ארדן יחייב את חברות הסלולר לתת כיסוי מלא בכל רחבי המדינה

משרד התקשורת יוצא בשימוע להגדרת המינוח
( "כיסוי סלולרי" אשר לא הוגדר שנים רבות (דור 2 ודור

שר התקשורת גלעד ארדן:
"בדומה לדרישה שהצבתי לבזק והוט, בכוונתי לדרוש גם מחברות
הסלולר כיסוי מלא בכל רחבי המדינה, גם במרכז וגם בפריפריה
לכיסוי סלולרי חשיבות מצילת חיים, וחובתנו לוודא שיצירת שיחה
ממכשיר הסלולר מתאפשרת לציבור בכל רחבי המדינה"
שר התקשורת צפוי לקבוע לכל חברות הסלולר הוראות ואמות מידה
בקשר לחובה שלהן לפרוס רשת תקשורת ולהעניק באמצעותה שירותים
לכלל הציבור
חברות הסלולר יידרשו לספק את השירותים על פי אמות מידה שייקבעו
ברישיונותיהן בנוגע לרמת הכיסוי של השירותים הניתנים על ידם
הדבר יבטיח קליטה טובה מהקיים באזורים שונים לרבות חופי רחצה,
אצטדיונים, פארקים, כבישים בינעירוניים וכו'
דבר שיגביר את רמת הביטחון בפרט במקרי חירום
השימוע יופץ במקביל גם על ידי המנהל האזרחי כדי לוודא שהתיקונים
יחולו גם באזור יהודה ושומרון
========================================================
חברות הסלולר מחויבות לקיים ולהפעיל רשת תקשורת ולספק באמצעותה שירותים לכלל הציבור
בכל רחבי המדינה – "חובת האוניברסאליות". הן מחויבות במתן שירותים לכל מנוי ובכל שטח
הכיסוי של המערכת. כיום שטח הכיסוי של המערכת וכן טיב השירות אינם מוגדרים ברישיונות
באופן מלא. שר התקשורת מקדם כעת קביעת הוראות מפורטות ואחידות בנוגע לדרישות שטח
. הכיסוי המינימלי הנחוץ וטיב השירות של המערכת בטכנולוגיות דור 2 ודור

דילוג לתוכן