האם עלינו לחשוב על האקרים כעל המערכת החיסונית באינטרנט?

לוחמי חופש דיגיטליים או עבריינים מבוססי מחשוב, האקרים מגייסים תגובות מעורבות, תלוי מה הם עושים ולמה הם עושים את זהלוחמי חופש דיגיטליים או עבריינים מבוססי מחשוב, האקרים מגייסים תגובות מעורבות, תלוי מה הם עושים ולמה הם עושים את זה. אבל בסרט בקישור הרצ"ב: http://www.youtube.com/watch?v=erCAp_Bd0AQ&feature=player_embedded Keren Elazari מרמזת שאנחנו צריכים אולי לחשוב על כל ההאקרים כמערכת החיסונית של האינטרנט? בוודאי, ישנם האקרים שעושים מעשים טובים ואילו אחרים עושים מעשים רעים, אבל בדרך כלל הם חושפים נקודות תורפה שצריכות תיקון מידי. Keren מעריכה, במילים אחרות שהם אלו שדוחפים את האינטרנט כדי להתפתח ולהשתפר, לגדול להתחזק ולהיות בריא יותר. חושבים שהיא עלתה על משהו?

דילוג לתוכן