חברת אראר-מדיה מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון של 2015

החברה השלימה את רכישת ESS. הכנסות הרבעון הסתכמו ב-30.5 מיליון דולר וה– EBITDAהמתואם הסתכמה ב-3.6 מיליון דולר, בהתאם להודעת החברה מ-10 באפריל
קריית נמל התעופה, ישראל,11 במאי 2015 – חברת אראר-מדיה (RR Mediaנאסד"ק: RRM), ספקית מובילה של שירותי ניהול והפצת תוכן דיגיטלי עבור רשתות טלוויזיה ורדיו בכל העולם, מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון שהסתיים ב-31 במרץ 2015.

 

נקודות עיקריות לרבעון ראשון של 2015

החברה השלימה את רכישת ESS ב-29 באפריל 2015 והאינטגרציה בין החברות נמצאת בימים אלה בעיצומה.
הכנסות הסתכמו ב-30.5 מיליון דולר, ירידה של 7.1% בהשוואה לרבעון המקביל עקב השפעה שלילית בסך 492 אלף דולר משינויים בשערי היורו/ דולר. עיקר הירידה בהכנסות נובעת מאי היציבות ברוסיה שהשפיעה על לקוחות החברה.
שיעור רווח גולמי של 23.6%, ירידה בהשוואה לשיעור של 24.4% ברבעון המקביל, עקב הירידה בהכנסות.
הרווח הנקי במונחי Non-GAAP הסתכם ב-7 סנט למניה. הרווח הנקי במונחי GAAP הסתכם ב-5 סנט למניה.
דירקטוריון החברה הכריז על דיבידנד בסך כולל של כ-1.2 מיליון דולר, או 7 סנט למניה, המשקף תשואת דיבידנד שנתית של 3.9%.

 

אבי כהן, מנכ"ל אראר מדיה: "אנו ממשיכים במאמצינו לגיוון מקורות ההכנסה, במיוחד מבחינה גיאוגרפית, דבר המתבטא למשל ברכישת ESSהרומנית, שילוב שירחיב את גישתנו לאזור המתאפיין בצמיחה מהירה, וחשוב מבחינה אסטרטגית, עם למעלה מ-17 מיליון בתי אב בעלי טלוויזיה במרכז ובמזרח אירופה ובמדינות הנורדיות."

 

"חשיבות גיוון מקורות ההכנסה בלטה לאור אי היציבות ברוסיה וצניחת הרובל, אשר השפיעו בצורה משמעותית על לקוחות החברה ברוסיה, והובילו לפגיעה בהכנסות ובצבר ההזמנות שלנו ברבעון הראשון. אנו נוקטים בצעדים שנועדו לפתור את הסוגיה, הכוללים הפחתה של התחייבויותינו מבחינת קיבולת לוויינית. למרות האתגר שיצר נושא זה ונושא שערי המט"ח בטווח הקרוב, אנו בטוחים כי אנו נמצאים במסלול האסטרטגי הנכון, וכי רכישת ESSרק תאיץ את מאמצינו".

 

"אנו ממשיכים להעמיק את הקשר עם לקוחות גדולים חדשים, תוך הרחבת פעילותינו עם לקוחות קיימים באמצעות אספקת והגדלת ההיצע שלנו עם פתרונות ושירותים חדשים. בשבועות האחרונים חתמנו על הסכמים רב שנתיים חדשים לאספקת שירותי ניהול תוכן עבור מספר לקוחות מובילים. כמו כן, הוספנו לקוחות חדשים לאספקת שידורים בעשרות ערוצים באמצעות פלטפורמת OTT, כולל ספקית מובילה של שירותי Pay-TV בארה"ב, כך שלקוחות אלו ישמשו כתשתית לצמיחתנו בעתיד."

