אורביט מרחיבה את פיתוח יכולות הטרמינל הרב תכליתי לתקשורת לוויינית במטוסים גם לתקשורת מסוקים

אורביט מקבוצת פימי מדווחת על שיפור משמעותי בהכנסות וברווחיות ברבעון השלישי של 2018

עלייה של 14% בהכנסות ל-12.1 מיליון דולר;

המשך גידול בצבר ההזמנות ל-57.5 מיליון דולר;

שיפור נוסף ברווח הנקי

 

נתניה, ישראל, 21 בנובמבר 2018 – אורביט טכנולוג'יס (ת"א: אורביט) העוסקת בתקשורת לוויינים, מערכות עקיבה ומערכות לניהול תקשורת ושמע במטוסים, מפרסמת היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2018 ומציגה המשך צמיחה בכל הפרמטרים הפיננסיים.

 

החברה ממשיכה לדווח על הסכמים אסטרטגיים עם לקוחות Tier-1 מהגדולים והמובילים בשוק התעופה העולמי ובשוק הצבאי וצבר ההזמנות של החברה הגיע לשיא של כ-57.5 מיליון דולר, בהשוואה לצבר של 43.7 מיליון דולר בסוף הרבעון המקביל אשתקד. אורביט מדווחת על גידול נוסף ברווח הנקי.

 

הכנסות אורביט הסתכמו ברבעון השלישי של 2018 ב-12.1 מיליון דולר, עלייה של 14% בהשוואה להכנסות של 10.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2017. הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכמו בכ-32.4 מיליון דולר גידול של כ-20% בהשוואה להכנסות של כ-27 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2017. העלייה בהכנסות נובעת בעיקרה מצמיחה בכל מגזרי הפעילות של החברה, בדגש על גידול במכירת מערכות ניהול תקשורת ושמע במטוסים ובמכירת מערכות תקשורת לוויינים לפלטפורמות ניידות.

 

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2018 הסתכם ב-3.9 מיליון דולר (32.3% מסך ההכנסות), עלייה של כ-23% בהשוואה לרווח גולמי של כ-3.2 מיליון דולר (30% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכם הרווח הגולמי בכ-9.8 מיליון דולר (30.4% מסך ההכנסות) גידול של כ-24% בהשוואה לרווח גולמי של כ-8 מיליון דולר (%29.5 מסך ההכנסות) בתשעת החודשים הראשונים של 2017. השיפור ברווחיות הגולמית נובע, בין היתר, גם מביצוע פרויקטים משמעותיים יותר בשווקים בהם שיעורי הרווחיות גבוהים יותר.

 

 

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2018 הסתכם ב-712 אלף דולר, לעומת הפסד תפעולי של 1.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי של אורביט בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכם בכ-833 אלפי דולר בהשוואה להפסד תפעולי של כ-1.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה.

 

הרווח הנקי ברבעון השלישי של השנה הסתכם ב-579 אלף דולר, בהשוואה להפסד נקי של 1.31 מיליון דולר ברבעון השלישי אשתקד. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכם ב-616 אלפי דולר בהשוואה להפסד נקי של כ-4.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה. המעבר לרווח נקי נובע בעיקר מגידול בהכנסות החברה ומהשיפור ברווחיות.

 

בן ויינברגר, מנכ"ל אורביט, אמר בהתייחסו לתוצאות: "השווקים שאורביט פועלת בהם גדלים בקצב מואץ עקב גידול בביקוש ושינויים טכנולוגיים מהותיים. לאורביט יתרונות יחסיים מובהקים ואנו פועלים לחיזוק הקשרים האסטרטגיים ומימוש הפוטנציאל כפי שמתחילים לראות  בגידול בצבר ההזמנות".

דילוג לתוכן