אורביט מרחיבה את פיתוח יכולות הטרמינל הרב תכליתי לתקשורת לוויינית במטוסים גם לתקשורת מסוקים

אורביט מדווחת על שיפור משמעותי בהכנסות וברווחיות ברבעון הרביעי וב-2017

צמיחה של 31% בהכנסות ל-39 מיליון דולר;
שיא בצבר ההזמנות – 56 מיליון דולר;
שיפור עקבי בתוצאות וברווחיות
איתן ליבנה, מנכ"ל אורביט:
"אורביט מתמקדת בשנה האחרונה בפרויקטים משמעותיים ובשווקים בהם שיעורי הרווחיות גבוהים יותר. היתרון הטכנולוגי, הניסיון והמיצוב העסקי מאפשרים לנו לחתום על הסכמים המייצרים אופק עסקי משמעותי וארוך טווח. אנו ערוכים עם מגוון רחב של מוצרים ופתרונות הפונים לשווקים פוטנציאליים של מאות מיליוני דולרים ופועלים כדי למנף את הקשרים העסקיים ואת הסינרגיה שבין פעילויותינו להמשך צמיחה"

נתניה, ישראל, 20 במרץ 2018 – אורביט טכנולוג'יס (ת"א: אורביט) העוסקת בתקשורת לוויינים, מערכות עקיבה ומערכות לניהול תקשורת ושמע במטוסים, מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2017 ומדווחת על המשך צמיחה עקבית בהכנסות זה 5 רבעונים ברציפות, גידול ניכר ב-EBITDA ושיא בצבר ההזמנות הנאמד, נכון ל-31 בדצמבר 2017, ב-56.4 מיליון דולר.
הכנסות אורביט הסתכמו ברבעון הרביעי של 2017 ב-12.1 מיליון דולר, עלייה של 94% בהשוואה להכנסות החברה ברבעון המקביל אשתקד שהסתכמו בכ-6.2 מיליון דולר, ועלייה של 13.7% בהשוואה להכנסות החברה ברבעון הקודם שהסתכמו בכ-10.6 מיליון דולר. העלייה במכירות נובעת בעיקרה מגידול במכירות מערכות ניהול תקשורת ושמע במטוסים וממערכות תקשורת לוויינים לפלטפורמות ניידות. בנוסף מדווחת החברה על צבר הזמנות ליום ה-31 בדצמבר 2017 הנאמד בכ-56.4 מיליון דולר, גבוה ב-43.4% בהשוואה לצבר הזמנות של כ-39.3 מיליון דולר נכון ליום ה-31 בדצמבר 2016, וגידול של 29% בהשוואה לצבר הזמנות של 43.7 מיליון דולר ברבעון הקודם.
הכנסות אורביט בשנת 2017 הסתכמו ב-39.0 מיליון דולר, גידול של 30.8% בהשוואה להכנסות החברה בשנת 2016 שהסתכמו בכ-29.9 מיליון דולר. אורביט צומחת בעקביות מזה 5 רבעונים ברציפות בעיקר כתוצאה מגידול בפעילות ביבשת אמריקה ובישראל.

