58 ראשי רשויות ועיריות מרחבי הארץ במכתב לראש הממשלה, שר הפנים ושרת המשפטים – מתנגדים להצעת החוק המבקשת לשנות את מערך היחסים הקיים בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי

0

מצ"ב מכתבם של 58 ראשי רשויות ועיריות מרחבי הארץ, ביניהם חיים ביבס, ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית ת"א ויו"ר פורום ה-15 רון חולדאי, לראש הממשלה, ח"כ בנימין נתניהו, שר הפנים מר אריה דרעי ושרת המשפטים, ח"כ אריה דרעי, בו הם מביעים את הסתייגותם מהצעת חוק לתיקון פקודת העיריות חובת אישור חוקי עזר שעניינם ימי המנוחה על ידי שר הפנים.

במכתב טוענים החתומים כי השלטון המקומי מתנגד נחרצות להצעת החוק המבקשת לשנות את מערך היחסים הקיים בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי. בכל הנוגע להתקנתם של חוקי עזר, בפרט בימי המנוחה, שכן המדובר בפגיעה חמורה בתושבי מדינת ישראל, באמצעות פגיעה בסמכויות נבחריהם בשלטון המקומי ובשינוי דרסטי של הסטטוס קוו הקיים לגבי פעילות עסקים בשבת ברשויות המקומיות ברחבי הארץ.

 

י"ב בכסלו, תשע"ח 30 בנובמבר ,2017 סימוכין: 100495

לכבוד
ח"כ בנימין נתניהו מר אריה מכלוף דרעי ח"כ איילת שקד
ראש ממשלת ישראל שר הפנים שרת המשפטים

מכובדינו שלום רב,

הנדון: הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות )חובת אישור חוקי עזר שעניינם ימי המנוחה על ידי שר הפנים(, התשע"ז-2017

נבקש להודיעכם כי השלטון המקומי מתנגד נחרצות להצעת החוק שבנדון המבקשת לשנות את מערך היחסים הקיים בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי בכל הנוגע להתקנתם של חוקי עזר, בפרט בימי המנוחה, שכן המדובר בפגיעה חמורה בתושבי מדינת ישראל, באמצעות פגיעה בסמכויות נבחריהם בשלטון המקומי, ובשינוי דרסטי של הסטטוס-קוו הקיים לגבי פעילות עסקים בשבת ברשויות המקומיות ברחבי הארץ .
הצעת החוק מלאימה את סמכויות הרשות המקומית לחקיקה בנושא פתיחת עסקים בימי המנוחה, כאשר היא קובעת כי לא ניתן יהיה לפרסם חוק עזר בנושא ללא הסכמת השר וחמור מכך – כי השר כלל לא רשאי לאשר חוק עזר שכזה ,אלא במקרים חריגים) בעניין זה הובאו בפנינו נוסחים שונים, ביניהם נוסח העוסק בנחיצות ובטובת התושבים – אך הנוסחים כולם מגבילים ומצמצמים עד מאוד את היכולת לאשר חוקי עזר לפתיחת עסקים בימי המנוחה(.
הצעת החוק שבנדון מהווה שינוי מהותי של הסטטוס-קוו החוקי בנושא פתיחת וסגירת עסקים, הקיים בתחום זה עוד מלפני קום המדינה. אין כמעט נושא בעל אופי יותר מקומי מאשר שעות פעילות העסקים, ולכן הוא נמסר לאורך השנים לסמכותם הבלעדית של חברי מועצת הרשות המקומית וראש הרשות שנבחרו על ידי ציבור התושבים לעסוק בכך.

