מנכ"ל One1 שי אוזון

וואן טכנולוגיות: ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2018 גדלו לכ-1.03 מיליארד שקל; הרווח הנקי עלה לכ-46.5 מיליון שקל

ההכנסות ברבעון השלישי של 2018 הסתכמו בכ-327 מיליון שקל; הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-15.4 מיליון שקל

 

שי אוזון, מנכ"ל החברה: "אנו מסכמים את תשעת החודשים הראשונים של 2018 עם צמיחה, אולם ברבעון השלישי חלה ירידה בתוצאות עקב מיעוט בימי עבודה בהשוואה לרבעון המקביל- זאת בשל חגי ישראל וקיצור שבוע העבודה. בכוונתנו להמשיך בהעמקת הנוכחות שלנו בשווקים הקיימים והחדשים, תוך בחינה מתמדת של רכישת פעילויות נוספות להבטחת צמיחתה העתידית של החברה".

 

חברת וואן טכנולוגיות, שהינה מחברות ה-IT המובילות בישראל, מסכמת את הרבעון השלישי ואת תשעת החודשים הראשונים לשנת 2018.

 

עיקרי תוצאות תשעת החודשים הראשונים לשנת 2018

 

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים עלו בכ-1.8% לכ-1.03 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.01 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה מגידול אורגני בהכנסות בכלל מגזרי הפעילות, ועל אף מיעוט ימי עבודה בחודש ספטמבר השנה בשל עיתוי החגים.

·        הכנסות מגזר התוכנה עלו בתשעת החודשים הראשונים בכ-1.6% לכ-447 מיליון שקל, בהשוואה לכ-440.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

·        הכנסות מגזר התשתיות עלו בתשעת החודשים הראשונים בכ-2.9% לכ-500.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-486 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

·        הכנסות מגזר שירותים מנוהלים עלו בתשעת החודשים הראשונים בכ-1% לכ-96 מיליון שקל, בהשוואה לכ-95 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים עלה בכ-1.3% לכ-173 מיליון שקל, בהשוואה לכ-170.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מגידול בהכנסות החברה. שיעור הרווח הגולמי עמד על 16.8%, ללא שינוי ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים הסתכם בכ-64.6 מיליון שקל (כ-6.3% מההכנסות), בהשוואה לרווח תפעולי של כ-66 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (כ-6.5% מההכנסות).

 

ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים הסתכם בכ-76.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-78.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי של החברה בתשעת החודשים הראשונים עלה בכ-3.4% לכ-48.2 מיליון שקל (בהשוואה לכ-46.6 מיליון שקל

 

 

 

עיקרי תוצאות הרבעון השלישי 2018

הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-327 מיליון שקל, בהשוואה לכ-356.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר ממיעוט ימי עבודה בחודש ספטמבר, וזאת בשל עיתוי חגי תשרי השנה וכמו כן מכך שחגי תשרי השנה חלו במלואם ברבעון השלישי, לעומת שנת 2017 שבה חלו חגי תשרי בחלקם ברבעון השלישי ובחלקם ברבעון הרביעי.

 

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-56.8 מיליון שקל (כ-17.4% מההכנסות), בהשוואה לכ-58.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (16.3% מההכנסות).

 

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-21 מיליון שקל, בהשוואה לכ-23.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר ממיעוט ימי עבודה בחודש ספטמבר, וזאת בשל עיתוי חגי תשרי השנה.

 

ה-EBITDA ברבעון הסתכם בכ-24.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-27.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי של החברה ברבעון הסתכם בכ-15.4 מיליון שקל  בהשוואה לכ-15.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

היקף המזומנים ושווי מזומנים, נכון ל- 30.9.18, הסתכם בכ-90.2 מיליון שקל.

 

ההון העצמי של החברה, נכון ל-30.9.18, עלה לכ-287.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-275 מיליון שקל בסוף שנת 2017.

דילוג לתוכן