התחזית לשוק העבודה הישראלי שומרת על אופטימיות זהירה

 

 

סקר תשקיף התעסוקה של ManpowerGroup לרבעון הראשון של 2019

 

ב-9 מתוך 10 ענפי התעשייה צופים גידול במצבת כוח האדם ברבעון הראשון של 2019
הגידול בשוק העבודה החזק ביותר, צפוי בירושלים עם צפי תעסוקה נטו העומד על +12%
מעסיקים גדולים (מעל 250 עובדים) צופים את הגידול המשמעותי ביותר בשוק העבודה עם צפי תעסוקה נטו של +17%
מיכל דן הראל, מנכ"לית Manpower ישראל: " על פי הסקר, ניתן לראות כי התחזית הצפויה בשוק העבודה הישראלי ברבעון הקרוב, משקפת אופטימיות זהירה בקרב המעסיקים ברוב ענפי התעשייה. יחד עם זאת, הפילוג הגיאוגרפי בסקר זה מפתיע במיוחד,  אנו למדים כי לראשונה המעסיקים בירושלים צופים את העלייה הגדולה ביותר בגיוס עובדים וזאת בניגוד לסקרי העבר, שהראו כי אחוזי הגיוס בבירה היו קטנים משמעותית לעומת אזור תל אביב רבתי".
תשקיף התעסוקה בישראל

 

סקר צפי התעסוקה של ManpowerGroup לרבעון הראשון של 2019 מבוסס על מדגם מייצג של 751 מעסיקים בישראל. כל המשתתפים נשאלו שאלה אחת זהה: "מהם השינויים שאתה צופה בהיקף הכולל של התעסוקה באזורך בשלושת החודשים הקרובים (עד סוף מרץ 2019) בהשוואה לרבעון הנוכחי?"

המעסיקים בישראל מדווחים על תוכניות גיוס צנועות לתקופה שבין ינואר למרץ. 11% מהמעסיקים צופים עלייה במצבת כוח האדם, 6% חוזים ירידה ואילו 80% צופים יציבות. לאחר התאמת הנתונים כך שיובאו בחשבון שינויים עונתיים, התשקיף עומד על % +7. מעסיקים ברחבי ישראל צופים שהזדמנויות מסוימות למחפשי עבודה יימשכו לאורך התקופה שבין ינואר למרץ. יחד עם זאת, תחזית הגיוס היא החלשה ביותר שדווחה מזה יותר משנתיים, בהשוואה לרבעון הקודם, אך יורדת ב-6 נקודות האחוז בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

 

בדוח זה אנו מרבים להשתמש במונח 'צפי תעסוקה נטו'.  'צפי תעסוקה נטו' נגזר משיעור המעסיקים הצופים עלייה בהיקף התעסוקה הכולל, בניכוי שיעור המעסיקים הצופים ירידה בהיקף התעסוקה באזורם ברבעון הבא. תוצאת החישוב היא 'צפי התעסוקה נטו'.

תחזית תעסוקה הענפית

מעסיקים ב-9 מתוך 10 ענפי התעשייה צופים גידול במצבת כוח האדם ברבעון הראשון של 2019. מעסיקים במגזר הכרייה והמחצבות צופים את פעילות הגיוס החזקה ביותר, ומדווחים על צפי תעסוקה נטו של +12%. לעומת אלה, מעסיקים בענף החשמל, הגז והמים ובענף המסעדנות והמלונאות מדווחים על אופטימיות זהירה, עם צפי של +10%, בעוד שהצפי בענף התחבורה, האחסון והתקשורת עומד על +9%. כמו כן, המעסיקים צופים גידול מתון בכוח העבודה בשני ענפים, עם צפי של +8% בענף השירותים הציבוריים והחברתיים, ובענף המסחר הסיטוני והקמעוני. אולם מעסיקים בענף הבנייה צופים לקצץ במצבת כוח האדם, ומדווחים על צפי של -2%.

