בג"צ: "היעדרות חוקר מתחום המחקר החקלאי הינה היעדרות רועמת"

עתירת חוקרי מכון וולקני לבג"צ: בג"צ דרש מהמדינה להרחיב את צוות הבדיקה שמינה ראש הממשלה לבחינת העתקת מכון וולקני ולהוסיף מדען מתחום המחקר החקלאי לעבודת הצוות

השופטת אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון המיועדת, אמרה היום בדיון בעתירה שהגישו חוקרי מכון וולקני נגד צוות הבדיקה שמינה ראש הממשלה בנימין נתניהו, כי "כשבוחנים את עתידו של מכון מחקר היסטורי מפואר היעדרות איש מחקר חקלאי מהצוות הינה היעדרות רועמת! צירופו של פרופ' אלי פיינרמן ראש מכון וולקני כמשקיף בצוות אינה מספקת, אין לו יד להשפיע על החלטת הצוות כאשר מגיעים להצבעה ולכן אין לו יכולת אמיתית לשנות את ההצבעה". בכך העבירה חיות ביקורת נוקבת על הרכב הצוות שאמור לבחון בין היתר כיצד ניתן לשמור על המשך המחקר החקלאי בישראל.

השופטת ברק ארז הוסיפה, כי "אולי תסבירי (פנתה לפרקליטת המדינה) מדוע אין איש מחקר בצוות הזה? האם הוא לא צריך לכלול את כלל הדעות? יש יותר מכלכלן אחד: אודי אדירי הוא כלכלן וגם אבי שמחון. מה הדיסיפלינה שהנחתה את הממשלה במינוי הצוות… איך זה שאין מקום לאיש מדע אחד? מגוון השיקולים לא רק שנפקד יש נושאים אחרים בעל ייצוג מוגבר… "

אסתר חיות דרשה מהמדינה להכניס מדען מתחום מחקר חקלאי לעבודת הצוות ושלחה את הצדדים להתדיינות על זהותו של המדען וזאת לאחר שהמדינה סירבה לקבל את הצעתה של חיות שפרופ' אלי פיינרמן יצטרף כחבר צוות מן המניין. לאחר הפסקת הדיונים, המדינה הציעה לצרף את פרופ' שמואל, וולף דיקן הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית בירושלים כחבר בעל זכות הצבעה. לאחר הסכמת העותרים, נתנה חיות את פסק הדין הבא:

הושגה הסכמה להוסיף את פרופ' שמואל וולף דיקן הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית בירושלים כחבר לצוות שמונה על ידי ראש הממשלה. הצוות המתוגבר ימשיך את עבודתו על פי כתב המינוי המקורי. חוות הדעת המולמו"פ (המועצה הלאומית למחקר ופיתוח) תובא לידי הממשלה במקביל לחוות הדעת שתיכתב על ידי צוות הבחינה. יש תוקף של פסק דין להחלטה".

ד"ר נירית ברנשטיין יו"ר נציגות החוקרים במכון וולקני מסרה, כי "פסק הדין מבטא בין היתר את רוח הדברים בבית המשפט העליון באשר לחשיבותו של דו"ח המולמו"פ וההכרח להביאו בחשבון בדיונים הקשורים לעתיד המכון". חיות אמרה בישיבה טרם פסק הדין, כי ככל שתהיינה המלצות של הצוות הנוכחי שתהיינה שונות מהמלצות הצוות המקצועי הן צריכות להיבחן במשולב ולא ניתן יהיה להתעלם מהדו"ח (דוח המולמופ) הוא קיים וחשוב… אסור להתעלם מהצעות המועצה. הממשלה תשקול לצד המלצות הצוות גם את המלצות המועצה". בפסק הדין נותנת חיות משקל שווה לדו"ח המולמו"פ ולמסקנות שיהיו של עבודת הצוות שמינה נתניהו.

חוקרי מכון וולקני יוצגו על ידי עורכי הדין בועז בן צור, צביקה מצקין וגיא רווה. הרכב השופטים: אסתר חיות, דפנה ברק ארז ודוד מינץ.

דילוג לתוכן