ורינט מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנה הפיסקלית 2014

ניו יורק, 25 במרץ 2015 – ורינט מערכות (נאסד"ק: VRNT), ספקית גלובלית מובילה של מערכות ושירותים בתחום המודיעין העסקי והביטחוני, המתמחה בפתרונות ®Actionable Intelligence, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון ולשנה שהסתיימו ב-31 בינואר 2015.

 

"סיימנו את השנה בצורה חזקה עם הכנסות של 316 מיליון דולר ברבעון הרביעי ורווח תפעולי של 89 מיליון דולרעל בסיס (non-GAAP), כאשר שיעור הרווח התפעולי עמד על 28.1% והמזומן שנבע מפעילות  שוטפת ברבעון הרביעי הסתכם ביותר מ-100 מיליון דולר. הרווח הנקי (non-GAAP) למניה בדילול מלא, בניכוי השפעת שער מט"ח על הוצאות לא תפעוליות כתוצאה מתרגום יתרות מאזן, הגיע ל-1.19 דולר ברבעון הרביעי, או 1.06 דולר לאחריהם," אמר דן בודנר, נשיא ומנכ"ל ורינט מערכות.

 

בודנר הוסיף: "אנו מאוד מרוצים מתוצאות הרבעון הרביעי, אשר משקפות ביקוש מתמשך לפתרונות Actionable Intelligence ואנו מצפים לשנה נוספת של צמיחה דו ספרתית בהכנסות על בסיס שערי החליפין הקבועים".

 

נקודות עיקריות לרבעון שהסתיים ב-31 בינואר 2015

הכנסות של 315.6 מיליון דולר על בסיס Non-GAAP. הכנסות של 311.7 מיליון דולר על בסיס GAAP.
רווח תפעולי של 88.6 מיליון דולר על בסיס Non-GAAP. רווח תפעולי של 42.3 מיליון דולר על בסיס GAAP.
רווח נקי של 1.06* דולר למניה בדילול מלא על בסיס Non-GAAP. רווח נקי של 0.07 דולר למניה בדילול מלא על בסיס GAAP.

 

נקודות עיקריות לשנה שהסתיימה ב-31 בינואר 2015
הכנסות של 1.158 מיליארד דולר על בסיס Non-GAAP. הכנסות של 1.128 מיליארד דולר על בסיס GAAP.
רווח תפעולי של 262.9 מיליון דולר על בסיס Non-GAAP. רווח תפעולי של 79.1 מיליון דולר על בסיס GAAP.
רווח נקי של 3.35 דולר למניה בדילול מלא על בסיס Non-GAAP. רווח נקי של 0.52 דולרלמניה בדילול מלא על בסיס GAAP.

 

* ר' הערה שלישית בטבלה מספר 3

 

תחזית ורינט לשנה שתסתיים ב-31 בינואר 2016 (במונחי Non-GAAP )
החברה מעלה את תחזית ההכנסות בהינתן שערי חליפין קבועים, לרמה של 9% עד 13% צמיחה בהשוואה לשנה קודמת. שיעור צמיחה זה מתורגם לתחזית הכנסות בטווח שבין 1.2 ל-1.25 מיליארד דולר.
תחזית ההכנסות הראשונית שפורסמה בשלישי לדצמבר 2014,  שיקפה טווח הכנסות של 1.225 מיליארד דולר עד 1.275 מיליארד דולר, וצמיחה של 8% עד 12% בהשוואה לשנה הקודמתבהינתן שערי חליפין קבועים.
בהתאם לתחזית ההכנסות החדשה, החברה מעדכנת את תחזית הרווח הנקי למנייה בדילול מלא, לטווח שבין 3.55 דולר ל-3.75 דולר למניה.
טבלה 6 (Supplemental Information About Non-GAAP Financial Measures) מספקת מידע נוסף לגבי תחזית על פי שערי החליפין קבועים.

 

 

הודעהזופורסמהבשפההאנגליתבמערכתה.EDGAR-  נוסחזההינותרגוםשלההודעהלשפההעברית.בכלמקרהשלסתירהביןההודעהבשפההאנגליתלתרגוםההודעהבעברית יגברהנוסחבשפההאנגליתכפישפורסםבמערכתה.EDGAR-

 

דילוג לתוכן