אורביט מרחיבה את פיתוח יכולות הטרמינל הרב תכליתי לתקשורת לוויינית במטוסים גם לתקשורת מסוקים

אורביט מקבוצת פימי מדווחת על תוצאות הרבעון השני של 2018

צמיחה של 11% בהכנסות ל-10.2 מיליון דולר;

שיפור ניכר ברווחיות ומעבר לרווח נקי של 755 אלף דולר;

ה-EBITDA זינק ל-1.25 מיליון דולר;

צבר ההזמנות – 55.6 מיליון דולר

 

איתן ליבנה, מנכ"ל אורביט:

"דוחות הרבעון השני של 2018 מסמנים את חזרת החברה לפסי צמיחה ומעבר לרווח נקי.

פסי הצמיחה נמשכים, עם הכרזתנו לאחרונה על חתימת הסכם אסטרטגי עם חיל האוויר האמריקאי ודיווח על הזמנות משמעותיות נוספות"

 

נתניה, ישראל, 26 באוגוסט 2018 – אורביט טכנולוג'יס (ת"א: אורביט) העוסקת בתקשורת לוויינים, מערכות עקיבה ומערכות לניהול תקשורת ושמע במטוסים, מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2018 ומציגה צמיחה בכל הפרמטרים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. תוצאות המחצית הראשונה של 2018 מסמלות את מגמת השינוי בפעילות החברה ובתוצאותיה הכספיות.

 

החברה ממשיכה, גם לאחר תום הרבעון השני, לדווח על הסכמים משמעותיים, בהם עסקה אסטרטגית לאורביט עם חיל האוויר האמריקאי בהיקף של כ-109 מיליון שקל, והזמנת ביצוע ראשונה במסגרת הסכם אסטרטגי זה בהיקף של 9 מיליון שקל. בנוסף, דיווחה החברה על הזמנה למערכות תקשורת לוויינית עבור פלטפורמה ימית ממפעיל מערכות לוויין גלובלי ב-12 מיליון שקל, הזמנה נוספת בשוק התעופה האמריקאי והזמנת המשך ממשרד הביטחון למערכות תקשורת מתקדמות.

 

הכנסות אורביט הסתכמו ברבעון השני של 2018 ב-10.2 מיליון דולר, עלייה של 11% בהשוואה להכנסות של 9.1 מיליון דולר ברבעון השני של 2017. העלייה בהכנסות נובעת מגידול במכירות מוצרי החברה. הכנסות החברה במחצית הראשונה של 2018 הסתכמו ב-20.3 מיליון דולר, גידול של 24.5% בהשוואה להכנסות של כ-16.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה.

 

הרווח הגולמי ברבעון השני של 2018 הסתכם ב-3.3 מיליון דולר (32.4% מסך ההכנסות), עלייה של 18% בהשוואה לרווח גולמי של 2.8 מיליון דולר (30.5% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי במחצית הראשונה של 2018 הסתכם ב-5.9 מיליון דולר (29% מסך ההכנסות), גידול של 23% בהשוואה לרווח גולמי של 4.8 מיליון דולר (29% מסך ההכנסות) בתקופה המקבילה. הגידול ברווח הגולמי וברווחיות הגולמית מקורו בגידול בהכנסות ובתמהיל מכירות בין מכירת מוצרים, ביצוע עבודות ומתן שירות.

 

הרווח התפעולי ברבעון השני של 2018 הסתכם ב-627 אלף דולר, זאת בהשוואה להפסד תפעולי של 528 אלף דולר ברבעון השני של 2017. המעבר לרווח תפעולי נובע בעיקר מגידול בהכנסות החברה. הרווח התפעולי במחצית הראשונה של 2018 הסתכם ב-120 אלף דולר, בהשוואה להפסד תפעולי של 2 מיליון דולר בתקופה המקבילה. השיפור ברווח התפעולי וברווחיות מקורו בגידול בהכנסות ובמהלכי התייעלות בהם נקטה החברה בתחומי הפיתוח ובמערך המכירות.

 

ה-EBITDA ברבעון השני של 2018 הסתכם ב-1.25 מיליון דולר, עלייה של 658% בהשוואה ל-EBITDA שלילי של 224 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA במחצית הראשונה של 2018 הסתכם ב-1.37 מיליון דולר, בהשוואה ל-EBITDA שלילי של 1.32 מיליון דולר בתקופה המקבילה.

 

הרווח הנקי של אורביט ברבעון השני של השנה הסתכם ב-755 אלף דולר, זאת לעומת הפסד נקי של 910 אלף דולר ברבעון השני אשתקד. המעבר לרווח נקי נובע בעיקר מגידול בהכנסות החברה, משיפור ברווח התפעולי ומהכנסות מהפרשי שער.

 

צבר ההזמנות נכון לסוף הרבעון השני עומד על 55.6 מיליון דולר, גידול של 21% בהשוואה לצבר הזמנות בהיקף של 46 מיליון דולר בסוף הרבעון המקביל ב-2017.

 

מזומן ושווי מזומנים נכון לסוף הרבעון השני של 2018 כ-11.4 מיליון שקל בהשוואה לכ-4.6 מיליון שקל בסוף הרבעון השני של 2017.

 

הון למאזן ברבעון השני של 2018 הסתכם ההון העצמי של החברה ב-22.4 מיליון דולר, 47% מהמאזן, בהשוואה להון עצמי של 13.8 מיליון דולר, כ-37% מהמאזן, ברבעון המקביל.

 

איתן ליבנה, מנכ"ל אורביט, אמר בהתייחסו לתוצאות: "אורביט נמצאת בתנופת עשייה כפי שמשתקף היטב בתוצאותיה הכספיות במחצית הראשונה של 2018. החברה מצליחה למנף את יתרונותיה הטכנולוגיים ואת קשריה העסקיים עם לקוחותיה הן בשוק האזרחי והן בשוק הביטחוני-ממשלתי, תוך השגת הסכמים אסטרטגיים ארוכי טווח, בדגש על תחום התעופה העולמי. מגמה זו נמשכת גם ברבעון השלישי של השנה, עם הכרזתנו לאחרונה על חתימת הסכם אסטרטגי עם חיל האוויר האמריקאי לשדרוג, שירות ותחזוקה עבור מערכות משימה קריטית, וקבלת הזמנת ביצוע ראשונה בעקבותיה".

 

מירב דודק, סמנכ"לית הכספים של אורביט, מסרה "יכולותיה הטכנולוגיות ומגוון מוצריה של אורביט, יחד עם הגישה האסטרטגית של פימי והאיתנות הפיננסית של החברה כיום, מחזקים מאוד את מעמדה העסקי של אורביט והם שאפשרו לנו להשיג שיפור מרשים בהכנסות וברווח".

דילוג לתוכן