חלונות 7 RTM – עדכון

למרות השמועות כי גרסה מספר 7600 היא הגרסה הסופית, מצוות הפיתוח מעדכנים כי עדיין לא הושלמה העבודה. הצפי לסיום ושחרור הגרסה הסופית הוא במחצית השניה של יולי.למרות השמועות כי גרסה מספר 7600 היא הגרסה הסופית, מצוות הפיתוח מעדכנים כי עדיין לא הושלמה העבודה. הצפי לסיום ושחרור הגרסה הסופית הוא במחצית השניה של יולי.
windowsteamblog מעדכן לגבי ה RTM (גרסה סופית שמיועדת להשלח ליצרנים)  כי אכן הם קרובים לסיום. מכיוון שחלונות 7 תתמוך בשפות רבות יש  להשלים את המלאכה לכל השפות.
להמשך קריאת הכתבה כאן

דילוג לתוכן