זניאטה והשותפה הישראלית, לאריספלסט, חותמות על הסכם לשיתוף פעולה לגבי מוספי בטון המכילים גרפן מפרויקט הגרפיט אולבני

תאנדר ביי, אונטריו, 8 בספטמבר 2016, (Marketwired):
Zenyatta Ventures Ltd. ("זניאטה" או "החברה") (TSX VENTURE: ZEN) (OTCQX: ZENYF) הודיעה היום שחתמה על הסכם לשיתוף פעולה ("ההסכם") עם לאריספלסט בע"מ ("לאריספלסט"), עסק ישראלי שמתמחה בתחום של מוספי בטון. זניאטה ולאריספלסט קיבלו שתיהן מענק מימון מקרן המו"פ התעשייתי קנדה- ישראל במסגרת התוכנית לשיתוף פעולה אונטריו- ישראל כדי להמשיך ולבדוק את ההשפעה של הוספת גרפן מגרפיט אולבני של זניאטה לבטון בקנה מידה של ניסוי פיילוט. אחרי שיושלמו בהצלחה בדיקות של ייצור נסיוני, ההסכם קובע שתוקם חברה חדשה (Newco) בבעלות משותפת (50/50) על ידי זניאטה ולאריספלסט כדי לשווק את מוצר המוסף המיוחד החדש הזה בכל העולם. זניאטה תהיה הספקית הבלעדית של גרפן מטוהר ל-Newco ולכל גורם אחר שעובד עם לאריספלסט בקשר לטכנולוגיה הזאת.
המטרה העיקרית של שיתוף הפעולה היא לפתח מוסף בטון חדש עם תכונות מכניות משופרות על ידי הוספת גרפין שמקורו באולבני. נמצא שגרפיט אולבני נושר בסוניקציה (תהליך של אנרגיית קול) בקלות רבה יותר ועם תפוקות גבוהות יותר של ננו חלקיקי גרפן מאשר כל סוג אחר של גרפיט טבעי שנבדק באוניברסיטת בן גוריון בנגב (אב"ג) בישראל. בדיקות יישומיות ראשוניות באב"ג מראות שההוספה של הגרפן של החברה לבטון משיגה זמן התקשות מהיר יותר וביצועים מכניים טובים יותר שמונעים כשל מוקדם מדי וסובלים כוחות גדולים שנוצרים בזמן רעידות אדמה או פיצוצים. וכן, למוסף החדש הזה יש פוטנציאל להפחית את כמות הצמנט שבה ישתמשו בבנייה, ובכך להפחית במידה ניכרת פליטות פחמן דו-חמצני שקשורות לייצור שלו.
אוברי אבליי, נשיא ומנכ"ל, אמר: "אנחנו מאוד נלהבים להתחיל בשלב 2 שלנו – ייצור נסיוני בתוכנית השת"פ עם לאריספלסט – אחרי שלב 1 שהיה תוכנית בקנה מידה קטן ובוצע באב"ג. השימוש בבטון גרפן יכול פוטנציאלית להיות שימוש קצה משמעותי לחומר הגרפיט שלנו. הוא לא רק ידידותי לסביבה, יש לו גם פוטנציאל להיות צרכן כמויות גדול של החברה שלנו". מר אבליי הוסיף ואמר: "היוזמה שלנו עם לאריספלסט ואב"ג היא שימוש מטרה חדש וחשוב. אנחנו גם ממשיכים לבדוק ולפתח את הגרפיט המאוד טהור שלנו עבור סוללות ליתיום- יון, תאי דלק ומטלורגיית אבקות עם חברות אחרות בעולם".
תעשיית הבטון היא תורמת משמעותית של פחמן דו-חמצני שהוא גז חממה עיקרי. לשימוש נרחב במוצר מוסף הגרפן המשופר החדש הזה יהיה פוטנציאל להפחית את כמות הצמנט שמשמש בבנייה וכתוצאה מכך לצמצם פליטות ניכרות של פחמן דו-חמצני. ב-2015, יוצרו בעולם בסך הכל 4.1 מיליארד טון של צמנט (מקור: USGS). בערך 25% מהכמות הכוללת הזאת בשימוש של בטון עם ביצועים גבוהים מאוד ובטון עם ביצועים גבוהים שיש להם את אותם המרכיבים כמו בטון רגיל אבל עם תוספים מיוחדים. ההגדלה הפוטנציאלית של ביצועי הבטון תאפשר מגוון רחב יותר של מבנים כמו גשרים מיוחדים, בניינים גבוהים יותר, מבנים ימיים ובנייה באזורים פעילים מבחינה סיסמית. זה יכול להיות שוק מטרה מאוד גדול ורב ערך עבור זניאטה.
גודל השוק הגלובלי, במונחי שווי, של מוספי בטון מוערך ב-11.7 מיליארד דולר ב-2015 וחזוי להגיע ל-18.1 מיליארד דולר עד 2020, עם שיעור צמיחה שנתי מורכב של 9.15% בין 2015 ו-2020 (מקור: Markets and Markets).

