העידן של ענני המחשוב כבר הגיע לארגונים הגדולים

מסקר שערכה חברת CA עולה כי חברות גדולות מאמצות הן ענני מחשוב ציבוריים והן ענני מחשוב פרטיים העידן של ענני המחשוב כבר הגיע לארגונים הגדולים – על פי תוצאות סקר חדש שערכה קבוצת Management Insight עבור חברת CA Technologies (NASDAQ: CA) בקרב אנשי מחשוב בצפון אמריקה ובאירופה. אנשי הקבוצה ראיינו אנשי מחשוב בארגונים שמונים 1,000 עד למעלה מ-10,000 עובדים, ומצאו כי ארגונים משתמשים בענן בצורה פעילה, וכי פעילות זו תורמת ליצירת עניין רחב יותר בענני המחשוב. התוצאות מצביעות גם על מעבר לגישת מחשוב שתואמת את צורת החשיבה של הענן, על האצת קצב השימוש בענני מחשוב ועל הצבת יעדים משותפים למקבלי ההחלטות בתחום המחשוב ולמיישמים – יעדים של יעילות, גמישות וכושר הרחבה.
בין הממצאים העיקריים שעולים מהסקר:
– בלמעלה מ-80 אחוזים מבין כלל הארגונים, ו-92 אחוזים מבין הארגונים הגדולים, משתמשים בשירות ענן אחד לפחות; 53 אחוזים מבין מיישמי המחשוב ציינו כי הם משתמשים ביותר משישה שירותי ענן.
– התמריצים העיקרים לבדיקת הענן על ידי הארגונים הם חיסכון כספי (44 אחוזים), שליטה טובה יותר על העלויות (35 אחוזים) ושאיפה לעבוד עם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר (34 אחוזים).
– האבטחה והשליטה נתפסות עדיין כחסמים העיקריים בפני השימוש בענן. המנהלים הבכירים חוששים בעיקר מהאבטחה (68 אחוזים) ומאיכות שירות גרועה (40 אחוזים), בעוד שכמחצית מכלל המשיבים רואים בסיכונים של אובדן מקומות עבודה ואובדן שליטה את הגורמים המרתיעים ביותר.
– הבשלות של הווירטואליזציה מובילה לגישות אופטימיות יותר ביחס לענן: ארגונים עתירי ווירטואליזציה מגלים נטייה גבוהה פי ארבעה להעברת שירותים רבים ככל האפשר, הן לענני מחשוב ציבוריים והן לענני מחשוב פרטיים.
– ההתייחסות לענני מחשוב ציבוריים ופרטיים דומה. המשיבים מציינים את החיסכון בהוצאות, השימוש היעיל במשאבים, הגמישות והיכולת לשרת משתמשים ברחבי העולם כמניעים העיקריים לשימוש בענני מחשוב ציבוריים; באופן דומה, ההוצאות, כושר ההרחבה, הגמישות ויכולת הניהול נתפסים כמניעים העיקריים לשימוש בענני מחשוב פרטיים. האבטחה צוינה הן כגורם מרתיע והן כמניע לשימוש בענני מחשוב ציבוריים ופרטיים.
ארגונים משתמשים בענן בצורה פעילה
כלי השיתוף מובילים בין יישומי הענן בשיעור של 75 אחוזים, כאשר דואר אלקטרוני באירוח, סינון וירוסים/דואר זבל וועידות אינטרנט צוינו על ידי ארגונים גדולים כיישומי הענן הנפוצים ביותר.
נראה כי בתחום של תשתיות ופלטפורמות פיתוח בענן (תשתית ופלטפורמה במתכונת שירות – I-PaaS) צפויה צמיחה נאה, שכן ב-58 אחוזים מבין הארגונים הגדולים משתמשים כבר בשירותים אלה וב-43 אחוזים שוקלים להשתמש בהם. מהשיעור הגדול של הארגונים המשתמשים, או השוקלים להשתמש, עולה שהגל הבא של אימוץ הענן יתמקד בתשתיות ענן.