 

בהשוואה לרבעון הקודם, תחזית הגיוס נחלשת ב-5 מתוך 10 ענפי התעשייה. מעסיקים בענף הבנייה מדווחים על ירידה משמעותית של 20 נקודות האחוז, וירידה בצפי של 7 ו-6 נקודות האחוז בענף התחבורה, האחסון והתקשורת, ובענף המסעדנות והמלונאות, בהתאמה. לעומת אלה, תוכניות הגיוס משתפרות בשלושה ענפים. ראויה לציון במיוחד העלייה של 6 נקודות האחוז בענף הכרייה והמחצבות, וב-5 נקודות האחוז בענף המסחר הסיטוני והקמעוני.

 

בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, תוכניות הגיוס נחלשות ב-6 מתוך 10 ענפי התעשייה. ירידות משמעותיות של 13 ו-10 נקודות האחוז מדווחות בענף הבנייה ובענף החקלאות, הציד, היערנות והדיג, בהתאמה. הצפי לענף הייצור הוא ירידה של 7 נקודות האחוז, ומעסיקים מדווחים על ירידה של 4 נקודות האחוז בענף המסעדנות והמלונאות. אולם מעסיקים בענף התחבורה, האחסון והתקשורת מדווחים על שיפור קל של 6 נקודות האחוז.

התעסוקה על פי אזורים גאוגרפים

 

 

המעסיקים מצפים להגדיל את מצבת כוח האדם בכל ששת האזורים ברבעון הראשון של 2019. שוק העבודה החזק ביותר צפוי בירושלים, עם צפי תעסוקה נטו העומד על +12%. מעסיקים בצפון מדווחים על אופטימיות זהירה עם צפי של +10% ואילו בדרום, הצפי עומד על +9%. פעילות גיוס מתונה צפויה בשני אזורים, עם צפי של +6% במרכז ובחיפה, לעומת צפי של +5% בתל-אביב.

 

בהשוואה לרבעון האחרון בשנת 2018, מעסיקים בירושלים מדווחים על שיפור של 4 נקודות האחוז, אך בתל-אביב הצפי יורד ב-5 נקודות האחוז. בשאר האזורים בישראל, תוכניות הגיוס שומרות על יציבות יחסית.

 

מעסיקים במרכז ובתל-אביב מדווחים על תוכניות גיוס חלשות יחסית בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עם ירידה בצפי של 8 ו-7 נקודות האחוז, בהתאמה. בנוסף, המעסיקים בחיפה מדווחים על ירידה קלה של 4 נקודות האחוז. בינתיים, תוכניות הגיוס נותרות יציבות יחסית בירושלים ובצפון, ונותרו ללא שינוי בדרום.

.

תחזית התעסוקה על פי גודל הארגון

 

המעסיקים המשתתפים בסקר משויכים לאחד מארבעה גדלים של ארגונים: עסקים זעירים, המעסיקים פחות מ-10 עובדים; עסקים קטנים, הכוללים 49-10 עובדים; עסקים בינוניים, הכוללים 249-50 עובדים; ועסקים גדולים, עם 250 עובדים ומעלה.

 

ברבעון הקרוב צפוי גידול במצבת כוח האדם בכל ארבע קטגוריות הגודל של ארגונים. מעסיקים גדולים צופים את שוק העבודה החזק ביותר, עם צפי תעסוקה נטו של +17%, בעוד שבקטגוריות הארגונים בגודל בינוני וקטן הצפי יהיה +9%. לעומת זאת, מעסיקים זעירים מדווחים על תוכניות גיוס זהירות, עם צפי של +1%.

 

בהשוואה לרבעון הקודם, המעסיקים הבינוניים מדווחים על שיפור קל של 2 נקודות האחוז. לעומת אלה, הצפי נותר יציב יחסית למעסיקים זעירים וגדולים, בעוד שהמעסיקים הקטנים מדווחים שאין שינוי.

 

בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, תחזית הגיוס נחלשת במידה ניכרת בקרב מעסיקים גדולים, ויורדת ב-13 נקודות האחוז. הצפי בקרב מעסיקים זעירים יורד אף הוא ב-3 נקודות האחוז, אך מעסיקים קטנים ובינוניים מדווחים על תוכניות גיוס יציבות יחסית.

דילוג לתוכן