל את עורך המדיניות.
לחצו על שילוב המקשים WIN+R והקלידו gpedit.msc

בחלון שיפתח נווטו אל :

Computer Configuration
Administrative Templates
Control Panel
Personalization

לחיצה כפולה על הערך: Do not display the lock screen ובחרו ב – Enabled
יש לאשר ולסגור.

ההגדרות נכנסות לתוקפן ללא צורך באתחול המחשב, מסך הנעילה ייעלם ומסך ה-Log On יופיע מייד.

לביטול- חזרו על הפעולה וסמנו Not Configured.
Windows 8 Disable lock screen

דילוג לתוכן