וויטסמוק מוכרת את 'קיבו' לספקית פרסום במובייל

החברה הודיעה בסוף הרבעון השלישי 2016 כי הפחיתה את מלוא השקעתה בקיבו. בהתאם להסכם המכירה, קיבו (בה מחזיקה החברה 42.8%) עשויה לראות רווחים מהפעילות באמצעות מנגנון חלוקת רווחים על פיו תהיה קיבו זכאית ל-10%-20% מהרווח הגולמי ול-20% מהרווח הנקי שיופקו על ידי STARTAPP מהנכסים הנרכשים למשך 3 שנים, ובנוסף תהיה זכאית ל-10% מהתקבולים במידה והנכסים ימכרו בעתיד לגורם שלישי (עד 3 שנים לאחר השלמת העסקה)

תל-אביב, 15 באוגוסט 2017 – וויטסמוק (ת"א: וסמק), חברה ישראלית בעלת פעילות גלובלית, העוסקת בשיווק ופרסום באינטרנט ובמובייל –מודיעה על מכירת נכסי החברה הכלולה קיבו (Kibo) לחברת הפרסום במובייל StartApp.
במסגרת ההסכם, שהשלמתו צפויה להיות ב-1 באוקטובר 2017, תמכור קיבו ל-StartApp את כל זכויותיה בתוכנת המקלדת שפיתחה, לצד נכסים נוספים.
בנוסף, נקבע מנגנון חלוקת רווחים בין StartApp לבין קיבו, על פיו תהיה קיבו זכאית ל-10%-20% מהרווח הגולמי ול-20% מהרווח הנקי, שיופקו על ידי הרוכשת ישירות מהנכסים או מפעילות הקשורה אליהם, למשך 3 שנים. עוד קובע ההסכם כי במידה והנכסים ימכרו על ידי StartApp לגורם שלישי (במשך 3 שנים ממועד השלמת העסקה), תהיה קיבו זכאית ל-10% מתקבולי המכירה.
יש לציין כי וייטסמוק הודיעה בסוף הרבעון השלישי 2016 כי הפחיתה את מלוא השקעתה בקיבו בדוחותיה וכי הפעילות אינה מהותית עבורה יותר. לפיכך, החל מדוחותיה הכספיים של החברה למחצית הראשונה של 2017, חדלה מלהציג את תוצאות הפעילות של קיבו.
איתי מרוז, מנכ"ל וויטסמוק: "קיבו הופחתה במלואה בדוחות לרבעון השלישי של השנה שעברה כך שבמכירת הפעילות אנו ממצים את החזקתנו בה ומעבירים את הכדור לחברת StartApp אשר מתמחה בפתרונות מוניטיזציה לעסקים כדוגמת קיבו. אנו ממשיכים להתמקד בתחומי הליבה והפרסום בוידיאו, תוך יצירת נכסים טכנולוגיים מתוך מטרה להציף ערך לבעלי המניות של החברה."

דילוג לתוכן