חברת מיולר מוצרי מים האמריקאית מודיעה על השלמת רכישת קראוס תעשיות.

 

 

חברת מיולר מוצרי מים האמריקאית מודיעה היום כי השלימה את רכישת Krausz Industries, Ltd וחברות מסונפות תמורת 140 מיליון דולר, בכפוף להתאמות מזומנים, הון חוזר ופריטים אחרים.

פרטים נוספים על הרכישה יידונו במהלך שיחת שתתקיים אודות תוצאות הרבעון הראשון של החברה.

דילוג לתוכן