מנכ"ל החברה דן זיצ'ק

ביקושים של פי 3 במכרז המוסדי להנפקת אג"ח סדרה ב' וכתבי אופציה סדרה 2 של סאטקום מערכות, החברה זכתה לביקושים של כ- 100 מיליון ש"ח וגייסה בשלב המוסדי כ- 35 מיליון ₪

חברת סאטקום מערכות השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי לגיוס אגרות חוב (סדרה ב') וכתבי אופציה (סדרה 2) בהיקף של כ- 35 מיליון ש"ח.
את ההנפקה הובילו וליו בייס חיתום ואת ההליך המשפטי בהנפקה ליוו עו"ד עמי בר לב ועו"ד מיטל הלל אברמוב.
ניירות הערך הוצעו למשקיעים בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר כל יחידה כללה 1,400 אגרות חוב (סדרה ב') ו- 200 כתבי אופציה (סדרה 2) (כל כתב אופציה ניתן למימוש למניית החברה), במחיר ליחידה אשר לא פחת מ- 1,288 ש"ח.
הביקושים הגדולים הביאו לכך שהמכרז המוסדי נסגר במחיר של 1,387 ש"ח לחבילה המוצעת (מחיר לאג"ח 99 ש"ח ע.נ), 7.6% מעל מחיר המינימום. מחיר הסגירה משקף תשואה של 6% ללא שווי האופציות ו- 6.3% כולל שווי האופציות.
אג"ח סדרה ב' הינו אג"ח סטרייט, במח"מ של כ – 3.25 שנים, שקלי – לא צמוד, הנושא ריבית שנתית של 5.5%, בעל תשלום ריבית חצי שנתית במרץ וספטמבר.
כתבי אופציה למניות (סדרה 2), הינן במחיר מימוש של 200 אגורות ובתקופה לפקיעה של 4 שנים.

דילוג לתוכן