"תוצאות הסקר מאשרות שבארגונים גדולים בוחנים את יתרונות הענן ומבקשים להרחיב את האימוץ משירותים בסיסיים כמו שיתוף לשירותים מורכבים יותר, דוגמת תשתיות ופלטפורמות במתכונת ענן" אמר אדם פמולרו, מנהל כללי לענני מחשוב בחברת CA Technologies. "התוצאות מאמתות את המגמה שצפינו, שבמסגרתה הופכים במהירות מנהלי המחשוב למתזמרי שרשרת האספקה של המחשוב, אשר כוללת שירותים פנימיים וחיצוניים. מגמה זו מגבירה את הצורך בניהול ואבטחה מתקדמים, על מנת שארגונים יוכלו לשנות את צורת המחשבה ביחס למחשוב וליהנות ממלוא היתרונות שיכול מחשוב העננים להציע – גמישות, יעילות וכושר הרחבה".
בשלות הווירטואליזציה מעודדת את צורת החשיבה של הענן
כיום, כשליש מבין שרתי x86 בארגונים הם וירטואליים. קרוב למחצית מבין המשיבים (46 אחוזים) ציינו כי הארגון שלהם נמצא בשלב "המנוהל" של הווירטואליזציה, כלומר שהארגון מסוגל להעביר שרתים וירטואליים רבים יותר ולנהל אותם על מנת ליהנות מזמינות גבוהה. בזמן שארגונים מתקדמים לאורך מחזור החיים של הווירטואליזציה, מהשלב הבסיסי (שרתים וירטואליים שאינם מנוהלים), לשלב המנוהל, לשלב המתקדם (תזמון דינמי של משאבים וגיבוי מאוחד) ועד לשלב "דמוי ענן" (מיכון וירטואלי מתקדם והתאוששות מלאה מאסונות באמצעות וירטואליזציה), יחולו שינויים גם ביישומים המיועדים לענן.
הדואר האלקטרוני מוביל בשלב המנוהל (53 אחוזים); הווירטואליזציה של המחשבים השולחניים ומסדי הנתונים מגיעה לשיאה בשלב המתקדם (30 אחוזים) והיישומים הספציפיים לענפים מסוימים מובילים בראש בשלב דמוי הענן (32 אחוזים).
מלבד זאת, ציינו המשתמשים את כוונתם להוסיף ולהעביר בשנים הקרובות יישומים קריטיים מתשתיות שאינן וירטואליות למחשבים וירטואליים. כיום מפעילים הארגונים קרוב למחצית (47 אחוזים) מבין יישומים אלה בתשתיות שאינן וירטואליות, ובשנתיים הקרובות ירד השיעור ל-17 אחוזים. מתוך 17 אחוזים אלה, כ-10 אחוזים יועברו לענני מחשוב ציבוריים ופרטיים.
כאשר המחשוב מאורגן מחדש בסביבה וירטואלית דינמית יותר, גוברת הנטייה לאמץ את הענן. ארגונים עתירי וירטואליזציה נוטים בסבירות גבוהה פי ארבעה להעביר שירותים רבים ככל האפשר, הן לענני מיחשוב ציבוריים והן לענני מחשוב פרטיים. בסך הכל, התפיסה של ענני המחשוב לובשת גוון אופטימי יותר, כאשר ארגונים מאמצים תשתיות טכניות שיתמכו בסביבות הדינמיות.
חילוקי דעות בתוך הארגון ביחס לאימוץ של ענני המחשוב הציבוריים והפרטיים
במענה לשאלה על המניעים והמחסומים לאימוץ של ענני מחשוב ציבוריים ופרטיים, ציינו המשיבים את העלות הן כמניע והן כמחסום – ומכאן עולה כי עדיין לא הובררו סופית ההשלכות והרלוונטיות של סוגיית "החיסכון בהוצאות".
המניעים העיקריים לאימוץ של ענני המחשוב הציבוריים כוללים גם ניצולת גבוהה של משאבים, גמישות ואפשרות לשרת משתמשים ברחבי העולם. הגורמים המרתיעים כוללים את האבטחה, העמידה בתקנות, התנגדות פנימית ותפיסה שעל פיה ענני המחשוב הציבוריים אינם מתאימים ליישומים עסקיים מסוגים מסוימים.
העלות והאבטחה ממלאים תפקיד חשוב גם באימוץ של ענני המחשוב הפרטיים, והמשיבים הזכירו סוגיות אלה הן כמניעים והן כחסמים. מניעים נוספים כוללים כושר הרחבה, גמישות ויכולות ניהול, בעוד שהמורכבות, הזמינות והאמינות, וכן קצב האימוץ האיטי של טכנולוגיות חדשות, נתפסים כגורמים מרתיעים.
