אודיוקודס מדווחת על תוצאות הרבעון השני לשנת 2018 מכריזה על דיבידנד שנתי של 20 סנט למניה

דגשים לתוצאות הרבעון השני לשנת 2018:

·         ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-43.5 מיליון דולר, גידול של 12.3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

·         ההכנסות הרבעוניות משירותים הסתכמו ב-13.5 מיליון דולר, גידול של 14.2% לעומת הרבעון המקביל  אשתקד

·         ההכנסות הרבעוניות מ- UC-SIP צמחו ביותר מ-30% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד

·         שיעור הרווח הגולמי הרבעוני על בסיס GAAP הסתכם ב-62.3%; שיעור הרווח הגולמי הרבעוני על בסיס Non-GAAP הסתכם ב- 62.8%

·         שיעור הרווח התפעולי הרבעוני על בסיס GAAP הסתכם ב-7.6%; שיעור הרווח התפעולי הרבעוני על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-10.2%

·         החברה ייצרה תזרים מזומנים רבעוני חיובי מפעילות שוטפת בסך 2.2 מיליון דולר

·         הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון ב-2.4 מיליון דולר או 8 סנט למניה בדילול מלא; הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון ב-4.1 מיליון דולר או 14 סנט למניה בדילול מלא

·         במהלך הרבעון השני של 2018 רכשה אודיוקודס 452,000 ממניותיה הרגילות בעלות מצטברת של 3.3 מיליון דולר

דילוג לתוכן