הצהרת אזהרה:
הניתוח הזה אינו מהווה גודל מדגם גדול מבחינה סטטיסטית. יתר על כן, התוצאות החיוביות האלה אין משמעותן שזניאטה יכולה לחלץ ולעבד גרפיט אולבני ליישומי גרפיט על בסיס כלכלי. ללא סקר היתכנות עצמאי פורמלי, אין ביטחון שהעסק יהיה כלכלי. זניאטה השלימה הערכה כלכלית מקדמית (PEA) לגבי פרויקט אולבני לתמיכה בעבודות הפיתוח שלה (ראו הודעה לעיתונות של זניאטה מה-1 ביוני 2015). ה-PEA היא מקדמית מטיבה, היא כוללת מקורות מחצבים שניתן להסיק עליהם שנחשבים יותר מדי ספקולטיביים מבחינה גיאולוגית מכדי ליישם עליהם שיקולים כלכליים שיאפשרו לסווג אותם כעתודות מחצבים, ואין ודאות שההערכה הכלכלית המקדמית תתממש. TSX Venture Exchange וגם לא ספק שירותי הרגולציה שלה (כפי שהמונח מוגדר במדיניות של TSX Venture Exchange) לא מקבלות אחריות להתאמה או לדיוק של הודעה זאת. ההודעה לעיתונות הזאת עשויה להכיל מידע צופה פני עתיד וזניאטה מזהירה את הקוראים שמידע צופה פני עתיד מבוסס על הנחות וגורמי סיכון מסוימים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות מהותית מהציפיות של זניאטה הכלולות בהודעה לעיתונות הזאת. ההודעה לעיתונות הזאת כוללת "מידע צופה פני עתיד" מסוים, שלעיתים קרובות אבל לא תמיד ניתן לזיהוי מהשימוש במילים כגון "פוטנציאל", "מאמינה", "צופה", "מצפה", "מעריכה", "עשויה", "מתכננת" או שימוש בלשון עתיד. מידע זה מתבסס על מידע שזמין עכשיו לזניאטה וזניאטה לא מבטיחה שהתוצאות בפועל יעמדו בציפיות ההנהלה. מידע צופה פני עתיד כולל הערכות ואמירות בנוגע לתוכניות, היעדים והמטרות העתידיים של זניאטה, מהבחינה שזניאטה או ההנהלה מצפות שמצב או תוצאות שנאמרו יקרו, כולל העיתוי הצפוי של פרסום מחקר קדם היתכנות, השימושים הצפויים בגרפיט בעתיד, והשימושים העתידיים בגרפיט ממרבץ אולבני של זניאטה. היות שמידע צופה פני עתיד מבוסס על הנחות ומתייחס לאירועים ומצבים עתידיים, מעצם טיבו כרוכים בו סיכונים ואי ודאויות אינהרנטיים. התוצאות האמיתיות שקשורות, בין היתר, לתוצאות של עיבוד מטלורגי, חיפושים שמתקיימים, פיתוח פרויקטים, השבחה ועלויות הוניות של נכסי המחצבים של זניאטה והתנאים והסיכויים הפיננסיים של זניאטה יכולים להיות שונים מהותית מאלה שחזויים כעת באותו מידע מסיבות רבות, כגון אך לא רק: כישלון בהמרת משאבי מחצבים מוערכים לעתודות; האופי המקדמי של תוצאות בדיקות מטלורגיות; חוסר יכולת לזהות שוקי מטרה ולעמוד בקריטריוני המוצרים של אותם שווקים; אי יכולת להשלים חקר קדם היתכנות; אי יכולת להתקשר בהסכמי מכירה עם רוכשים כשירים; עיכובים בקבלה או אי קבלה של אישורים ממשלתיים, סביבתיים ואחרים שנחוצים לפרויקטים; סיכונים פוליטיים; אי ודאות לגבי הזמינות והעלויות של מימון שנחוץ בעתיד; שינויים בשוקי המניות, אינפלציה, שינויים בשערי חליפין; תנודתיות במחירי הסחורות; עיכובים בפיתוח פרויקטים; עלויות הוניות ותפעוליות ששונות משמעותית מההערכות וסיכונים אחרים שכרוכים בענף החיפוש והפיתוח של מחצבים; ואותם הסיכונים שמצוינים במסמכים הפומביים של זניאטה שהוגשו ל-SEDAR. זאת אינה רשימה ממצה של הגורמים שעשויים להשפיע על מידע צופה פני עתיד כלשהו של זניאטה. יש לשקול בקפידה גורמים אלה ואחרים ואל לקוראים לבטוח בביטחון מופרז במידע צופה פני עתיד של זניאטה. למרות שזניאטה מאמינה שההנחות והגורמים ששימשו בהכנת המידע צופה פני עתיד בהודעה לעיתונות הזאת הם סבירים, אין לבטוח בביטחון מופרז במידע זה, שתקף רק בתאריך של ההודעה לעיתונות הזאת, ולא ניתן להבטיח שאותם אירועים יקרו בכלל במסגרת הזמן שנמסרה. זניאטה מתנערת מכל כוונה או התחייבות לעדכן או לשנות מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או מסיבות אחרות, פרט למה שמחייב החוק.

דילוג לתוכן