בהמשך לדוחות טובים: נובה הישראלית מקבלת 2 המלצות קנייה עם מחירי יעד של 14 דולר למניה

נובה (ת"א: נובה; נאסד"ק: NVMI): המלצות קנייה מסטיפל ונידהאם עם מחירי יעד של 14 דולר למניה
ספקית ציוד המטרולוגיה הישראלית דיווחה בשבוע שעבר על עלייה של 24% בהכנסות הרבעון הראשון, תוך שהיא צופה מחצית שניה חזקה ב-2016. תוצאות החברה עקפו את ממוצע צפי השוק, להכנסות של 35.4 מיליון דולר עם רווח נקי של 13 סנט למניה במונחי Non-GAAP. כך עפ"י נתוני יאהו פייננס. מניית נובה עלתה 11% מתחילת השנה

"אנו מאמינים כי נובה תמשיך לצמוח גם במחצית השניה של השנה, בעיקר על רקע השקעות יצרני פאונדרי בטכנולוגיית 10 ננו-מטר. בנוסף, החברה הראתה התקדמות כשנה לאחר רכישת רי-וורה, ומסוגלת כיום להציע פתרון מטרולוגיה היברידי מקיף, המספק מגוון יכולות רחב יותר לעומת פתרון מבוסס OCD בלבד. נובה ממוצבת גם היום כאחת החברות הטובות ביותר הפועלות עם תחום הפאונדרי, וההזמנות החדשות שקיבלה בסך כולל של 20 מיליון דולר ממספר יצרני פאונדרי מאששות את הצפי לעלייה בהוצאות יצרנים אלה במחצית השניה של 2016, עקב השקעות בפיתוח דור השבבים החדש. מעבר ל- 2016, אנו מאמינים כי פתרון המטרולוגיה המקיף שמספקת נובה יאפשר לה להגדיל את נתח השוק בקרב יצרני זכרונות, תוך ניצול הזדמנויות צמיחה בסין", כך לדברי האנליסטים בנידהאם וסטיפל.

להלן עיקרי ההמלצות (מצ"ב במלואן)

נובה קיבלה המלצת קנייה מסטיפל עם מחיר יעד של 14 דולר למניה
• בהמשך לדוחות החברה לרבעון הראשון 2016, אנו מאמינים כי נובה תמשיך לצמוח גם במחצית השניה של השנה, בעיקר על רקע השקעות יצרני פאונדרי בטכנולוגיית 10 ננו-מטר. בנוסף, החברה הראתה התקדמות כשנה לאחר רכישת רי-וורה, ומסוגלת כיום להציע פתרון מטרולוגיה היברידי מקיף, המספק מגוון יכולות רחב יותר לעומת פתרון מבוסס OCD בלבד.
• במבט קדימה, ולאור הערות ההנהלה לגבי צמיחה במחצית השניה של 2016 על רקע השקעות מיצרני פאונדרי בטכנולוגיית 10 ננו-מטר. להבנתנו, TSMC צפויה להתחיל לבנות את יכולותיה בטכנולוגיה זו במהלך המחצית השניה של השנה, וכי לעובדה זו תהיה השפעה חיובית על נובה. כמו כן, ציינה החברה רכישת כלי פיתוח לטכנולוגיות 5 ו-7 ננו-מטר, המספקת מפת דרכים לרכישות עתידיות. אנו מאמינים כי החברה גם מחזקת את פעילותה עם חברת TSMC, הן במונחי היצע פתרונות ה-OCD, אבל גם במונחי פתרונות המדידה ההיברידים, המספקים יכולות מדידה מבוססות OCD ו-X-ray גם יחד. אנו מאמינים כי רכישת רי-וורה ב-2015 כבר תורמת לחברה.
• אנו מאמינים כי הערות ההנהלה בנושא פתרונות המדידה שמציעה החברה מספקים מפת דרכים להמשך צמיחת החברה גם בעתיד. יכולות המדידה בטכנולוגיות X-ray, של שכבות דקות ומדידת חומרים, מאפשרות לנובה להציע חבילה רחבה יותר של פתרונות עבור קהל לקוחותיה. יצרני השבבים יכולים כעת לקבל מהחברה מענה אחיד ומקיף לצרכיהם, וללא צורך ברכישת כלים שונים מיצרנים שונים. על אף שאיננו מכמתים את הזדמנויות עבור החברה עדיין, הרי שיכולת מענה הוליסטית זו והצעת פתרון משולב מקיף יותר, מספקות מפת דרכים לצמיחה עתידית בהכנסות וברווחי החברה, ובעיקר בשלבי הטכנולוגיה המתקדמים.
• אנו חוזרים על תחזיתנו להכנסות של 155 מיליון דולר, עם תחזית של 75 סנט במונחי pro-forma, אנו מאמינים כי מגמות המחצית השניה 2016 יתאפיינו בהטיה חזקה לכיוון יצרני הפאונדרי, ואנו מצפים להשקעות משמעותיות בתחום ה-DRAM ברבעון הרביעי 2016, אשר הובילה אותנו להעלות את תחזיתנו עבור רבעון זה לעומת הרבעון השלישי.
• תחזיתנו למחיר של 14 דולר למניה מבוססת על מכפיל 12 על רווח למניה בסך 1 דולר, כולל רכישת רי-וורה עם הכנסות בגובה 180 מיליון דולר, בניכוי אופציות ומזומנים.

