חברת מנקיינד מדווחת על התוצאות הכספיות של הרבעון השני של 2017

שיחת ועידה התחילה היום בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי
ולנסיה, קליפורניה, 7 באוגוסט 2017, (GLOBE NEWSWIRE) :

חברת מנקיינד (Nasdaq:MNKD) (TASE:MNKD) פרסמה היום את התוצאות הכספיות שלה ברבעון השני שהסתיים ב-30 ביוני 2017. התוצאות החשובות הן:
• השלמת ההתרחבות המסחרית.
• ההכנסות הנקיות וההכנסות הגולמיות של Afrezza גדלו ב-29% ו-60% בהתאמה לעומת הרבעון הראשון של 2017.
• הפחתת ההתחייבות לדירפילד ב-15 מיליון דולר באמצעות המרת מניות ותשלומים במזומן.
• הגדלת המזומנים ב-19.4 מיליון דולר באמצעות הסדר ההלוואה עם קבוצת מן
• פגישת קדם-IND חיובית עם FDA לגבי treprostinil Technosphere
תוצאות הרבעון השני
ברבעון השני של 2017, ההכנסות הנקיות הכוללות של 2.2 מיליון דולר כללו מכירות נטו של מוצר Afrezza בסך 1.5 מיליון דולר, הכנסות של 0.1 מיליון דולר משיתופי פעולה והכנסות אחרות של 0.6 מיליון דולר מהמכירה של קניין רוחני אונקולוגי מסויים. נכון ל-30 ביוני 2017, מוצר Afrezza שנשלח לערוץ הסיטונאי והקמעונאי אבל לא הוכר עדיין כהכנסה היה 2.6 מיליון דולר. ההכנסות הנקיות וההכנסות הגולמיות גדלו ב-29% ו-60% בהתאמה לעומת הרבעון הראשון של 2017. התאמה של ההכנסות הגולמיות לנקיות אפשר למצוא בסעיף Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations של טופס 10-Q עבור התקופה הרבעונית שהסתיימה ב-30 ביוני 2017.
עלות המכר הייתה 5.1 מיליון דולר ברבעון השני של 2017 לעומת 4.0 מיליון דולר ברבעון השני של 2016, גידול של בערך 1.1 מיליון דולר או 28%, בעיקר בגלל מחיקה של מלאי שהיה צפוי להתיישן בגלל תפוגת תוקף.
הוצאות מחקר ופיתוח היו 3.1 מיליון דולר ברבעון השני של 2017 לעומת 4.3 מיליון דולר ברבעון השני של 2016, קיטון של 1.2 מיליון דולר או 28%, בגלל הפחתת כוח האדם שהייתה ברבעון הרביעי של 2016.

הוצאות מכירה, כלליות והנהלה היו 18.6 מיליון דולר ברבעון השני של 2017 לעומת 11.1 מיליון דולר באותו רבעון של 2016, גידול של 7.5 מיליון דולר או 60%. הגידול בהוצאות מכירה הוא בעיקר בגלל גיוס מערך מכירות של עובדי מנקיינד ובניית התמיכה המסחרית הקשורה.
ההפסד הנקי ברבעון השני של 2017 היה 35.5 מיליון דולר, או $0.35 למניה על בסיס 99.9 מיליון מניות ממוצעות משוקללות מונפקות, לעומת ההפסד הנקי של 30.0 מיליון דולר, או $0.33 למניה על בסיס 91.1 מיליון מניות ממוצעות משוקללות מונפקות ברבעון השני של 2016.
התוצאות בששת החודשים שהסתיימו
בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2017, ההכנסות הנקיות הכוללות של 5.2 מיליון דולר כללו מכירות נטו של מוצר Afrezza בסך 2.7 מיליון דולר, 1.8 מיליון דולר מהמכירה של אינסולין גולמי עודף לצד שלישי ו-0.6 מיליון דולר מהמכירה של קניין רוחני אונקולוגי מסויים.
עלות המכר הייתה 7.6 מיליון דולר בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2017 לעומת 9.2 מיליון דולר באותה תקופה של 2016, קיטון של בערך 1.6 מיליון דולר או 17%, בעיקר בגלל קיטון בעלויות עבודה ותקורה שלא נספגו מספיק כתוצאה מהפחתת כוח האדם שהייתה ברבעון הרביעי של 2016.
הוצאות מחקר ופיתוח היו 6.3 מיליון דולר בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2017 לעומת 9.4 מיליון דולר באותה תקופה של 2016, קיטון של 3.1 מיליון דולר או 33%, בעיקר בגלל הוצאה על פיצויים שנובעת מהפחתת כוח האדם שהייתה ברבעון הרביעי של 2016.

הוצאות מכירה, כלליות והנהלה היו 34.0 מיליון דולר בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2017 לעומת 18.5 מיליון דולר באותה תקופה של 2016, גידול של 15.5 מיליון דולר או 84%, בעיקר בגלל הגדלת פעילות המכירות והשיווק שקשורה לגיוס מערך מכירות של עובדי מנקיינד ובניית התמיכה המסחרית הקשורה.
ההפסד הנקי בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2017 היה 51.7 מיליון דולר, או $0.53 למניה על בסיס 97.8 מיליון מניות ממוצעות משוקללות מונפקות, לעומת ההפסד הנקי של 54.8 מיליון דולר, או $0.62 למניה על בסיס 88.4 מיליון מניות ממוצעות משוקללות מונפקות ב-30 ביוני 2016.
מזומנים ושווי ערך המזומנים
המזומנים ושווי ערך המזומנים ב-30 ביוני 2017 היו 43.4 מיליון דולר, לעומת 48.8 מיליון דולר ב-31 במרץ 2017. ברבעון השני של 2017 קיבלנו הלוואות נטו של 19.4 מיליון דולר מקבוצת מן.
מוצרים בצנרת הפיתוח
לחברה הייתה פגישת קדם-IND חיובית עם FDA ביוני 2016 וכתוצאה מכך נקדם את treprostinil Technosphere לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי מתוך כוונה להגיש בקשה לתרופה ניסויית חדשה (IND) עד סוף 2017.
שיחת ועידה
מנקיינד תארח שיחת ועידה ומצגת בשידור אינטרנט כדי לדון בתוצאות האלה היום בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי. כדי לצפות ולהאזין לשידור האינטרנט של שיחת הוועידה, בקרו באתר של MannKind בכתובת http://www.mannkindcorp.com ותלחצו על הקישור Q2 2017 MannKind Earnings Conference Call בחלק Webcast של News & Events. כדי להשתתף בשיחה החיה בטלפון, חייגו בבקשה (888) 771-4371 או (847) 585-4405 והשתמשו בסיסמה למשתתפים: 44096373.
השמעה חוזרת טלפונית תהיה נגישה במשך בערך 14 יום אחרי סיום השיחה על ידי חיוג (888) 843-7419 או (630) 652-3042 ושימוש בסיסמה למשתתפים: 4409 6373#. השמעה חוזרת תהיה זמינה גם באתר של מנקיינד במשך 14 יום.

דילוג לתוכן