 

 

תוצאות כספיות לרבעון הראשון של 2015

 

ההכנסות ברבעון הראשון של 2015 הסתכמו ב-30.5 מיליון דולר, ירידה של 7.1% בהשוואה ל- 32.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2014. ההכנסות משרותי ניהול תוכן והפצה, למעט הכנסות מ-MSS שאינן פעילויות ליבה, הסתכמו ב-27.6 מיליון דולר, ירידה של 8% בהשוואה ל- 30 מיליון דולר ברבעון הראשון אשתקד. ההכנסות ברבעון הראשון של 2015 ספגו פגיעה של כ-492 אלף דולר משינויים בשערי היורו/ דולר ומאי יציבות גיאופוליטית, בעיקר ברוסיה, אשר השפיעו לשלילה על ההכנסות.

 

הרווח הגולמי ושולי הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2015 הסתכמו ב-7.2 מיליון דולר ו-23.6% בהתאמה, לעומת 8 מיליון דולר ו-24.4% בהתאמה ברבעון הראשון של 2014. שיעור הרווח הגולמי משרותי ניהול והפצת תוכן הסתכם ב-24.9%, בהשוואה ל- 25.3% בתקופה המקבילה בשנה שעברה.

 

הרווח התפעולי ושיעור הרווח התפעולי במונחי Non-GAAP, שאינם כוללים תשלום מבוסס מניות שאינו במזומן, הפחתות בגין נכסים לא מוחשיים הקשורים לרכישה, הוצאות הקשורות לרכישה ופחת בגין תשלומים מראש הקשורים לרכישה אך כוללים השפעות שינויים מט"ח הסתכמו ב-1.7 מיליון דולר ו-5.5% בהתאמה ברבעון הראשון של 2015, בהשוואה ל- 2.8 מיליון דולר ו-8.5% בהתאמה ברבעון הראשון של 2014.

 

הרווח הנקיבמונחי Non-GAAPברבעון הראשון של 2015 הסתכם ב-1.2 מיליון דולר, לעומת 2.1 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2014. הרווח הנקי למניה בדילול מלא, במונחי Non-GAAP, הסתכם ב-7 סנט ברבעון הראשון של 2015, בהשוואה ל- 12 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הראשון אשתקד.

 

הרווח הנקי במונחי GAAPברבעון הראשון של 2015 הסתכם ב-0.9 מיליון דולר, לעומת 1.7 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2104. הרווח הנקי למניה בדילול מלא, במונחי GAAP, הסתכם ב-5 סנט עבור הרבעון הראשון של 2015, בהשוואה  ל-10 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של 2014.

 

EBITDAמתואם עבור הרבעון הראשון של 2015 הסתכם ב-3.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-5.1 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2014.

 

צבר ההזמנות עבור 12 החודשים הקרובים עומד על 76 מיליון דולר, ירידה בהשוואה ל- 94 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2014 ובהשוואה ל- 86 מיליון דולר בסוף הרבעון הרביעי של 2014.

 

מזומנים, שווי מזומנים ומניות סחירות, נכון ל-31 במרץ 2015, הסתכמו ב-19.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-22 מיליון דולר נכון ל-31 בדצמבר 2014.

 

 

דיבידנד רבעוני

בהתאם למדיניות הדיבידנד הקבועה של החברה, הכריזה מועצת המנהלים על דיבידנד מזומן של 7 סנט למניה, ובסכום כולל של כ-1.2 מיליון דולר, המהווה תשואת דיבידנד של 3.9%. הדיבידנד ישולם ב- 10 ביוני 2015 לכל בעלי המניות של החברה נכון לסגירת יום המסחר בנאסד"ק בתאריך 25 במאי 2015.

 

 

תחזית לשנת 2015

ב- 23 בפברואר 2015, הכריזה ההנהלה על תחזית הכנסות בטווח של 135-139 מיליון דולר, עם EBITDA מתואם בטווח של 19.5 – 20.5 מיליון דולר. החברה אינה משנה תחזית זו. הנהלת החברה תמשיך להעריך את ביצועיה העסקיים וצבר ההזמנות, וצפויה לספק עדכון לתחזית השנתית, בהתחשב ברכישות, ככל שתתקדם השנה. ההנהלה ממשיכה לצפות שונות בתמהיל מרבעון לרבעון, שתוביל לתנודות מסוימות בהכנסות ובשיעורי הרווחיות הגולמית בין הרבעונים.

 

 

דילוג לתוכן