אפלייד מטיריאלס פרסמה את תוצאותיה לרבעון הרביעי ולכל שנת הכספים 2015

• החברה הציגה צמיחה משנה לשנה בהזמנות, במכירות נטו וברווח למניה
• תשואות המזומנים לבעלי המניות בשנת הכספים 2015 גדלו ב-1.33 מיליארד דולר משנה לשנה והסתכמו ב-1.81 מיליארד דולר
גארי דיקרסון, נשיא ומנכ"ל אפלייד מטיריאלס: "ב-2015 הפגינה אפלייד צמיחה משנה לשנה בפעילות המוליכים למחצה, הצגים והשירותים, וכתוצאה מכך השגנו את הרווחים הגבוהים ביותר זה ארבע שנים,"
אפלייד מטריאלס, אינק. (נסד"ק: AMAT) המובילה העולמית בפתרונות של הנדסת חומרים מדויקים לתעשיות המוליכים למחצה, הצגים והאנרגיה הסולרית, דיווחה על התוצאות לרבעון הרביעי ולכל שנת הכספים שהסתיימו ב-25 באוקטובר 2015.
ההזמנות ברבעון הרביעי הסתכמו ב-2.42 מיליארד דולר, גידול של 16% לעומת הרבעון הקודם וגידול של 7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. המכירות נטו הסתכמו ב-2.37 מיליארד דולר, ירידה של 5% לעומת הרבעון הקודם וגידול של 5% משנה לשנה.
על בסיס מתואם שלא לפי GAAP, דיווחה החברה על רווח גולמי של 42.2%, שולי רווח תפעולי של 19.3% ורווח נקי של 347 מיליון דולר או 0.29 דולר למניה מדוללת. החברה רשמה שולי רווח גולמי של 40.5% לפי GAAP, שולי רווח תפעולי של 17.9% ורווח נקי של 336 מיליון דולר או 0.28 דולר למניה מדוללת.
החברה הניבה 471 מיליון דולר במזומן מפעולותיה, שילמה דיבידנדים בסך 119 מיליון דולר והשתמשה ב-700 מיליון דולר בכדי לרכוש מחדש 44 מיליון מניות רגילות מהון מניותיה במחיר ממוצע של 15.78 דולר.
התוצאות בכל שנת הכספים
בשנת הכספים 2015 גדלו ההזמנות ב-5% ל-10.10 מיליארד דולר, המכירות נטו גדלו
ב- 6% ל-9.66 מיליארד דולר, הרווח הגולמי המתואם שלא לפי GAAP ירד ב-1.2 נקודות האחוז ל -42.9%, הרווח התפעולי המתואם נותר ללא שינוי על 19.6% והרווח הנקי המתואם שלא לפי GAAP גדל ב-10.9% ל-1.46 מיליארד דולר או 1.19 דולר למניה מדוללת. החברה רשמה רווח גולמי לפי GAAP של 40.9%, רווח תפעולי של 1.69 מיליארד דולר או 17.5% מהמכירות נטו, ורווח נקי של 1.38 מיליארד דולר או 1.12 דולר למניה מדוללת.
החברה הניבה 1.16 מיליארד דולר במזומן מפעולותיה בשנת הכספים 2015, שילמה דיבידנדים בסך 487 מיליון דולר והשתמשה ב-1.33 מיליארד דולר בכדי לרכוש מחדש 76 מיליון מניות רגילות מהון מניותיה.
"ב-2015 הפגינה אפלייד מטריאלס צמיחה משנה לשנה בפעילות המוליכים למחצה, הצגים והשירותים, וכתוצאה מכך השגנו את הרווחים הגבוהים ביותר זה ארבע שנים," אמר גארי דיקרסון, נשיא ומנכ"ל החברה. "הצבנו את החברה על המסלול לצמיחה בת קיימא ורווחית ואנו מגדילים את נתח השוק שלנו, מרחיבים את היצע השירותים שאנו מציעים ומגדילים את השוק הרלוונטי למוצרינו."
התוצאות המתואמות של אפלייד שלא לפי GAAP אינן כוללות את השפעת הפריטים הבאים, כאשר רלוונטי: פריטים מסוימים הקשורים לרכישות או לצירופים עסקיים שעליהם הודיעה החברה; חיובי ארגון מחדש והתאמות בגינם; פגימת נכסים, מוניטין או השקעות; רווח או הפסד על מכירות השקעות אסטרטגיות במתקנים; ופריטי מס מסוימים. התאמה של התוצאות המתואמות לפי GAAP ושלא לפי GAAP מובאת בטבלאות בהודעה זו. ראו גם את הפסקה "שימוש במדדים פיננסיים מתואמים שלא לפי GAAP" להלן.
תחזית עסקית
אפלייד מטריאלס צופה כי ברבעון הראשון של 2016 ירדו המכירות נטו ב-2% עד 9% בהשוואה לרבעון הקודם. הרווח המתואם למניה על בסיס מדולל צפוי להיות בטווח של 0.23 דולר עד 0.27 דולר. תחזית זו אינה כוללת חיובים הקשורים להשלמת רכישות בסך 0.04 דולר למניה. התחזית אינה כוללת התאמות אחרות שלא לפי GAAP העשויות להיווצר לאחר מועד הודעה זו.

דילוג לתוכן