אלווריון הודיעה על יעדים אסטרטגיים ופיננסיים ל-2012

ערן גורב, נשיא ומנכ"ל אלווריון: "אספקת פתרונות בטכנולוגיות הנמצאות בצמיחה מתוך שוק התקשורת האלחוטית בפס רחב, תאפשר לנו לשפר דרמטית את ביצועינו, וליצור ערך משמעותי עבור המשקיעים"

חברת אלווריון ( נאסד"ק: ALVR), הספקית המובילה בעולם לרשתות תקשורת 4G בגישת פס רחב אלחוטי, הודיעה על יישום תוכנית אסטרטגית המגדירה יעדים עסקיים שצפויים לייצר שולי רווח תפעולי של 5% לפחות על בסיס Non-GAAP ותזרים מזומנים חיובי. לאחר הוצאות הוניות ותשלומי ריבית, צופה החברה כי היקף המזומנים יעמוד על סכום של כ-65 מיליון דולר עד סוף 2012, בדומה לסכום הצפוי לסוף 2011.

על פי התוכנית החדשה, יעלה יעד שולי הרווח הגולמי על בסיס Non-GAAP עבור 2012 לרמה של 45%, כאשר היעד להוצאות תפעוליות נמוך מ-40% מההכנסות. לאור התחזית המאקרו-כלכלית, מבססת ההנהלה את התוכנית על רף הכנסות של 195-185 מיליון דולר עבור 2012, הכוללת הכנסות בהיקף של כ-25 מיליון דולר ממוצרי ווייביון.

הקצאת המשאבים לתוכנית תתן עדיפות להשקעה בתחומים הצפויים להיות פחות מושפעים מתנאי הכלכלה הגלובלית, תתמקד בתחומים בהם מסוגלת אלווריון לספק ערך מוסף משמעותי ללקוחות, תפחית או תדחה השקעה בתחומים הצפויים להיפגע מגורמים מאקרו-כלכליים, ותעשה שימוש במשאבים בצורה היעילה ביותר על ידי פישוט הארגון ומיזוג פרויקטי הפיתוח של אלווריון וווייביון.

אלווריון מתכוונת למקד את ההיצע שלה עבור ספקיות תקשורת סלולר בפתרונות קיבולת וכיסוי, כמו Wifi offload ומערכות אנטנות במודל DAS להפחתת העומס על רשתות WiFi, במטרה לשפר את ביצועי רשתות התקשורת מבוססות 3G ו-4G. עבור ספקיות גישה לאינטרנט אלחוטי בפס רחב (BWA) באיזורים כפריים ובשווקים מתעוררים, ספקיות שירותי אינטרנט אלחוטי (WISPS) ורשתות פרטיות בשוקי יעד ורטיקליים, מתכוונת אלווריון לספק סל פתרונות רחב, במגוון טכנולוגיות, באמצעות תדרים המצריכים רשיון, ותדרים שאינם מצריכים רשיון.

סל הפתרונות של אלווריון יכלול פלטפורמה מבוססת 4G RANופתרונות WiFi למתחמים חיצוניים עבור ספקיות תקשורת. היישומים עבור הפתרונות בטכנולוגיות מרובות יכלול פתרונות גישה לאינטרנט בפס רחב ללקוחות פרטיים וארגוניים, WiFi עירוני, ערים חכמות (מעקב בוידאו, בקרת תנועה וכיו"ב), קמפוסים סגורים (קישוריות למגזר העסקי, החינוכי, שירותי הבריאות והאירוח), ויישומים ייעודים לשווקים ורטיקליים כמו תשתיות, נפט וגז.

עדכון לרבעון הרביעי 2011
דוחות אלווריון לרבעון הרביעי יכללו את התוצאות מרכישת ווייביון בנובמבר 2011. ההנהלה צופה כי ההכנסות עבור הרבעון הרביעי יסתכמו בטווח של 44-42 מיליון דולר. ההפסד במונחי GAAP צפוי להסתכם בטווח של 0.03$-0.04$ דולר למניה.

יעד רווח תפעולי
מעבר ל-2012, בטווח הארוך מכוונת אלווריון ליעד תפעולי עם צמיחה של 20%-15% בהכנסות לשנה, שולי רווח גולמי של 45% לפחות, שולי רווח תפעולי על בסיס Non-GAAP של 10%, ותזרים מזומנים חיובי יציב לאחר הוצאות על הון והחזר חובות.

המשך../

ערן גורב, נשיא ומנכ"ל אלווריון, אמר: "יש לנו מידה רבה של בטחון בתוכנית האסטרטגית הזו, והטמעתה תאפשר לנו לקחת חלק באופן מלא בתחומי צמיחה חדשים, ולנצל את משאבי החברה בצורה יעילה יותר.

"בעוד אנו עורכים תכנון מחדש של חלק מהמשאבים, המבוסס על תחזיות צמיחה עתידיות, נמשיך להיות מחוייבים למתן מענה לצרכי לקוחותינו והבטחת השקעותיהם בפתרונות אלווריון. בכוונתנו לעשות זאת באמצעות שילוב חכם בין פעילויות פיתוח פנימיות המוגברות על ידי שיתופי פעולה אסטרטגיים. תוכניתנו כוללת גם התייחסות לעובדה כי התחזיות לטווח הקרוב עבור איזורים מסויימים עלולות להיות מושפעות על ידי גורמי מאקרו, גם לגבי פלחי שוק אטרקטיביים באופן כללי.

"השמירה על מאזן חזק חשובה לאלווריון, ואנו צופים לסיים את שנת 2011 עם יותר מ-65 מיליון דולר במזומנים ושווי מזומנים, לאחר הוצאות הקשורות בעסקת הרכישה של ווייביון ועלויות נוספות. מטרת התוכנית שלנו ל-2012 היא לשמר תזרים מזומנים תפעולי חיובי, אשר גם לאחר הוצאות הוניות והחזרי ריבית הקשורים לרכישה, יאפשר לנו גמישות פיננסית משמעותית הדרושה להשגת מטרותינו לטווח הארוך.

"גישתנו האסטרטגית החדשה – לספק פתרונות במגוון רחב של טכנולוגיות הנמצאות בצמיחה, בפלחים שנבחרו בקפידה מתוך שוק התקשורת האלחוטית בפס רחב – תאפשר לנו לשפר בצורה דרמטית את ביצועינו, וליצור ערך משמעותי עבור ציבור המשקיעים", סיכם גורב".

דילוג לתוכן