הכנסת אישרה הקלות משמעותיות בתקנות נגישות אתרי אינטרנט

בין ההקלות: פטור מהנגשה לבעלי אתר אינטרנט קיים עם מחזור כספי של עד מיליון שקל בשנה וחסימת האפשרות לתביעה אוטומטית בגין חוסר הנגשה. איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר): יחד עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים ניסינו ליצור איזון נכון יותר בין הצורך להנגיש את הרשת לאנשים עם מוגבלות – מבלי שהנטל הכלכלי והטכנולוגי המוטל על בעלי אתרים יהיה כבד מדי

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה היום (5.9.17) את הנוסח החדש של תקנות הנגישות לאתרים ושירותים באינטרנט, שגובשו על ידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים בסיוע איגוד האינטרנט הישראלי וארגונים נוספים. נוסח זה כולל סדרה של שינויים משמעותיים והקלות בדרישות המוטלות על בעלי האתרים במטרה לייצר איזון בין צרכי ההנגשה של שירותי אינטרנט לאנשים עם מוגבלות לבין היכולות הטכנולוגיות והכלכליות של בעלי אתרים.
הנוסח החדש, בדומה לתקנות שהיו תקפות עד היום, קובע כי אתר הנותן שירות או מידע אודות השירות חייב להיות נגיש לאנשים עם מוגבלות. עם זאת, שינוי משמעותי שאושר בתקנות החדשות מעניק פטור אוטומטי מהנגשה לבעלי אתר אינטרנט קיים שהמחזור הממוצע שלהם בשלוש השנים האחרונות אינו עולה על 1,000,000 (מיליון) שקלים לשנה. עד כה, הפטור ניתן לבעלי מחזור כספי של 500,000 שקל בלבד והיה כפוף להגשת בקשה לנציבות. התקנות החדשות מעניקות פטור מהנגשה עד 2020 גם לאתר חדש של עוסק פטור או עוסק שהמחזור השנתי הממוצע שלו אינו עולה על 300,000 ש"ח. לאחר 2020 פטור זה לאתר חדש ינתן רק לאתרים שהמחזור השנתי הממוצע שלהם אינו עולה על 100,000 שקל לשנה.
התקנות החדשות מציעות גם פטור למי שאינו יכול לעמוד בנטל ההנגשה בשל חוסר היתכנות טכנולוגי – כאשר התשתית או הממשק הטכנולוגי של האתר אינם מאפשרים ביצוע התאמות נגישות. פטור זה יינתן לתקופה של שלוש שנים עם אופציה להארכה של שלוש שנים נוספות בלבד מתוך הנחה שהטכנולוגיה תתאים עצמה עם הזמן לטובת אנשים עם מוגבלות – כפי שכבר קורה כיום.
תיקון משמעותי נוסף בתקנות מונע הגשת תביעה באופן אוטומטי בשל חוסר בהנגשה. התקנות מחייבות לשלוח לבעלי האתר הודעה על ההפרה ודרישה לתיקונה, ומאפשר להגיש תביעה רק במידה והחייב לא תיקן את ההפרה בתוך זמן סביר (אך תוך לא יותר מ-60 ימים מיום קבלת ההודעה).
בכל הקשור לסרטוני וידאו או אודיו – מציעות התקנות החדשות לבטל את חובת הנגשת הוידאו לכל אתר שאינו רשות ציבורית או שהמחזור השנתי הממוצע שלו הינו פחות מ-5 מיליון ש"ח בשנה.
תיקון חשוב נוסף בטיוטת התקנות קשור למפעילי פורומים ואתרי שיתוף תכנים שהתוכן בהם מועלה על ידי צד שלישי שאינו בשליטתם. אלה מחויבים להעמיד תשתית נגישה אך לא יהיו אחראים על הנגשת התוכן שלא הועלה על ידם.
עו"ד מיטל גרייבר-שוורץ, סמנכ"לית קשרי קהילה ורגולציה באיגוד האינטרנט הישראלי, ציינה כי במהלך כארבע שנים פעל האיגוד יחד עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים ובשיתוף ארגונים נוספים על מנת לסייע לגבש את השינויים שבוצעו בתקנות. כחלק מתהליך זה כינס האיגוד מרתון שולחנות עגולים בהשתתפות מפתחים, מומחים בהנגשת אתרים, בעלי מוגבלות המכירים את הטכנולוגיה, משפטנים מומחים ונציגי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
" התקנות המקוריות היו לא ברורות והטילו נטל לא סביר על בעלי האתרים. התקנות המתוקנות מהוות איזון בין הצורך הבסיסי של אנשים עם מוגבלות בהנגשת האינטרנט ככלי המשמש אותם באופן אינטנסיבי בחיי היומיום, לבין היכולת של בעלי אתרים להנגיש את אתריהם מבלי שיוטל עליהם נטל כלכלי וטכנולוגי בלתי סביר. ניתן למצוא באתר איגוד האינטרנט מידע רב הכולל הסברים על התקנות המעודכנות ומענה לשאלות רבות שעלו מהציבור", אמרה עו"ד גרייבר-שוורץ.

למידע נוסף ולצפייה בתקנות החדשות ובהמלצות מכון התקנים: www.isoc.org.il/accessibility.

 

דילוג לתוכן