חברת GPS Source שמחה להודיע על שחרור אנטנת ה-GNSS החדשה

חברת GPS Source הכריזה היום על שחרור אנטנת ה- GNSS שמעוצבת ומיוצרת על ידי חברת GPS Source מאפייני אנטנה זה הינם: חוזק, משקל קל, מתאימה לסביבות קשות, ארוכת טווח ובעלת יישומי הדיוק הגבוהים בעולם

 

GNSS Antena

Robert Horton, מנכ"ל חברת GPS Source אמר, "אנושמחים מאוד עלGNSSהאנטנההחדשה. הטכנולוגיה המתקדמתשלנו מספקתביצועים מעוליםבשניGPSL1/L2וGLONASS –  L1/L2 שזהבלי ספק  הפתרוןהטוב ביותר עבור משתמשיםתובעניים מבחינה טכנית".

האנטנההאקטיביתהחדשהכוללת עיצובMIL-STDמה שמאפשרלאנטנהשימושבסביבות ותנאים קשים ביותר. קבלת האותאינה מושפעתממיקוםהאנטנה. שנועדה לפעולביישומיםהקיצונייםוהתובענייםביותר, זה נותןתוצאות יוצאות דופן, שמאפשרותקבלת אות לוויןבחוזק המרבי, ברמה נמוכה במיוחדשלDilution of Precision (DOP).

עם ביצועים מצויניםכאלה שלהאנטנהועיצובהמהונדסלסביבההתובעניתהתעופה, זה הגיוני מאודעבור יישומים מסחרייםוצבאיים רבים. בניה בסטנדרטיםצבאיים, מה שמשפיעעלעמידה, סובלניתלחשיפה לאבק, כימיקליםודלק מטוסים, עםהיכולת לעמודבזעזועיםורטט. אנטנתGNSSהחדשהשלחברת GPS Source זמינהבמספר צבעיםועם אפשרויותמרובותלמחברים(Connectors) .

חברת GPS Source נוסדה בשנת 2000, החברה מעצבת, מפתחת ומייצרת פתרונות שיביאו GPS עבור הצבא, ביטחון, התעופה והחלל, ושווקים אחרים. זה כולל שורה של אנטנות GPSmil-spec, מפצלים, מגברים, כבלים, וכו'

דילוג לתוכן