הממשלות באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה צריכות לתמוך ברפורמות מס כדי להגביר את הקישוריות הסלולרית, נאמר בדוח חדש של GSMA

הפחתת המיסוי המופרז שספציפי למגזר הסלולר תביא תועלת כלכלית לצרכנים, לעסקים ולממשלות
לונדון, 10 ביולי 2017, (BUSINESS WIRE):
GSMA הודיע היום ששבע מדינות באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה – אלג'יריה, מצרים, ירדן, מרוקו, ערב הסעודית, טוניסיה וטורקיה – יכולות לשפר את הגישה לקישוריות סלולרית על ידי רפורמות במשטרי מיסוי הסלולר שלהן. בדוח האחרון שלו "הספקת קישוריות סלולרית באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה", GSMA נותן סקירה כללית של מיסים כלליים חשובים, כגון מע"מ, מס חברות ומיסי יבוא, וגם מיסים ותשלומי רגולציה ספציפיים למגזר שחלים על מפעילי סלולר באזור. הדוח גם מעריך את ההשפעות הפוטנציאליות של רפורמות מס כדי להראות איך הן עשויות לשפר את הנשיגות וההשקעות.
"במזרח התיכון וצפון אפריקה קישוריות סלולרית היא מאפשרת חיונית של צמיחה כלכלית ופיתוח חברתי, שמסתכמת ב-1.4 אחוזים מהתמ"ג של האזור", אמר ג'ון גיסטי, מנהל הרגולציה הראשי של GSMA. "אבל בשבעת השווקים שנותחו, התנהגויות מיסוי, שנעות מתשלומים גבוהים על הכנסות ועד למיסים מיוחדים על שירותי תקשורת סלולרית או מכשירים, משפיעות לרעה על הנשיגות עבור הצרכנים ועל ההשקעות בענף. באקלים הכלכלי הנוכחי, ממשלות צריכות לקדם, לא לעכב, צמיחה כלכלית".
מיסוי מופרז מתעלם מהתרומות הסוציו- אקונומיות החיוביות של מגזר הסלולר. מיסים מיוחדים על שירותי תקשורת סלולרית או על מכשירים, לדוגמה, יכולים להיות החסמים הגדולים ביותר שעומדים בדרכם של אנשים שמשתמשים בשירותים סלולריים, במיוחד המגזרים הכי עניים של האוכלוסייה. באופן דומה, מיסי חברות והכנסות גבוהים על מפעילי סלולר מגדילים את העלויות ומשפיעים לרעה על ההשקעות ברשתות ושירותים מתקדמים.
המימצאים החשובים של הדוח
המחקר חושף את ההשפעות המעוותות של מיסוי ספציפי למגזר ומדגיש את התועלת הכלכלית הפוטנציאלית של האיזון מחדש שלהן. דוגמאות של מיסוי ספציפי למגזר:
• במצרים שירותי סלולר נתונים לשיעור מע"מ שגבוה בשמונה נקודות אחוז מהשיעור הכללי.
• בטוניסיה וירדן חלים שיעורי מס חברות גבוהים יותר על מפעילי סלולר, 35 אחוז בטוניסיה ו-24 אחוז בירדן.
• בירדן וטורקיה מוטלים מיסי בלו בשיעורים גבוהים יחסית של 26 אחוז ו-25 אחוז (חמישה אחוז על נתונים).
• באלג'יריה ומצרים יש לא פחות משמונה תשלומי רגולציה שונים, שגורמים למורכבות של המיסים.
• בירדן התשלומים מהווים קרוב ל-11 אחוז מההכנסות של המפעיל ובטורקיה 17 אחוז.
רפורמות יכולות במקום זאת להוביל לתועלת סוציו- אקונומית רבה יותר במדינות האלה. לדוגמה, GSMA מעריך שלהפחתת המס המיוחד על שירותי סלולר בירדן ל-12 אחוז יש פוטנציאל ליצור 570,000 חיבורי סלולר חדשים. דוגמה נוספת: הניתוח מעריך שלביטול מס הספקת שירותי תקשורת בערב הסעודית יש פוטנציאל להגדיל את ההוצאה ההונית ב-132 מיליון דולר. דוגמה אחרונה: הארכת התקופות של רישיונות ספקטרום ותהליכי חידוש שקופים יגבירו את הוודאות לגבי פעילות עתידית ויספקו תמריצי השקעות למפעילים.
"יש הזדמנות ייחודית לממשלות במזרח התיכון וצפון אפריקה שרוצות לתמוך ביותר חיבוריות וכלילה דיגיטלית", המשיך גיסטי. "הפחתת המיסוי המופרז שספציפי למגזר תועיל לצרכנים, לעסקים ולממשלות על ידי הפחתת עלויות, עידוד השקת שירותי סלולר חדשים והגדלת התמ"ג וההכנסות הכוללות ממיסים בטווח הארוך".
אפשר למצוא את הדוח בכתובת:
www.gsma.com/mobilefordevelopment/programme/connected-society/delivering-mobile-connectivity-mena-review-mobile-sector-taxation-licence-extension

דילוג לתוכן