גילת מדווחת על המשך צמיחה משמעותית ברווחיות ברבעון השני של 2018

החברה הציגה רווח תפעולי על בסיס GAAP של 4.1 מיליון דולר (גידול של 121% ביחס לרבעון המקביל אשתקד) ו-EBITDA מתואם של 8.1 מיליון דולר (גידול של 37.6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד)

פתח תקווה, ישראל, 7 באוגוסט, 2018 – חברת גילת רשתות לוויין (נאסד"ק ובורסת ת"א: GILT), מובילה עולמית של טכנולוגיה לרשתות תקשורת לווייניות, פתרונות ושירותים, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני שהסתיים ב-30 ביוני, 2018.

דגשים עיקריים:

הכנסות הרבעון השני של 2018 הסתכמו ב-66.5 מיליון דולר, בהשוואה ל- 66.2 מיליון דולר ברבעון השני של 2017.
המשך רווחיות חזקה:
ברבעון השני של 2018 גדל הרווח התפעולי על בסיס GAAP ל- 4.1 מיליון דולר, עלייה של 121.0% בהשוואה לרבעון השני של 2017.
ברבעון השני של 2018 גדל הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP ל- 5.7 מיליון דולר, עלייה של 37.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
ברבעון השני של 2018 הסתכם הרווח הנקי על בסיס GAAP ב- 2.2 מיליון דולר או 4 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיס GAAP של 2.1 מיליון דולר או 4 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2017.
ברבעון השני של 2018 הסתכם הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP ב- 3.7 מיליון דולר או 7 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיס Non-GAAP של 4.6 מיליון דולר או 8 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2017.
ברבעון השני של 2018 גדל ה-EBITDA המתואם ב- 37.6% והסתכם ב- 8.1 מיליון דולר, או 12.2% מההכנסות.
ההנהלה מאשררת את יעדיה לשנת 2018: טווח הכנסות של 285 מיליון דולר עד 305 מיליון דולר, רווח תפעולי על בסיס GAAP של 17 מיליון דולר עד 21 מיליון דולר, ו-EBITDA מתואם של 30 מיליון דולר עד 34 מיליון דולר.
יונה עובדיה, מנכ"ל גילת התייחס לתוצאות: "אני שמח לדווח כי הרבעון השני של 2018 היה רבעון חיובי נוסף עבור גילת. המשכנו במגמת השיפור ברווחיות ובתנופת הצמיחה העסקית, ולראיה ניתן למנות את ההישגים הבאים:

"בתחום האסטרטגי שלנו של תמסורת לרשתות LTE, זכינו בשני חוזים נוספים, האחד עם Telstra באוסטרליה והשני עם ספקית תקשורת מובילה בדרום אמריקה. בשני אזורים אלו, גילת נבחרה בזכות יכולותיה המוכחות ברשתות LTE גדולות, יעילות ואמינות.

"הזכייה בדרום אמריקה מגיעה בנוסף להודעה על הרחבת שיתוף הפעולה עם Hispasat לאספקת שירותי פס רחב לצרכנים ולארגונים באזורים נרחבים בברזיל אשר כיום הינם בעלי שירות מוגבל או ללא שירות כלל, המסמנת את המשך מאמצנו והתאוששות עסקינו באזור זה.

"בנוסף הודענו על זכייה בשני פרויקטים לפריסת רשתות תקשורת אזוריות עבור Fitel בפרו, אשר מביאים את סך המחוזות בהן פועלת גילת ל-6 מתוך 13. המטרה ארוכת הטווח של גילת בפרו הינה לייצר הכנסות רב-שנתיות בעלות שיעור רווחיות גבוה משירותים, אשר הן המהוות את המניע העיקרי שלנו לפרויקטים אלו.”

מר עובדיה סיכם: "אנו נשארים מחויבים למטרתנו לשיפור השורה התחתונה. אנו משוכנעים שהזדמנויות חדשות ימשיכו להיפתח בעקבות ירידת מחירי הקישוריות הלוויינית והגידול בביקוש. זאת, יחד עם ההשקעה המשמעותית שלנו במחקר ופיתוח, ימשיכו להאיץ את המומנטום במנועי הצמיחה האסטרטגיים שלנו."