המשיבים לסקר התייחסו גם לחלוקה בין התומכים בענני המחשוב לבין המתנגדים בארגון שלהם. המנהלים הבכירים (מנהלים עסקיים ראשיים ומנהלי מיחשוב ראשיים) הם התומכים העיקריים בענני המחשוב הציבוריים, בעוד שאלו שמופקדים על הניהול השוטף של הווירטואליזציה והשרתים נתפסים כתומכים העיקריים בענני מחשוב פרטיים (32 אחוזים מבין המנהלים של פעילויות המחשוב או המנהלים הבכירים של מרכזי הנתונים, 31 אחוזים מבין אנשי הווירטואליזציה, 30 אחוזים מבין מנהלי השרתים). כצפוי, אנשי האבטחה הובילו את רשימות המתנגדים, הן לענני מחשוב ציבוריים (44 אחוזים) והן לענני מחשוב פרטיים (27 אחוזים), כאשר המנהלים של היחידות העסקיות שותפים לגישה זו (23 אחוזים מתנגדים לענני מחשוב ציבוריים ו-18 אחוזים מתנגדים לענני מחשוב פרטיים).
עידן הענן הגיע לארגונים הגדולים
בסך הכל, תוצאות הסקר מאשרות כי בארגונים הגדולים מאמצים הן את ענני המחשוב הציבוריים והן את ענני המחשוב הפרטיים. הארגונים כבר פועלים בזירה של ענני המחשוב. הווירטואליזציה נוסכת ביטחון ומעניקה את המיומנויות הנחוצות כדי לעודד את המשך ההקמה של ענני מחשוב פרטיים בארגונים גדולים. בסך הכל, השילוב בין ענני מחשוב ציבוריים לבין ענני מחשוב פרטיים יחייב ארגונים לאמץ כלי הטמעה ופילוסופיות ניהול על מנת לאפשר למשתמשי הקצה ליהנות משירותים שמקורם בשני הסוגים של ענני המחשוב.
לקבלת ממצאים נוספים שעולים מהסקר (“The Arrival of ‘Cloud Thinking’: How and Why Cloud Computing Has Come of Age In Large Enterprises”) ופרטים נוספים אודותיו אפשר להוריד עותק מהכתובת https://www.ca.com/us/register/activity.aspx?cid=117603
מתודולוגיה
קבוצתManagement Insight Technologies ערכה את הסקר באינטרנט. המדגם נאסף בספטמבר 2010 וכולל 434 אנשי מחשוב משני אזורים – צפון אמריקה (273) ואירופה (161). תשובות של מי שנמנים על חברות שמספקות תוכנות לענני מחשוב לא נכללו בתוצאות הסקר. המשיבים נדרשו להיות בעלי ידע מספיק על סביבות המחשוב של החברה שלהם. הסינון והמדגם נערכו באופן שיעניק ייצוג מאוזן למקבלי החלטות בתחום המחשוב ולמיישמי מחשוב בחברות משלושה סדרי גודל בכל אזור. לאחר מכן שוקלל המדגם על מנת להגיע ליחס של 60 אחוזים מקבלי החלטות בתחום המחשוב/40 אחוזים מיישמי מחשוב, וכן 36 אחוזים ארגונים בינוניים (1000 עד 4999 עובדים), 29 אחוזים ארגונים גדולים (5000 עד 9999 עובדים) ו-35 אחוזים ארגונים גדולים מאוד (10,000 עובדים לפחות) בכל אזור. על מנת להבטיח ייצוג הולם לכל אזור לפי חלקו בשוק, שוקללה במדגם גם ההוצאה הכוללת על מחשוב בכל מדינה לפי נתוני IDC Black Book.
פרטים נוספים על הפתרונות שמציעה חברת CA Technologies לענני מחשוב אפשר למצוא במקורות הבאים:
– באינטרנט: http://www.ca.com/cloud וכן http://www.3tera.com
– בלוג CA Cloud Storm Chasers: http://community.ca.com/blogs/cloud
– @CA_Cloud בשירות Twitter: http://twitter.com/CA_Cloud
– באתר YouTube: http://www.youtube.com/user/CATechnologies
– ערכת מדיה באינטרנט: http://ca.com/content/press/CA-3Tera-AppLogic-Media-Kit.aspx
– קהילת Cloud Commons:http://www.cloudcommons.com

דילוג לתוכן