משרד התקשורת מסדיר את "שירותי הפרמיום" באופן שיגן על הצרכנים מפני חיובי יתר

0

(שרותי "פרמיום" הינם שירותי מידע, בידור, ייעוץ והשתתפות בהגרלות, שמחייבים
את חשבון המנוי בתשלומים נוספים ועלולים להגיע למאות ₪ בחודש)
המדיניות החדשה קובעת:
1-901 ו- 1-902 , כל שירותי ה-"פרמיום", יינתנו רק באמצעות קודי חיוג 1-900
במטרה למנוע את הט

(שרותי "פרמיום" הינם שירותי מידע, בידור, ייעוץ והשתתפות בהגרלות, שמחייבים
את חשבון המנוי בתשלומים נוספים ועלולים להגיע למאות ₪ בחודש)
המדיניות החדשה קובעת:
1-901 ו- 1-902 , כל שירותי ה-"פרמיום", יינתנו רק באמצעות קודי חיוג 1-900
במטרה למנוע את הטעיית הציבור שאינו מודע לתשלומים הנוספים.
לא ניתן יהיה לחייב מנוי מעבר לתעריף הרגיל, אלא, בקידומות אלו!!!
להלן התעריפים החדשים:
1-900 עד 0.5 ₪ לדקה מעבר לתעריף הרגיל ולא יותר מ 30 ₪ לשיחה 
1-901 עד 50 ₪ לשיחה ללא תלות במשך השיחה 
1-902 עד 100 ₪ לשיחה ללא תלות במשך השיחה 
השרות יחייב הודעה מקדימה של התעריף ובנוסף תידרש הסכמה 
מפורשת של המנוי לצריכת השירות
נקבעו מנגנוני חסימה של שירותים אלה 
1902 לטובת ניתוב שיחות ,1901 , לא ניתן יהיה להקצות קוד חיוג 1900 
למוקדים ולמספרי טלפון הניתנים בתעריף רגיל כדוגמת מספרי
"פרימיום" המפנים היום למוקדים של משרדים ממשלתיים,
לעמדת המשרד מדובר ב"תיווך" מיותר ובהטעיית הציבור
שר התקשורת גלעד ארדן: "במסגרת המדיניות החדשה, תעריפי שירותי
הפרמיום יהיו שקופים וידועים מראש, ובנוסף, ההורה יוכל לחסום שירותים אלה
לילדיו, באופן שימנע מצב של חיובי יתר הנגרמים מחוסר מודעות לעלות השרות"
========================================================
שירותי פרמיום הם שירותי מידע, בידור, ייעוץ, השתתפות בהגרלות וכד' שהתשלום עבורם
מתבצע באמצעות חשבון הטלפון. שירותי פרמיום, למעט שירותי תוכן ארוטי, מסופקים כיום
,( לצרכנים במגוון שיטות: באמצעות מספרים בינלאומיים, שירותי כוכבית, (כדוגמת כוכבית 22
. וכן בקידומות 1-900 ו- 1-901 , ו- 1-902
פרקטיקות מרובות אלו הביאו לבלבול צרכני ויצרו מצבים בהם נגבים סכומי כסף ניכרים באופן
שאינו שקוף לצרכן, ומבלי שיש לצרכן שליטה מלאה על הנגישות לשירותים אלו. פרקטיקה אשר
הובילה לפגיעה בצרכן.
שר התקשורת גלעד ארדן, החליט לקבוע אסדרה אחידה, לשירותי פרמיום, אשר תביא לאיזון
בין הגנה על הצרכנים, בקבלת שירותי פרמיום, לבין גישה חופשית, נוחה ושקופה, לשירותים
אלה.
האסדרה קובעת כי כל שירות תוכן, הניתן במחיר הגבוה מהתעריף הרגיל של המנוי יינתן רק
1902 . לא ניתן יהיה לספק שירותי פרמיום בקוד חיוג אחר! ,1901 , בקידומות 1900
להלן התעריפים ומנגנוני החסימה שנקבעו באסדרה:
1900 – שירותים הניתנים לפי משך השיחה בעלות של 0.5 ₪ לדקה + תעריף רגיל ולא יותר מ- 30
₪ לשיחה. השרות יהיה פתוח בברירת מחדל, אבל ניתן לחסום אותו בקלות באמצעות מילוי
טופס שנמצא באתר החברה.
1901 – שירות שהתעריף עבורו לא יעלה על 50 ₪ + תעריף רגיל לדקת שיחה. השרות יהיה סגור
בברירת מחדל, אבל ניתן לפתוח אותו בקלות באמצעות טופס שנמצא באתר החברה.
1902 – שירות מוגבל בתעריף של עד 100 ₪ + תעריף רגיל לדקת שיחה. השרות חסום בברירת
מחדל וניתן לפתוח אותו רק על ידי זיהוי אמין של המבוגר המשלם ובבקשה פוזיטיבית מצדו
בהליך שיאושר על ידי המשרד.מנוי חדש יקבל את הטופס הרלבנטי לחסימת/פתיחת השירותים ומנוי ותיק יוכל לגשת לטופס
באתר האינטרנט של מפעיל התקשורת שלו. בכל אחת מהקידומות תתחייב הכרזה בדבר מהות
השירות, עלותו ואופן החיוב בגינו והשירות יינתן רק מרגע מתן הסכמה פוזיטיבית של המנוי
לצריכת השירות, באמצעות לחיצה על מקש. כמו כן, יתאפשר למנוי במשך של 5 שניות מהישמע
האות המיוחד לאחר ההכרזה לנתק את השיחה מבלי להיות מחויב בתשלום "פרמיום".
תושמע XX* ב"שירותי פרמיום" שניתנו עד כה במסגרת קידומת בינלאומית או קידומות חיוג של
למנוי הכרזה בה יוסבר כי ניתן לצרוך את השירות באמצעות קודי החיוג החדשים שנקבעו.
עוד נקבע כי לא ניתן יהיה לספק על גבי קידומות 1-900 מוקדי שירות לקוחות, ומוקדים
. להסדרת חובות וגביה. התיקון ייכנס לתוקפו בתאריך 24/10/2014
ד"ר יחיאל שבי,
הדובר


שתף

אודות מחבר

ITportal

כל מה שמעניין בעולם הטכנולוגיה, סלולר, חומרה, אחסון, אנשים, מינויים ועוד. בפורטל כתבות על חברות ישראליות וגם סקירות רבות מחו"ל.


שינוי גודל גופנים
ניגודיות