הצגת נפחי תיבות הדואר בשרת Exchange 2007

כאשר אנו מנהלים שרתי דואר קורה לא פעם שאנו צריכים לדעת מה גדלי תיבות הדואר של משתמשים מסויימים בארגון.
בשרתי 2003 הדבר היה ניתן לביצוע בכמה קליקים.ב- Exchange 2007  לא ניתן לראות את נפחי תיבות הדואר של משתמשים דרך ממשק הניהול.
בכדי בכל זאת לראות ולהציג את נפחי תיבות הדואר של משתמשים צריך להקליד את הפקודה הבאה ב- Exchange Management Shell

Get-MailboxStatistics | Sort-Object TotalItemSize -Descending | ft DisplayName,@{label=”TotalItemSize(MB)”;expression={$_.TotalItemSize.Value.ToMB()}},ItemCount

ניתן לערוך ולהקליד גם את הפקודה הבאה:

Get-MailboxStatistics -Database “Mailbox Database” | Sort -Property TotalItemsize | Format-Table DisplayName, LastLoggedOnUserAccount, ItemCount, @{expression={$_.totalitemsize.value.ToMB()};label=”Size(MB)”}, LastLogonTime, LastLogoffTime

בעדכון הבא שיצא ככל הנראה ניתן יהיה לצפות בגדלים גם דרך ממשק הניהול.

אריאל מרום
 

דילוג לתוכן