בזק בינלאומי ממשיכה לשמור על מומנטום של הצלחות בתחומי פעילותה השונים

תוצאות טובות בכל תחומי פעילותה ברבעון השלישי לשנת 2015 לעומת הרבעון המקביל אשתקד:
• גידול של כ- 1% בהכנסות החברה אשר הסתכמו בכ- 389 מיליון שקל.
• גידול של כ- 8% בהכנסות משירותי האינטרנט של החברה וגידול של כ- 12% במצבת הלקוחות על תשתית הכבל התת ימי של החברה.
• גידול של כ- 11% בהכנסות מפעילות ה-DATA של החברה בארץ ובעולם
• שמירה על רמתם הגבוהה של כל מדדי הרווחיות לעומת הרבעון השלישי אשתקד.
מוטי אלמליח, מנכ"ל בזק בינלאומי: "בזק בינלאומי ממשיכה להוביל בהצלחה בכל תחומי פעילותה העיקריים, המאופיינים בתחרות עזה ועיקשת על בחירתם של הלקוחות. העבודה הממוקדת בשירות הלקוחות ובחדשנות הטכנולוגית אותה אנו מטפחים בחברה, מסייעת לנו לתת ערך מוסף אמיתי ללקוחותינו. כחלק מהאסטרטגיה של המשך מובילות טכנולוגית, סיימנו הרבעון בהצלחה ביחד עם המדען הראשי, האקדמיה וחברות תעשיה מובילות, ניסוי מוצלח להכפלת מהירות העברת המידע על הכבל התת ימי. הדבר יאפשר המשך הובלה של תחום האינטרנט הפרטי המהיר והאיכותי של החברה כמו גם מתן פתרונות מתקדמים לעסקים בארץ ובעולם."
ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2015 גדלו בכ- 1% והסתכמו בכ- 389 מיליון שקל לעומת כ- 385 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד. הגידול בהכנסות נבע בעיקרו מן הגידול המתמשך במכירת שירותי האינטרנט של החברה על תשתית הכבל התת ימי ובגין פעילותה הבינלאומית של החברה בתחום שירותי הנתונים (Data), ושמירה על רמת ההכנסות הגבוהה ממכירת פתרונות תקשורת לעסקים (ICT) ושירותי ענן מנוהלים.

החברה שומרת על רמתם הגבוהה של כל מדדי הרווחיות ברבעון השלישי של שנת 2015:

הרווח התפעולי שמר על רמתו הגבוהה והסתכם בכ- 59 מיליון שקל בדומה לרבעון השלישי אשתקד.
ב- EBITDA הציגה החברה גידול של כ- 0.5% אשר הסתכם בכ- 92 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 23.7%), בדומה לרבעון השלישי אשתקד (שיעור EBITDA – 23.8%).
הרווח הנקי של החברה הסתכם בכ- 41 מיליון שקל לעומת כ- 42 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, קיטון של כ- 1.5%.
הישגיה של החברה במדדי הרווחיות השונים אותם מציגה ברבעון השלישי לשנת 2015 הינם תוצר של עבודה מאומצת במכירת שירותי אינטרנט ומן הצמיחה העקבית בכמות לקוחות האינטרנט המצטרפים לחברה על גבי תשתית הכבל התת ימי ותוצר של פעילות עניפה במכירת פתרונות תקשורת לעסקים ושירותים בינלאומיים (דאטה ו- Hubbing).
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם בכ- 69 מיליון שקל לעומת כ- 71 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, קיטון של כ- 3.7%. תזרים המזומנים החופשי ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם בכ- 40 מיליון שקל לעומת כ- 44 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, קיטון של כ- 9.2%. הקיטון בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי, לעומת הרבעון המקביל, נבע משינויים בהון החוזר של החברה כתוצאה מהפרשי עיתוי בין הרבעונים.

דילוג לתוכן