באטמ מדווחת על תנופה בפעילותה מתחילת 2015

מועצת המנהלים של הקבוצה צופה שיפור בתוצאות שנת 2015 לעומת 2014,

עם תנופת צמיחה יפה בעתיד

 

הוד השרון, ישראל, 12 במאי 2015 – קבוצת באטמ תקשורת מתקדמת(לונדון: BVC) ספקית מובילה של טכנולוגיות ופתרונות לרשתות תקשורת ושל מערכות וציוד רפואי למעבדות ובתי חולים, מעדכנת לגבי פעילותה בארבעת החודשים שהסתיימו ב-30 באפריל 2015.

כפי שדיווחה החברה ב-10 במרץ 2015, התנופה שחוותה בסוף שנת 2014 המשיכה גם ב-2015, ובמיוחד בחטיבת הציוד הרפואי, כפי שציפתה.

פעילות הדיאגנוסטיקה בחטיבת הציוד הרפואי עברה ב-2015 לרווחיות, לראשונה בתולדותיה. זאת, עקב עלייה של 100% במכירות הריאגנטים, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, חוותה פעילות זו עלייה במכירות הריאגנטים בייצור עצמי של באטמ, אשר תרמה אף היא לשיפור בשיעור הרווח. הנהלת באטמ צופה כי פעילות הדיאגנוסטיקה תוסיף לצמוח ולהציג רווחיות בשנת 2015 כולה. עבור פעילויות ההפצה והסטריליזציה, כמו גם עבור פעילות הדיאגנוסטיקה, צופה ההנהלה שיפור בביצועים במהלך המחצית הראשונה של 2015, לעומת המחצית הראשונה של 2014.

נתח הפעילות המסורתית בחטיבת הטלקום המשיך בהאטה, אשר קוזזה על ידי עלייה במכירות מוצרי ה-IP, בעוד החטיבה ממשיכה ביישום אסטרטגיית המיקוד בלקוחות Tier 1, ובתחומי ה-SDN וה-NFV. כתוצאה מכך, מכירות החטיבה עקפו את תחזית ההנהלה. פעילות פתרונות הסייבר של החטיבה המשיכו ליצור עניין והציגו צמיחה של פי 4 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. באטמ ממשיכה לשמור על מדיניות הוצאות הדוקה בחטיבה זו, אשר צמצמה את ההוצאות התפעוליות ב-14% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, וצופה כי תוצאות 2015 יהיו טובות מהתוצאות שסיפקה ב-2014.

קבוצת באטמ מדווחת כי ביצועיה הפיננסיים נפגעו מתנודות בשערי המטבע, ובמיוחד ביורו, בליי המולדבי, וברון הרומני לעומת הדולר האמריקני. בעוד שעניין זה הביא לירידה בהכנסות במונחי המטבעות המקומיים, היתה לו השפעה שולית בלבד על הרווח התפעולי מאחר וההוצאות הן באותו מטבע כמו ההכנסות – וכן הודות לירידה בהוצאות.

כתוצאה מהאמור לעיל, ובשילוב הניראות ההתחלתית לגבי הרבעונים הקרובים, ממשיכה מועצת המנהלים של החברה לשמור על בטחונה בצפי לשיפור בתוצאות עבור שנת 2015 לעומת 2014, עם תנופת צמיחה יפה בעתיד.

 

דילוג לתוכן