המועצה לשידורי כבלים ולוויין פתחה בהליך בירור מול חברת הוט בגין העלאה של דמי המנוי ללקוח ב 15 ₪

המועצה לשידורי כבלים ולוויין פתחה בהליך בירור מול חברת הוט בגין
העלאה של דמי המנוי ללקוח ב 15 ₪ וזאת מבלי ליידע את יו"ר המועצה
לשידורי כבלים ולוויין, בניגוד להוראות רישיונה

יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולוויין ד"ר יפעת בן חי – שגב פתחה בהליך בירור מול חברת
הוט באשר להעלאת תעריף דמי המנוי ללקוח שלא על פי הנהלים.
ליו"ר המועצה נודע מדיווח באמצעי התקשורת כי במהלך חודש נובמבר החברה העלתה
את דמי המנוי ב 15 ₪ ואולם חברת הוט הייתה אמורה להודיע ליו"ר על השינוי לפני
מועד התחולה וזאת על מנת לאפשר לרגולטור לבחון האם הדבר נעשה בהתאם להוראות
הדין.
הוט הפרה לכאורה את הוראות הרישיון בכל הנוגע ליידוע המועצה בדבר הכוונה לשנות
את התעריפים.
לאור האמור, הודיעה יושבת ראש המועצה לשידורי כבלים ולוויין להוט כי אין לראות
בהעלאת המחיר כמאושר וככזה שנכנס לתוקף בהתאם להוראות הרישיון, ובדעת המועצה
לבחון את העלאת המחירים שבוצעה בהתאם לסמכות המועצה לשידורי כבלים ולוויין.
ככל שיידרש, תורה יו"ר המועצה להוט על פעולות. 

דילוג לתוכן