מדריך התקנת תמיכה בשפה עברית ב חלונות 7

יש לנווט לנתיב הבא :
Start > Control Panel > Change Keyboards or other input methodsבחלון שנפתח נעבור ללשונית Formats
נבחר את Hebrew (Israel)
נלחץ Apply


נעבור ללשונית Location ונבחר Israel


נלחץ Apply  ונעבור ללשונית Administrative


נלחץ על Change system locale

נבחר את Hebrew (Israel)


נאשר ונאתחל את המחשב.
 
השפה העברית מותקנת.ניתן להוסיף שפות נוספות בלשונית Keyboards and Languages  


נכתב, צולם ונערך ע"י רן אורן

מדריך התקנה חלונות 7