שי אוזון, מנכ"ל וואן טכנולוגיות

וואן טכנולוגיות: החברה סיימה את שנת 2017 כולה עם גידול של כ-6.7% בהכנסות לכ-1.4 מיליארד שקל; הרווח התפעולי בשנת 2017 צמח בכ-6.5% לכ-96 מיליון שקל

הכנסות הרבעון הרביעי לשנת 2017 עלו לכ-381.2 מיליון שקל; הרווח הנקי ברבעון עלה לכ-20.1 מיליון שקל

החברה רשמה עלייה של כ-7.3% ב-EBITDA בשנת 2017 לכ-113.1 מיליון שקל; ברבעון הרביעי עלה ה-EBITDA לכ-34.4 מיליון שקל.

בתקופת הדוח רשמה החברה צמיחה בכל מגזרי הפעילות שלה

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של כ-13.1 מיליון שקל; במהלך 2017 חילקה החברה דיבידנדים בסך של כ-43.3 מיליון שקל

שי אוזון, מנכ"ל החברה: "אנו שמחים לסיים את שנת 2017 עם תוצאות טובות, המשקפות צמיחה בשורת ההכנסות והרווח התפעולי, הן ברבעון הרביעי והן בשנת 2017 כולה. הצמיחה נובעת, ממיקוד החברה בעולמות טכנולוגיים חדשים אליהם חדרה בשנים האחרונות. אסטרטגיית החברה מוכיחה את עצמה כיעילה ואנו רואים את פירות השקעותינו. השקענו בתחומים צומחים כגון פלטפורמות ענן, טרנספורמציה דיגיטלית ועוד. נמשיך לגדול דרך פיתוח תחומים חדשים ורכישת פעילויות".

חברת וואן טכנולוגיות, שהינה אחת מחברות ה-IT המובילות בישראל, מסכמת את הרבעון הרביעי ואת שנת 2017 כולה.

עיקרי תוצאות שנת 2017 כולה:
הכנסות החברה בשנת 2017 עלו בכ-6.7% לכ-1.4 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.3 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה בעיקרה מגידול אורגני בהכנסות במגזר פתרונות ושירותי תוכנה ובהכנסות מגזר פתרונות תשתיות ומחשוב.
• הכנסות מגזר התוכנה עלו בשנת 2017 לכ-594.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-551.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
• הכנסות מגזר התשתיות עלו בשנת 2017 לכ-674.6 מיליון שקל בהשוואה לכ-638.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
• הכנסות מגזר שירותים מנוהלים עלו בשנת 2017 לכ-128.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-120 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי בשנת 2017 עלה בכ-5.8% לכ-239.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-226 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול בהיקף פעילות החברה במגזר פתרונות ושירותי תוכנה ובמגזר פתרונות ותשתיות מחשוב.

הרווח התפעולי בשנת 2017 עלה בכ-6.5% לכ-96 מיליון שקל (כ-6.9% מההכנסות), בהשוואה לכ-90.1 מיליון שקל (כ-6.9% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.
• הרווח התפעולי במגזר התוכנה עלה בשנת 2017 לכ-64.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-59.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
• הרווח התפעולי במגזר התשתיות עלה בשנת 2017 לכ-33.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-29.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
• הרווח התפעולי במגזר השירותים המנוהלים עלה בשנת 2017 לכ-5.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-5.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-EBITDA בשנת 2017 עלה בכ-7.3% לכ-113.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-105.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי של החברה בשנת 2017 הסתכם בכ-66.8 מיליון שקל (כ-66.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בהשוואה לכ-67.2 מיליון שקל (כ-66.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד.

עיקרי תוצאות הרבעון הרביעי של 2017:
הכנסות החברה ברבעון עלו לכ-381.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-380.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה בעיקרה מגידול אורגני בהכנסות במגזר פתרונות ושירותי תוכנה.
• הכנסות מגזר התוכנה עלו ברבעון לכ-160 מיליון שקל, בהשוואה לכ-148.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
• הכנסות מגזר התשתיות הסתכמו ברבעון בכ-188.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-202.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
• הכנסות מגזר שירותים מנוהלים (מיוחס בעיקר לפעילות שירותי התמיכה של חברת הבת כלנית כרמון) עלו ברבעון לכ-33.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-29.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון עלה לכ-68.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-67.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בחלקו מגידול בהיקף פעילות החברה במגזר פתרונות ושירותי תוכנה ובמגזר פתרונות ותשתיות מחשוב.

הרווח התפעולי ברבעון עלה לכ-30.0 מיליון שקל (כ-7.9% מההכנסות), בהשוואה לכ-28.3 מיליון שקל (כ-7.5% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מגידול בהיקף פעילות החברה.
• הרווח התפעולי במגזר התוכנה עלה לכ-17.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-15.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
• הרווח התפעולי במגזר התשתיות עמד על כ-12.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-12.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
• הרווח התפעולי במגזר שירותים מנוהלים עלה לכ-1.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-1.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון עלה לכ-34.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-32 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי של החברה ברבעון עלה לכ-20.1 מיליון שקל (כ-19.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בהשוואה לכ-19.2 מיליון שקל (כ-19.1 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון הושפע בעיקר מגידול בהוצאות המס, וכן מגידול בהוצאות המימון שעיקרה בשל עדכון ההתחייבות לצירוף עסקים.

היקף המזומנים ושווי מזומנים, נכון ל- 31.12.17, הסתכם בכ-123.7 מיליון שקל.

ההון העצמי של החברה, נכון לסוף רבעון רביעי של שנת 2017, עלה לכ-268.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-260.4 מיליון שקל בסוף שנת 2016.

במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-13.1 מיליון שקל. במהלך 2017 חילקה החברה דיבידנדים בסך של כ-43.3 מיליון שקל

וואן טכנולוגיות תוכנה הינה אחת מחברות ה-IT המובילות במשק. החברה מספקת פתרונות מחשוב מקצה לקצה One1 Home for IT, ללמעלה מ-1,500 לקוחות במגזרי המשק השונים: טלקום, תעשיה, היי-טק, בנקאות ופיננסים, ביטוח, קמעונאות, מסחר ועוד. בחברה מועסקים מעל ל – 3,000 עובדים מקצועיים בארץ ובחו"ל. החברה פועלת על בסיס אסטרטגיה ממוקדת לקוח ומעניקה סל פתרונות מחשוב מלא, תחת קורת גג אחת; החל מתשתיות חומרה ומערכות אחסון מתקדמות ועד פתרונות ופרויקטי תוכנה מורכבים. כמו כן פועלת החברה גם בתחום שיווק מוצרי חומרה ומערכות מחשבים וכן באספקת מכלול שירותים מנוהלים בתחום המחשוב לארגונים. מניית החברה נכללת במדד ת"א 90. יו"ר החברה הוא מר עדי אייל, ומנכ"ל החברה הוא מר שי אוזון.

דילוג לתוכן