אופיס 365 – בדיקת העברת דואר מחוץ לארגון

כמנהלי רשת וככאלו שאחראים על אבטחת המידע הארגוני, פעמים רבות נדרשים לבצע בדיקות שימוש ותפקוד של המערכות השונות.

המאמר הבא מתייחס לנושא אבטחת המידע סביב דואר מבוסס באופיס 365.

עם הזמן נוספים עובדים , עוזבים עובדים, עובדים מחליפים ומשנים מחלקות ועוד שינויים כאלו ואחרים..

אחת לתקופה רצוי לבדוק ולוושא שאין חוקים או הגדרות שנשכחו אי שם מאחור כמו לדוגמה העברת דואר של משתמש למייל חיצוני ע"י יצירת Contact.

אז איך ניתן למצוא באופן מרוכז ובכמה פקודות פשוטות האם דואר יוצא מהארגון לכתובות חיצוניות?

 

PS

 

הפעולה די פשוטה:

ראשית יש צורך להתחבר לממשק ה 365 דרך PowerShell

ע"י שימוש בפקודה הבאה:

 

connect to 365 with powershell

$session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri "https://outlook.office365.com/powershell-liveid/" -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

 

יפתח לפניכם חלון לצורך הזדהות של שם משתמש וסיסמה לניהול.

הזינו את פרטי הניהול והפעילו את הפקודה הבאה:

 

Import-PSSession $session

 

בשלב הבא הריצו את הפקודה שתציג לפניכם על המסך את התיבות המבצעות Forward  לכתובת SMTP חיצונית.

 

Get-Mailbox | select UserPrincipalName,ForwardingSmtpAddress,DeliverToMailboxAndForward

 

אם ברצונכם לבצע את אותה משימה ורק לשמור את הנתונים בקובץ CSV אזי הפעילו גם את הפקודה הבאה:

 

Get-Mailbox | select UserPrincipalName,ForwardingSmtpAddress,DeliverToMailboxAndForward | Export-csv .users.csv -NoTypeInformation

 

ניהול אופיס 365 ניתן גם לבצע ע"י כלים צד שלישי (חלקם חינם) המרכזים את אוסף הפקודות באופן מרוכז ופשוט לשימוש.

m-challenge

 

 

 

דילוג לתוכן