Browsing: STKI

אבטחת מידע
0 חברת המחקר STKI: בארגונים ישראלים שאינם כפופים לרגולציה מועסקים רק עשירית ממספר מומחי הסייבר לעומת ארגונים הכפופים לרגולציה

האנליסט פיני כהן מתריע כי הרשויות השונות בישראל משקיעות בהנחיות ותקנות לקראת רעידת אדמה אפשרית הרבה יותר מהנחיות להגנת סייבר,…

אבטחת מידע
0 "בתוך חמש שנים עלולות מיתקפות סייבר להיות אפוקליפטיות עקב ההתפתחות המהירה של תקשורת מרחוק למכשירים אלקטרוניים ביתיים, משרדיים ותעשייתיים"

פיני כהן, אנליסט בכיר בחברת המחקר STKI: "בתוך כחמש שנים נראה יותר ויותר מכונות כביסה, מקררים, מזגנים, מעליות ואין ספור…

אבטחת מידע
0 מרבית הארגונים בישראל מייחסים למודעות של עובדים חשיבות גדולה יותר מאשר לכלי אבטחת תוכנה יעודיים בכל הקשור להתמודדות עם תוכנות כופר

חברת המחקר STKI: מרבית הארגונים בישראל מייחסים למודעות של עובדים חשיבות גדולה יותר מאשר לכלי אבטחת תוכנה בכל הקשור להתמודדות…

1 2 3