Browsing: STKI

אבטחת מידע
0 מרבית הארגונים בישראל מייחסים למודעות של עובדים חשיבות גדולה יותר מאשר לכלי אבטחת תוכנה יעודיים בכל הקשור להתמודדות עם תוכנות כופר

חברת המחקר STKI: מרבית הארגונים בישראל מייחסים למודעות של עובדים חשיבות גדולה יותר מאשר לכלי אבטחת תוכנה בכל הקשור להתמודדות…

1 2