הכרזות בולטות של גילת:

·         גילת ו- Hispasat חתמו על שיתוף פעולה לאספקת שירותי תקשורת לוויינית בברזיל

·         ספקית תקשורת מובילה באמריקה הלטינית בחרה בגילת עבור תמסורת לוויינית לרשת LTE

·         Telstra בחרה בפתרון התמסורת הלוויינית של גילת להרחבת שירותי 4G לאזורים מרוחקים באוסטרליה

·         גילת ו- Telesat ישתפו פעולה בפיתוח טכנולוגיית מודם פס רחב ללוויינים נמוכי מסלול (LEO)

·         גילת זכתה בחוזה של 153.6 מיליון דולר להקמת פרויקטי תקשורת אזורית עבור Fitel בפרו

פרטי שיחת הועידה:

הנהלת גילת תארח שיחת ועידה היום, ה-7 באוגוסט, בשעה 16:30 (שעון ישראל) שתדון בתוצאות הרבעון השני של 2018. להאזנה לשיחה יש לחייג 3-918-06100.

הקלטת השיחה תהיה זמינה באתר גילת בכתובת www.gilat.com וכן בקישור הבא: http://www.veidan-stream.com/gilatq2-2018.html .

הקלטת השיחה תהיה זמינה לתקופה של 30 ימים באתר החברה ובקישור הנ"ל.

גילוי פיננסי שלא על פי GAAP (Non-GAAP)

סיכום הדוחות הכספיים הבלתי מבוקרים המצורפים, הוכנו לפי עקרונות GAAP של הרשות לניירות ערך האמריקאית. בנוסף להצגת מדדים פיננסיים על פי GAAP, מציגה החברה מדדים פיננסיים שלא על פי GAAP: רווח נקי, רווח תפעולי, EBITDA מתואם ורווח למנייה. ההתאמות לתוצאות לפי GAAP של החברה התבצעו מתוך כוונה לספק להנהלת החברה ולמשקיעים הבנה כוללת ומקיפה יותר של בסיס תוצאות הפעילות, מגמות וביצועים. גילת מציגה EBITDA מתואם (רווח תפעולי לפני פחת, הפחתות, תגמול מבוסס מניות ועלויות הקשורות לרכישת חברות, עלויות ארגון מחדש, ירידת ערך מוניטין, ירידת ערך רכוש קבוע , הוצאות משפטיות הקשורות לסודות מסחריים ועלויות הקשורות לתכנית חנינת מס).

ה- EBITDAהמתואם מוצג בכדי לאפשר השוואה בין ביצועי החברה בפועל לביצועיה בתקופות קודמות וככלי להערכת התוצאות הכספיות והתפעוליות על בסיס עקבי מתקופה לתקופה. החברה מאמינה כי מדד זה, כאשר בא בשילוב התוצאות הפיננסיות של החברה על פי עקרונות GAAP, מספק מידע שימושי למשקיעים להערכת תוצאות תפעוליות ומגמות שוטפות. EBITDA מתואם, אינו מיועד לבחינה במנותק, ואין לפרשו כאלטרנטיבה לרווח תפעולי או רווח נקי לתקופה והוא אינו יכול להעיד על התוצאות התפעוליות של החברה בעבר; ואין הוא מיועד לספק תחזית של תוצאות פוטנציאליות עתידיות. EBITDA מתואם לא נערך לפי מערכת מקיפה של כללים או עקרונות חשבונאיים ואינו מיועד להשוואה למדדים דומים המשמשים חברות אחרות. המידע המשלים בין הרווח התפעולי וה-EBITDA המתואם של החברה מוצג בסיכום הדוחות הכספיים המצורף.

הצגת הרווח הנקי, הרווח התפעולי, ה-EBITDA המתואם והרווח למנייה שלא על פי GAAP אינו מיועד לבחינה במנותק או כתחליף לדוחות המאוחדים של החברה אשר נערכו בהתאם לכללים ועקרונות חשבונאיים מקובלים (GAAP), או כאינדיקציה לביצועיים התפעוליים ולנזילות של גילת.

דילוג לתוכן