אודיוקודס מדווחת על תוצאותיה לרבעון הרביעי ולשנת 2014

ההכנסות בשנת 2014 הסתכמו ב-151.6 מיליון דולר – גידול של 10.5%

בהשוואה לשנה קודמת

 

נמשכת מגמת הגידול ברווחיות התפעולית

 

שיחת ועידה תתקיים היום ב-15:00 שעון ישראל, בטל.  (201) 689-85651+

או באתר החברה: www.audiocodes.com

 

לוד, ישראל – אודיוקודס (ת"א: אודק; נאסד"קGS: AUDC), ספקית מובילה של פתרונות קול משולבים המאפשרים לארגונים ולספקי שירותים לעבור לרשתות VoIPמלאות, מודיעה היום על התוצאות הכספיות עבור הרבעון הרביעי שהסתיים ב- 31 בדצמבר 2014 ועבור שנת 2014.

עיקרי התוצאות לרבעון:

ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו ב- 39.1 מיליון דולר, המשקפות גידול של 7.9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד; ההכנסות בשנת 2014 הסתכמו ב-151.6 מיליון דולר – גידול של 10.5% בהשוואה לאשתקד
ההכנסות מפעילות ה Networking ברבעון הרביעי גדלו ב-13.0% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד; ההכנסות השנתיות מפעילות ה Networking גדלו ב-14.5% בהשוואה לשנה קודמת
שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי Non-GAAP עלה ל-59.9%; שיעור הרווח הגולמי בשנת 2014 הנו 59.4%, לעומת 58.0% אשתקד
שיעור הרווח התפעולי Non-GAAP ברבעון הרביעי עלה ל-7.4%
הרווח הנקי ברבעון הרביעי Non-GAAP הסתכם ב- 2.5 מיליון דולר, או 6 סנט למניה מדוללת; הרווח הנקי בשנת 2014 Non-GAAP הסתכם ב-6.8 מיליון דולר – שיפור של 26.5% בהשוואה לאשתקד
גידול משמעותי בהכנסות ממכירות בסביבת Microsoft Lync
ההכנסות ברבעון הרביעי של 2014 הסתכמו ב-39.1 מיליון דולר, לעומת 38.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2014 ו-36.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2013. ההכנסות בשנת 2014 הסתכמו ב-151.6 מיליון דולר, לעומת 137.2 מיליון דולר בשנת 2013.

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2014 היה 946,000 דולר או שני סנט למניה מדוללת. זאת, לעומת רווח נקי של 2.8 מיליון דולר או 7 סנט למניה מדוללת ברבעון הרביעי של 2013.

ההפסד הנקי בשנת 2014 הסתכם ב-(86,000) דולר, או (0.00) סנט למניה מדוללת, לעומת רווח נקי של 4.2 מיליון דולר או 11 סנט למניה מדוללת בשנת 2013.

הרווח הנקי Non-GAAP ברבעון הרביעי של 2014 הסתכם ב- 2.5 מיליון דולר, או 6 סנט למניה מדוללת, בהשוואה ל- 1.9 מיליון דולר או 5 סנט למניה מדוללת ברבעון הרביעי של 2013. הרווח הנקי Non-GAAP בשנת 2014 הסתכם ב-6.8 מיליון דולר, או 16 סנט למניה מדוללת, לעומת 5.3 מיליון דולר ו-14 סנט למניה מדוללת בשנת 2013.

הרווח הנקי Non-GAAP אינו כולל: הוצאות תשלום מבוסס מניות, הוצאות הפחתת נכסים בלתי מוחשיים והוצאות בגין עדכון מיסים נדחים. ההתאמה הבנקאית בין הרווח הנקי על בסיס GAAP לבסיס Non-GAAP, נמצאת בטבלאות הנלוות לתמצית ההצהרה הפיננסית בהודעה זו.

המזומן נטו מהפעילות התפעולית ברבעון הרביעי של 2014, הסתכם ב-2.4 מיליון דולר;  מזומן ושווי-מזומן, פיקדונות והשקעות באגרות חוב הסתכמו ב- 85.7 מיליון דולר נכון ל- 31 בדצמבר 2014, לעומת 62.3 מיליון דולר נכון ל-31 בדצמבר 2013. העלייה בהיקף המזומן ושווי-מזומן בהשוואה לאשתקד, נבעה בעיקר מהנפקת מניות בשווי מוערך נקי של 29.7 מיליון דולר בחודש מרץ 2014.

שבתאי אדלרסברג, נשיא ומנכ"ל אודיוקודס: "אנו שמחים לדווח על רבעון עשירי ברציפות של צמיחה בהכנסות וכן על צמיחה איתנה בשנת 2014. הביצועים של אודיוקודס בשנת 2014 נבעו מיישום מוצלח של אסטרטגיית החברה – מיקוד בלקוחות עסקיים ודגש על הפעילות בתחום פתרונות הטלפוניה של Microsoft Lync וה-contact centers. הצמיחה בהכנסות משירותים היתה גדולה מכפי שציפינו במהלך הרבעון הרביעי וכן במהלך שנת 2014 כולה. ההשקעות שביצענו בשנים האחרונות יחד עם שותפינו בשוק התקשורת האחודה מוסיפות לתרום לצמיחה העקבית של אודיוקודס ולמעמדה כמובילה בשוק הטלפוניה לארגונים. השקעות אלה, לצד מיקוד גובר בפתרונות, בשירותים ובמוצרים מבוססי תוכנה,  עתידים לתמוך בהמשך הצמיחה של אודיוקודס גם בשנים הבאות".

עופר שגב, סגן נשיא לכספים ו-CFO, אודיוקודס: "אנו ממשיכים להתייעל וברבעון הרביעי הצלחנו להגיע לרווחיות תפעולית של 7.4%, שהוא הגבוה ביותר מתחילת 2012. אודיוקודס ממשיכה לייצר תזרים מזומנים מפעילות ולשמור על מאזן חיובי ויציב".

תכנית לרכישה חוזרת של מניות

באוגוסט 2014 הודיעה אודיוקודס כי מועצת המנהלים שלה אישרה תכנית לרכישה חוזרת של עד 3 מיליון דולר מהמניות הרגילות שלה. בנובמבר 2014 קיבלה אודיוקודס אישור מבית המשפט בישראל לרכישה חוזרת נוספת של המניות הרגילות שלה עד לסכום של 15 מיליון דולר. במהלך הרבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2014, רכשה אודיוקודס במסגרת התכנית 543,212 מניות בסכום כולל של 2.5 מיליון דולר. נכון ל-31 בדצמבר 2014, רכשה אודיוקודס 1,048,891 מניות במסגרת התכנית, בהיקף כולל של 5.3 מיליון דולר.

תחזית עסקית

החברה מצפה לצמיחה בהכנסות ולשיפור ברווחיות התפעולית בשנת 2015. אודיוקודס מצפה כי בשנת 2015 יסתכמו הכנסותיה בטווח שבין 162 מיליון דולר ל-167 מיליון דולר. החברה צופה רווח נקי למניה על בסיס Non GAAP בטווח שבין 26 ל-30 סנט.

דילוג לתוכן