דירוג חברת טלדור מערכות מחשבים הועלה ל- 'ilA'

הדירוג של חברת טלדור הועלה בשל שיפור בביצועים התפעוליים וביחסי הכיסוי. אריה רימיני, מנכ"ל טלדור: "טלדור ביצעה תהליך של התייעלות פנימית, ולצד כמה מהלכים עסקיים מוצלחים, עברנו לרווחיות"

 

דירוג חברת טלדור הועלה ל- ilA" מדירוג ilBBB", בעיקר כתוצאה מיישום תכנית התייעלות לצמצום ההוצאות התפעוליות ושיפור ברווחיות של פרויקטים. בטלדור אומרים כי תחזית הדירוג היציבה משקפת את ההערכה שהחברה תשמור על מעמדה כשחקנית משמעותית בשוק ה- IT בישראל, ותציג יחס כיסוי שעולה בקנה אחד עם היחס אותו הגדירו כתואם את הדירוג הנוכחי, דהיינו יחס חוב ל- EBITDA מתואם נמוך מ- 4.5x.

 

בשבוע שעבר פרסמה טלדור את תוצאות הרבעון הראשון שלה לשנת 2015 עם רווח נקי של 6.1 מיליון ₪, וזאת בהמשך לדוחות כספיים טובים מאוד בשנת 2014 שדיווחו על הכנסות של 797 מיליון שקלים ורווח נקי של 21.3 מיליון שקלים. אריה רימיני, מנכ"ל טלדור:  "הדוחות הכספיים של החברה ממשיכים להביא לידי ביטוי את הפעולות שביצענו בחברה בשנתיים האחרונות, שמטרתן לשפר את הרווחיות התפעולית בכל תחומי הפעילות של החברה". לדבריו, "הצלחנו לרשום גידול בהכנסות בתחומים שנהנים משיעורי צמיחה גובהים, כגון תחומי הסייבר, אבטחת המידע וה-Big Data, בהם יש לנו מובילות שוק. אנו ממשיכים להיות ממוקדים בחיזוק והרחבת תחומי הפעילויות שבהן קיימת צמיחה משמעותית, תוך הקפדה על שיעורי הרווחיות בפרויקטים אליהם החברה ניגשת ומבצעת".

דילוג לתוכן