Windows 10 תהליך כיבוי ארוך מהרגיל

חלונות 10 כיבוי איטי

מיקרוסופט הודיעה על באג במערכת Windows 10 1809 הגורם למחשב שמותקן על חלונות 10
להכנס לתהליך כיבוי ארוך מהרגיל כאשר מחובר להתקן UBS סוג Type C

לדברי Microsoft, אם המחשב מחובר ע"י התקן USB מסוג C,
בין אם מדובר בתחנת עגינה, במטען או בהתקן אחר , בזמן שהמחשב מופעל, הדבר יגרום לתהליך הכיבוי להימשך 60 שניות יותר מהרגיל.

"המחשב נכנס לתהליך כיבוי ארוך מהרגיל כאשר מחובר ל USB מדגם C."

חלונות 10 כיבוי איטי
כאשר מתבצע אתחול למערכת ההפעלה ולא כיבוי אז המחשב פועל במהירות שגרתית ואינו מתעכב
על תהליך הכיבוי.

חלונות 10 כיבוי ומצב שינה איטי מאוד

חשוב לציין שהבאג אינו משפיע בשום אופן על תפקוד השגרתי של המחשב, מדובר רק על תהליך כיבוי ו Sleep .
נכון לכתיבת שורות אילו טרם שוחרר עדכון או תיקון לתופעה וספק אם ישוחרר.
אם ברצונכם לזרז את תהליך הכיבוי נתקו קודם את התקן ה USB C או את תחנת העגינה ואז בצעו כיבוי.
דילוג לתוכן