החברות פורסייט וסייפ-טי יקימו חברה משותפת בתחום אבטחת סייבר לתחבורה

חברת אבטחת המידע סייפ-טי וחברת פורסייט המתמחה במערכות התרעה לשוק הרכב יחד עם רייל ויז'ן, חברה פרטית ישראלית (אשר פורסייט הינה מבעלי מניותיה), שעוסקת בפיתוח טכנולוגיה בתחום בטיחות תנועה ומניעת תאונות בענף הרכבות, וקבוצת שרם-זילברמן להקמת חברה משותפת שתעסוק בפעילות אבטחת סייבר בתחום כלי רכב ורכבות.
עיקרי הוראות המסמך:
השותפות הגיעו להבנות בנוגע לשיעור ההחזקות של כל אחת מהן בחברה המשותפת. כמו כן, השותפות הסכימו כי סייפ-טי דטה תעניק לחברה המשותפת רישיון לשימוש במוצר ה- SDA שלה ותספק שירותי התאמת מוצריה לתחום התחבורה, שירותי פיתוח ותמיכה טכנית.
פורסייט ורייל ויז'ן ינצלו את הידע והקשרים העסקיים שלהן בתחום הרכב האוטונומי והרכבות, בהתאמה, בכדי לספק לחברה המשותפת שירותי ייעוץ ומכירה וכן שירותים עסקיים נוספים. תנאי מתן השירותים ייקבעו בהסכמי שירותים שייחתמו בין החברה המשותפת והשותפות.
בכפוף לחתימת השותפות על הסכם מפורט להקמת החברה המשותפת קבוצת שרם-זילברמן תשקיע בחברה המשותפת את ההון הראשוני הנדרש ותפעל לגיוס הון נוסף, בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים, בתנאים שייקבעו בהסכם המפורט.

 

דילוג לתוכן