Browsing: חברת החשמל לישראל

אבטחת מידע
0 לראשונה באוסטרליה נחנך מתקן אימונים של חברת סייברג'ים הישראלית ((CYBERGYM, בה שותפה חברת החשמל לישראל המתקן יהיה חלק מרשת הגנת הסייבר העולמית

השבוע, נחנך במלבורן אוסטרליה, מתקן אימונים ראשון של חברת סייברג'ים הישראלית, בתחום הגנת סייבר, בה שותפה חברת החשמל לישראל. במעמד…