אורד מדווחת על הזמנה בהיקף של כ-4.8 מיליון ש"ח באמצעות חברת הבת סולארפאוור

חברת אורד, המתמחה בביצוע פרויקטים בתחום המתח הנמוך, בשליטת משפחת אדורם וסולג פיתוח מדווחת על קבלת הזמנה בהיקף של כ-4.8 מיליון ש"ח, באמצעות החברה הבת (בשליטה ובעלות מלאה) סולארפאוור בע"מ.
הפרוייקט כולל הקמת מערכת סולארית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית לייצור חשמל. ביצוע העבודות יחל עם קבלת האישורים הנדרשים והפרויקט צפוי להסתיים תוך פרק זמן של כ-3 חודשים מיום קבלת האישורים.
הזמנה זו מצטרפת להזמנות נוספות אותן קיבלה סולארפאוור להקמת מערכות סולאריות בחודש מרץ 2017 בהיקף של כ-13.3 מיליון ש"ח. בצירוף ההזמנה הנוכחית, סך ההזמנות להקמת מערכות סולאריות שנחתמו במהלך חודש מרץ מסתכם בכ-18.1 מיליון ש"ח.
אורד דיווחה לאחרונה על תוצאות חזקות לשנת 2016 במהלכה רשמה צמיחה של 55% בהכנסות ל-269 מיליון ש"ח בהשוואה להכנסות של 173.7 מיליון ש"ח בשנת 2015, גידול של 30% ברווח התפעולי שהסתכם ב-31.2 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-49 מיליון ש"ח בשנת 2015, וזינוק של 98.8% ברווח הנקי שהסתכם בכ-17.1 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח נקי של כ-8.6 מיליון ש"ח בשנת 2015.

 

דילוג לתוכן