הרווח הגולמי של אורביט ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם בכ-3.6 מיליון דולר (29.7% מסך ההכנסות), זינוק של 140.7% בהשוואה לרווח גולמי של כ-1.5 מיליון דולר (23.9% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, וצמיחה של 12.6% ביחס לרווח גולמי של 3.2 מיליון דולר ברבעון הקודם השנה. הרווח הגולמי של אורביט בשנת של 2017 הסתכם בכ-11.5 מיליון דולר (29.5% מסך ההכנסות), צמיחה של 26.1% בהשוואה לרווח גולמי של כ-9.1 מיליון דולר (30.6% מסך ההכנסות) בשנת 2016.
הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם בכ-212 אלף דולר, בהשוואה להפסד תפעולי של כ-1.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, והפסד תפעולי של 1.1 מיליון דולר ברבעון הקודם השנה. המעבר לרווח תפעולי נובע בעיקרו מגידול בהיקף המכירות. ההפסד התפעולי בשנת 2017 הצטמצם והסתכם בכ-2.9 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי של כ-3.8 מיליון דולר בשנת 2016.
ה-EBITDA ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם ב-827 אלף דולר, בהשוואה להפסד EBITDA של כ-1.5 מיליון דולר ברבעון המקביל וגידול של 98.3% בהשוואה ל-EBITDA של כ-417 אלף דולר ברבעון הקודם. ה-EBITDA של החברה ב-2017 הגיע לאיזון בהשוואה להפסד EBITDA של 2.5 מיליון דולר ב-2016.
ההפסד הנקי של אורביט הצטמצם משמעותית ברבעון הרביעי של 2017 והסתכם בכ-305 אלף דולר, בהשוואה להפסד נקי של כ-2.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, והפסד נקי של 1.3 מיליון דולר ברבעון הקודם. ההפסד הנקי בשנת 2017 הצטמצם והסתכם בכ-4.4 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי של כ-4.9 מיליון דולר בשנת 2016.
איתן ליבנה, מנכ"ל אורביט, אמר בהתייחסו לתוצאות: "אנו שמחים לדווח על התוצאות הכספיות לשנת 2017 המשקפות את תהליכי הצמיחה והשיפור שעוברת החברה. אורביט הצליחה ב-2017 לחזק את קשריה האסטרטגיים עם לקוחותיה הגדולים, ובכללם יצרני מטוסים מהגדולים בעולם, חברות מיזמי לוויין מהגדולות בעולם, כפי שבא לידי ביטוי בגידול המשמעותי בצבר ההזמנות שהגיע לשיא של 56 מיליון דולר, אשר נכון להיום, מעל מחצית ממנו צפוי להיות מוכר כהכנסות כבר ב-2018.
"אורביט מתמקדת בשנה האחרונה בפרויקטים משמעותיים ובטריטוריות ושווקים בהם שיעורי הרווחיות גבוהים יותר. היתרון הטכנולוגי הקיים במערכות אורביט, הניסיון הרב והמיצוב העסקי, מאפשרים לנו לחתום על הסכמים עם AIRBUS, ענקית התעופה הרוסית IRKUT, חיל האוויר האמריקאי ואחרים המייצרים עבורנו אופק עסקי משמעותי וארוך טווח. אנו ממשיכים להשקיע במערכות ניהול שמע ותקשורת מתקדמות, בעיקר לפלטפורמות מוטסות. בנוסף, העניין הגובר בלווייני תקשורת מנמיכי טוס לשימושי תקשורת בתדר Ka צפוי אף הוא להוות מנוע צמיחה חשוב עבור אורביט ככל שיגבר הצורך בתחנות קרקע ייעודיות. אורביט ערוכה כיום עם מגוון רחב של מוצרים ופתרונות הפונים לשווקים פוטנציאליים של מאות מיליוני דולרים ופועלת כדי למנף את קשריה העסקיים ואת הסינרגיה שבין פעילויותיה לטובת המשך צמיחה.
"כניסתה של קרן פימי כבעלת השליטה בחברה מהווה ציון דרך, תסייע מאוד ותאיץ את יישום המהלך האסטרטגי שאנו מבצעים ואנו מעריכים כי נוכל להמשיך ולהציג צמיחה בהכנסות ושיפור ברווחיות ב-2018 ובשנים הקרובות".
איציק גת היו"ר החדש של אורביט אמר בהתייחסו לתוצאות ולשינוי שעוברת החברה, "כניסתה של קרן פימי מייצרת לאורביט הזדמנות לתכנן לטווח ארוך, נסיונה של פימי בשיפור תהליכים יסייע להתייעלות החברה, אלה יחד עם המיקוד העיסקי בתחומי תקשורת הלוויינים ומערכות לניהול שמע בכלי טייס והשיפור בצבר ההזמנות, יאפשרו לחברה להמשיך ולצמוח ולהשיג שיפור בתוצאות".

דילוג לתוכן