בדרך לבנק הקואופרטיבי הראשון בישראל

אופק תחל בשבועות הקרובים בפעילות מסחרית ומשיקה שירות הלוואות חברתי בשיתוף עם חברת 'טריא'
היום תעלה לאישור הפחתת עלות ההצטרפות מ-3000 ₪ ל-1000 ₪

לאחר תקופה ארוכה של קשיים רגולטוריים בה ניסו חברי אופק למצוא דרכים להקים את הבנק החברתי לטובת כלל בעלי המניות ולטובת הציבור חל מפנה דרמטי: בחוק ההסדרים הקרוב נכלל פרק מקיף אשר יאפשר את הקמת אגודת האשראי (בהון ראשוני של 3 מיליון ₪) ובהמשך את הבנק הקואופרטיבי – בהתאם לנתיב אותו אופק הובילה. כעת, עם השלמת המהלך הרגולטורי אופק חתמה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת ההיי טק 'טריא' לשם הטמעת הטכנולוגיה הייחודית שלה, אשר תאפשר התחלת פעילות מסחרית בשבועות הקרובים. השימוש בטכנולוגיה של טריא תאפשר לאופק להתפתח ולספק שירותים בנקאיים מלאים, אך בעלויות נמוכות במיוחד ובתנאים ייחודיים ותחרותיים.
בנוסף, כחלק מהתחלת הפעילות ומתוך רצון וכוונה לאפשר לציבור הישראלי להצטרף, תתכנס היום (8/1) האסיפה הכללית של אופק לדון בהפחתה משמעותית של מחיר רכישת מניית החבר מ-3000 ₪ ל-1000 ₪, תוך שמירה על זכויות החברים הקיימים ומתן אפשרות למעין פיצול של זכויות המניה לשלוש מניות. חברי אופק יצביעו על הפחתת עלות ההצטרפות בהצבעה אינטרנטית במשך מספר ימים.
תהליכים אלו מציבים את אופק וטריא בראש החץ של המאבק להפחתת הריכוזיות בשוק ההון, אותם מובילים משרד האוצר ושר האוצר משה כחלון, כפי שקיבלו גיבוי במסקנות וועדת שטרום וצוותו של יואל בריס. לאחר השלמת החקיקה אופק תחל פעילות כאגודת אשראי אשר תוכל לספק שירותים בדומה לבנק מסחרי, ותתפתח באופן הדרגתי לבנק קואופרטיבי מלא. הפיקוח על אגודות האשראי יבוצע על ידי רשות שוק ההון והביטוח, בראשות דורית סלינג'ר.
השירות הראשון שאופק מציעה לחבריה – הלוואות והשקעות חברתיות:
כחלק משיתוף הפעולה בין אופק לטריא, אופק תאפשר לחבריה להשקיע כסף כאשר %100 מכספי ההשקעה ינותבו למימון פרויקטים חברתיים. מטרת אופק במהלך זה, מלבד הרצון לספק לחבריה אפשרות אטרקטיבית להשקעה חברתית, היא להנגיש שירותים פיננסיים ולהפוך אותם לשירותים חברתיים המקדמים שינוי חברתי. למשל, ההשקעות מיועדות למתן אשראי לקידום מטרות חברתיות כדוגמת פיתוח עסקי, השכלה גבוהה, הנגשת שירותים רפואיים ועוד. בנוסף, המסגרת הקהילתית מאפשרת להפחית את סיכוני האשראי, הן בזכות השייכות והסולידריות המקומית והן בזכות ערבויות שהקהילות עצמן יעמידו.
חברי אופק צפויים להרוויח תשואה שנתית ממוצעת של כ-4-5% על השקעתם.
ההלוואות לחברי הקהילות יינתנו בטווח ריביות של 3.5%-7%, שהינם נמוכים משמעותית לעומת האלטרנטיבית הקיימות כיום לגופים אלה. חברי אופק שירצו לקחת הלוואה במסגרת השירות יוכלו לעשות זאת בריבית קבועה של 3.5% בלבד, וזאת בזכות כרית בטחון שאופק העמידה. תנאים אלו יהיו תקפים להלוואות עד 50 אלף ₪, לשלוש שנים ובכפוף לעמידה בתנאי החיתום וליכולת ההחזר.

הפחתת עלות ההצטרפות לאופק:
כחלק מהתחלת הפעילות ומתוך רצון וכוונה לאפשר לחברים נוספים להצטרף, תתכנס היום (8/11) האסיפה הכללית של אופק לאשר הפחתה משמעותית של מחיר רכישת מניית החבר מ-3000 ₪ ל-1000 ₪. ההפחתה המוצעת תשמור על זכויות החברים הקיימים באמצעות מתן אפשרות לחברים שיבחרו בכך להמיר את מניית החבר שלהם כך שהמנייה שבידם ערכה תהיה 1000 ₪ ואופק תנפיק לבקשתם שתי מניות נוספות לשני חברים נוספים לבחירתם. בנוסף, המחזיקים מניית חבר כעת, יוכלו להמשיך להחזיק במניית החבר על כל הזכויות הנובעות מכך, בסך 3,000 ₪. כל חבר ימשיך להחזיק בזכות הצבעה אחת בלבד. מתווה זה זכה לאישור רשם האגודות השיתופיות.
עו"ד יהודה טלמון, יו"ר אופק: "האוכלוסיות שסובלות בעיקר בשוק הפיננסי הינם משקי הבית והעסקים הקטנים והזעירים – שמקבלים ריבית אפסית על פיקדונות ומשלמים ריבית גבוהה על הלוואות. שינוי דרישות הסף, התחלת הפעילות הפיננסית, תנאי הריביות והאשראי הייחודיים, הם בשורה גדולה ופריצת דרך היסטורית לשינוי המפה הפיננסית בישראל".
עו"ד תום דרומי-חכים, ממייסדי האגודה ומנכ"ל אופק: "בשורת האשראי החברתי של אופק תאפשר מהיום לכל אחד או אחת בישראל לקבל תשואה טובה על השקעתם או הלוואה בריבית הוגנת, ואני קורא לכולם להצטרף אלינו במסע לעבר בנקאות חברתית והוגנת. במקביל לשירות ההלוואות וכחלק מחקיקת חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים, אנו כבר מכינים את התשתית לקראת פעילות כאגודת אשראי, שתכלול שירותים נוספים שייכנסו באופן הדרגתי. גם מסגרות פיננסיות צריכות לפעול מתוך בסיס ערכי ואחריות לכלל החברה. הכסף המנותב לאשראי צריך להיות זהה לאינטרסים ולצרכים של הציבור שמפקידים את כספם במוסדות הפיננסיים. התאגדות קואופרטיבית מאפשרת התאמה של האינטרסים בין החוסכים והמפקידים לבין ציבור המשתמשים והלקוחות שהם גם הבעלים של המוסד הפיננסי ולכן אין התנגשות אינטרסים והגוף פועל לטובת לקוחותיו".

דילוג לתוכן