נובה קיבלה המלצת קנייה מנידהאם עם מחיר יעד של 14 דולר למניה
• תוצאות החברה עבור הרבעון הראשון 2016 עקפו את תחזיות השורה התחתונה. למרות שהתחזית לרבעון השני 2016 היא מתחת לתחזיות השוק, הרי שההזמנות שהתקבלו כעת בסך כולל של 20 מיליון דולר ממספר יצרני פאונדרי עקב השקעות בפיתוח דור השבבים החדש, צפויות להניע צמיחה בפעילות החברה במחצית השניה של השנה. נובה ממוצבת גם היום כאחת החברות הטובות ביותר הפועלות עם תחום הפאונדרי, והזמנות אלו מאששות את הקונצנזוס להוצאות גדולות מכיוון יצרני פאונדרי במחצית השניה של 2016. מעבר ל- 2016, אנו מאמינים כי פתרון המטרולוגיה המקיף שמספקת נובה בנוסף על פתרונות ה-OCD שלה, יאפשרו לחברה להגדיל נתח שוק בקרב יצרני זכרונות, תוך ניצול הזדמנויות צמיחה בסין.
• הכנסות הרבעון הראשון 2016 שהסתכמו ב-34.1 מיליון דולר היו נמוך במעט לעומת צפי השוק להכנסות של 35.4 מיליון דולר. עם זאת, שיעור רווח גולמי של 54.8% עקף את התחזית לשיעור של כ-53%, ככל הנראה עקב תמהיל טוב של פתרונות. בשילוב הוצאות תפעוליות נמוכות, הרווח למניה הסתכם ב-16 סנט, מעל לצפי השוק לרווח של 14 סנט למניה.
• תחזית ההכנסות של החברה בטווח של 34-38 מיליון דולר, ותחזית שיעור הרווח הגולמי של החברה לכ-53.5%. בשילוב עלייה בהוצאות התפעוליות לטווח של 15.5-16 מיליון דולר, עקב עלייה בהוצאות מו"פ לטווח של 9-9.5 מיליון דולר, תחזית הרווח הינה 8-15 סנט למניה.
• נובה קיבלה בשבועות האחרונים הזמנות של 20 מיליון דולר ממספר יצרני פאונדרי עבור פתרונותיה מבוססי ה-OCD וה-XPS, לייצור בטכנולוגיות 10, 7 ו-5 ננו-מטר, מרבית יסופקו ברבעון השלישי של 2016. אנו סבורים כי הזמנות אלו מהוות אישור על השקעות יצרני הפאונדרי בטכנולוגיית 10 ננו-מטר, בהובלת TSMC – שהיסטורית, הוא הלקוח הגדול ביותר של נובה. בנוסף, במחצית הראשונה של 2016, פעילותה של נובה קיבלה רוח גבית מהשקעות בפיתוח טכנולוגיות עבור יישומי IoT, ובעיקר מסין, אשר היוו 55% ממכירותיה. אנו צופים כי מגמת ההשקעות בטכנולוגיות אלו תימשך גם במחצית השניה של השנה, ובשילוב ההשקעות בטכנולוגיית 10ננו-מטר אנו צופים צמיחה יציבה בשורה העליונה במחצית השניה 2016, אשר תימשך ככל הנראה גם ב-2017.
• נובה דיווחה כי במהלך הרבעון הראשון של 2016 היו לה ארבעה לקוחות שהיוו כל אחד 10% מההכנסות, כאשר הלקוח השני הגדול ביותר הוא יצרן זיכרונות. במונחי תמהיל, תחום הזיכרונות היווה 35% מסך ההכנסות (לעומת 20% ברבעון הרביעי 2015), שיעור המשקף את החשיפה הגוברת של החברה ללקוחות יצרני זיכרונות. מגוון הפתרונות המקיף אשר עונה על צרכי היישומים הן בתחום הזיכרונות והן בתחום הפאונדרי, מאושש את אמוננו כי נובה מגדילה נתח שוק בתחום הזיכרונות, וצועדת לקראת צמיחה בטווח הארוך. בנוסף, העלייה בהכנסות מלקוחות בסין מאותת על הזדמנויות צמיחה נוספות בשוק מתעורר זה, בעוד סין מבצעת השקעות שירחיבו את פעילותה בתחום המוליכים למחצה.
• תחזיותינו הינן לרווח של 70 סנט למניה ב-2016, ושל 80 סנט למניה ב-2017.
• מחיר יעד של 14 דולר למניה מבוסס על מכפיל 13, בנטרול קופת המזומנים של החברה, על הרווח למניה של שנת 2017.
• גורמים העשויים להצביע על אפסייד נוסף: 1. צמיחה גבוה מהצפוי בשוק המוליכים למחצה 2. אימוץ גבוה מהצפוי של טכנולוגיות מדידה אופטיות 3. הכנסות גבוהות מצפוי והוצאות נמוכות מהצפוי מהמיזוג עם ריוורה 4. אימוץ גובר של מוצרי תוכנה בקרב הלקוחות 5. התרחבות נוספת ללקוחות בתחום OCD באמצעות מערכות מדידה עצמאיות וליישומים חדשים 6. התרחבות ללקוחות על חשבון מתחרים.

דילוג לתוכן