איך לאפשר חיבור RDP במחשב מרוחק?

לפעמים יש צורך להתחבר למחשב מרוחק ב Remote Desktop על מנת לבצע פעולות מסויימות בשליטה מרחוק.
לפעמים יש צורך להתחבר למחשב מרוחק ב Remote Desktop על מנת לבצע פעולות מסויימות בשליטה מרחוק.
קורה לעיתים שהפעולה אינה מתאפשרת בגלל חומת אש פעילה או שירות שאינו פעיל.
ניתן לפתוח או להפעיל את השירות בהשתלטות על מחשב מרוחק ע"י הפעולות הבאות:
 

Run Regedit
Select File –> Connect Network registry
Enter the name of the remote computer and select Check Name
At the bottom of the registry tree you will see 2 Hives appear Hkey_Local_Machine and
Hkey_Users (under the remote computer’s name)
Goto hklmsystemcurrentcontrolsetcontrolterminal serverFdenyTSConnections=1
Change the FdenyTSConnections to 0
Attempt to Re-Login

ניתן גם לבצע זאת ע"י שימוש בשורת הפקודה:
 
psexec \remotecomputername netsh firewall set service remoteadmin enable
psexec \remotecomputername netsh firewall set service remotedesktop enable
 
 
 
 
לאחר מכן נסו להתחבר ב RDP.
 
בהצלחה.
 
 
אריאל מרום
 

דילוג לתוכן