גרטנר: 12% מההוצאות הדאטה-סנטר קשורות לעלויות חשמל

בעיות העלות צפויות להחמיר במהלך השנים הקרובות, עקב שדרוג תשתיות הטכנולוגיה בארגונים
עד 2015 ידווחו 80% מהדאטה סנטר הגדולים על רמות ניצולת אנרגיה (PUE) באופן סדיר
עלויות קשורות אנרגיה מהוות כ-12% מסך כל ההוצאות הדאטה סנטר (Data Center), והן העלויות הגדלות בקצב המהיר ביותר במרכזים אלה, כך על פי גרטנר (ניו יורק: IT) – חברת המחקר והייעוץ הבינלאומית המובילה לתחומי טכנולוגיית מידע ותקשורת (ICT).
 
האנליסטים בגרטנר אומרים כי עלויות צריכת חשמל, קירור ואנרגיה צפויות להחמיר במהלך השנים הקרובות, עקב שדרוג תשתיות הטכנולוגיה בארגונים לשם יציאה מהירה יותר מתקופת המיתון.
 
"על רקע צמיחה של 5% במשלוחי השרתים הצפויים במהלך השנתיים הקרובות, ארגונים צריכים להפעיל בקרה חזקה על צריכת האנרגיה שלהם ועלותה. לשם כך, מפעילי דאטה סנטר צריכים לבדוק מהי צריכת האנרגיה בכל האתר, כולל הבניין, רכיבי המתקן וציוד ה-IT", כך ראקש קומר, סגן נשיא למחקר בגרטנר.
 
האנליסטים צופים כי עד 2015 ידווחו 80% ממרכזי דאטה סנטר גדולים על רמות ניצולת אנרגיה (PUE) באופן סדיר לגבי כל חלקי הדאטה סנטר, וכי מדידות אלה יהפכו לנורמה עבור מרבית המרכזים הגדולים. קומר ממשיך: "למרות זמינות אמצעי המדידה, מומחים ויועצים בעניין, מתמודדים מפעילי מרכזי הדאטה סנטר עם שאלת המיקום הטוב ביותר לביצוע מדידות צריכת האנרגיה. יש לנקוט בגישה מעשית שתספק מידע עבור מרבית המשימות התפעוליות."
 
על מנת לקבל נתונים מקיפים, מדויקים ומעודכנים של רמות צריכת האנרגיה במרכזי דאטה סנטר, גרטנר ממליצה למשתמשים לבצע מדידות ב-3 פלחים עיקריים לפי דרגת חשיבותם: 1. חומרת IT ומתקני חשמל, 2. הבניין ומיתקניו, ו-3. מכונות וירטואליות (VMs). הגישה המעשית של גרטנר לניהול הדאטה סנטר ממליצה על תעדוף ניהול האנרגיה בשלושת הפלחים הללו, כאשר בחומרת IT ומתקני חשמל מומלץ לטפל באופן מיידי, בבניין ומתקניו מומלץ רק לספקי אחסון שרתים, וניהול האנרגיה בקרב ה-VM מומלץ כי יתרחש במהלך ארבע השנים הקרובות.
 
מידע נוסף זמין בדוח גרטנר המלא: http://www.gartner.com/resId=1433244

דילוג לתוכן