יונה עובדיה, מנכ"ל גילת

גילת מדווחת על גידול משמעותי ברווחיות ברבעון הראשון של 2018

ההכנסות ממגזר Fixed Networks וממגזר Mobility Solutions צמחו בכ-40%

 

פתח תקווה, ישראל, 15 במאי, 2018 – חברת גילת רשתות לוויין (נאסד"ק ובורסת ת"א: GILT), מובילה עולמית של טכנולוגיה לרשתות תקשורת לווייניות, פתרונות ושירותים, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון שהסתיים ב-31 במרץ, 2018.

 

דגשים עיקריים:

·      הכנסות הרבעון הראשון של 2018 הסתכמו ב-67.4 מיליון דולר, עלייה של 5.4% בהשוואה לרבעון הראשון של 2017.

·      בהתאם למגזרי הפעילות המעודכנים של החברה:

o        ההכנסות ממגזר Fixed Networks ברבעון הראשון של 2018 גדלו ב- 40% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד;

o        ההכנסות ממגזר Mobility Solutions גדלו ב- 39.3% בהשוואה לרבעון הראשון של 2017;

o        ההכנסות ממגזר Terrestrial Infrastructure Projects ירדו ב- 59.4% בהשוואה לרבעון הראשון של 2017, כאשר שלב ההקמה של פרויקט החברה עבור Fitel בפרו מתקרב לסיומו והפרויקט יעבור לשלב התפעולי בהמשך השנה.

 

·         המשך רווחיות חזקה:

o        הרווח התפעולי על בסיס GAAP גדל ל- 3.7 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2018, בהשוואה ל- 0.02 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2017. הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב- 5.1 מיליון דולר, עלייה של 108% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

o        ברבעון הראשון של 2018 הסתכם הרווח הנקי על בסיס GAAP ב- 2.3 מיליון דולר או 4 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה להפסד נקי על בסיס GAAP של 0.8 מיליון דולר או 1 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של 2017.

o        ברבעון הראשון של 2018 גדל הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP ל- 3.8 מיליון דולר או 7 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיס Non-GAAP של 1.7 מיליון דולר או 3 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של 2017.

o        ברבעון הראשון של 2018 גדל ה-EBITDA המתואם ב- 78% והסתכם ב- 7.5 מיליון דולר, או 11.2% מההכנסות.

·         ההנהלה מאשררת את יעדיה לשנת 2018: טווח הכנסות של 285 מיליון דולר עד 305 מיליון דולר (עליה של 1% עד 8% בהשוואה ל-2017), רווח תפעולי על בסיס GAAP של 17 מיליון דולר עד 21 מיליון דולר (עליה של 56% עד 93% בהשוואה ל-2017), ו-EBITDA מתואם של 30 מיליון דולר עד 34 מיליון דולר (עליה של 15% עד 30% בהשוואה ל-2017).

דילוג לתוכן