יתרה מכך, מדובר בשינוי דרמטי של הסטטוס-קוו הקיים בפועל לגבי פעילות עסקים בשבת ברשויות המקומיות ברחבי הארץ. כבר שנים רבות פועלים במדינת ישראל אלפי עסקים בשבת ,לרבות קיוסקים וחנויות נוחות בלב הערים ומרכזי קניות וקניונים גדולים במועצות אזוריות או בשולי יישובים .
הצעת החוק שוללת כמעט לחלוטין את היכולת לחוקק חוק עזר לפתיחת עסקים בימי המנוחה – ולכן תוביל בפועל לסגירת כלל העסקים הפועלים כיום ונותנים כבר שנים שירות למיליוני אנשים.
ההסדר המוצע בהצעת החוק משאיר לכאורה את סמכות החקיקה אצל הרשות המקומית, אך למעשה "מסרס" ומאיין אותה – שכן, כאמור, לא רק שיהיה צורך בהסכמת השר לחקיקה, אלא שהוא עצמו אינו רשאי לאשר אותה אלא במקרים חריגים. כך, הסיכוי כי חוק עזר בנושא יאושר קלוש ביותר, והשארת הסמכות בידי השלטון המקומי נותרת כלעג לרש בלבד .
יוזמה זו ,הפוגעת קשות בסמכות בלעדית של השלטון המקומי, אף מהווה מדרון חלקלק לפגיעה בסמכויות השלטון המקומי בנושאים נוספים. כך נוצר "פתח" מסוכן לחיסול האוטונומיה וההסדרים הבסיסיים עליהם נשענת הדמוקרטיה המקומית, שממילא רעועים במדינת ישראל )מבוססים עדיין על חקיקת המנדט הבריטי( .
אנו קוראים לכם בזה להימנע מקידום כל הצעת חוק שיש בה שינוי של מערך היחסים שבין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי בעניין התקנתם של חוקי עזר, וביחוד בתחום רגיש זה.

בברכה,

עמיר ריטוב חיים ביבס
ראש עיריית מודיעין מכבים ראש מועצה אזורית לב השרון ראש עיריית דימונה ראש עיריית ת"א- יפו רעות ויו"ר מרכז המועצות האזוריות ויו"ר פורום ערי פיתוח ויו"ר פורום ה-15 ויו"ר מרכז השלטון המקומי
במש"מ

)-(
משה פדלון שמעון סוסן
ראש עיריית הרצליה ראש עיריית באר שבע ראש מועצה אזורית חבל
מודיעין

מוטי ששון אלון שוסטר
ראש עיריית ראשון לציון ראש עיריית חולון ראש מועצה אזורית שער הנגב

)-( )-(
גדי ירקוני יהודה בן חמו עידן גריבאום
ראש מועצה אזורית אשכול ראש עיריית כפר סבא ראש מועצה אזורית עמק הירדן

)-( )-( )-(
דודי אריאלי סיגל מורן חובב צברי רני אידן
ראש מועצת קרית טבעון ראש מועצת קרית עקרון ראש מועצה אזורית עמק חפר

ראש מועצה אזורית בני
שמעון

ראש מועצה אזורית ברנר
ראש עיריית רעננה
זאב ביילסקי
)-(
אילן שדה איציק ברוורמן
ראש עיריית פתח תקוה
)-( ראש מועצה אזורית מנשה

ליזי דלהריצ'ה מטי הרכבי
ראש מועצה אזורית יואב ראש מועצת גני תקוה
)-(
אלי ברכה חי אדיב
ראש מועצה אזורית חוף השרון ראש עיריית הוד השרון

)-( אלי אסקוזידו
ראש מועצה אזורית נחל שורק

יורם ישראלי
ראש מועצה אזורית מטה אשר
דרור אלוני מרים פיירברג איכר
ראש מועצת כפר שמריהו ראש עיריית נתניה
)-( )-(
פטר ויס אילן אור
ראש מועצה אזורית גזר ראש מועצת יסוד המעלה
ראש עיריית קרית אונו

)-(
אייל בצר דב ישורון
ראש מועצה אזורית עמק ראש מועצה אזורית זבולון יזרעאל
)-( )-(
ערן דורון אבי גרובר
ראש מועצה אזורית רמת נגב ראש עיריית רמת השרון
)-( )-(
איתי וייסברג פיני בדש
ראש מועצת בנימינה גבעת עדה ראש מועצת עמר

עובד נור
ראש מועצה אזורית גלבוע

העתק:
ח"כ יריב לוין, מ"מ יו"ר ועדת השרים לענייני חקיקה ושר התיירות חה"כ אביגדור ליברמן, שר הביטחון ח"כ משה כחלון, שר האוצר ח"כ דוד ביטן, יו"ר הקואליציה מר צחי ברוורמן, מזכיר הממשלה מר מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים עו"ד אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים עו"ד אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה מר שלמה דולברג, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל פורום ה-15
מר ישראל נדיבי, מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות
עו"ד דינה זילבר, משנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי-מנהלי( עו"ד ארז קמיניץ, משנה ליועץ המשפטי לממשלה )אזרחי( עו"ד יהודה זמרת, יועמ"ש משרד הפנים
עו"ד עוזי סלמן, היועץ המשפטי לעיריית ת"א-יפו ויו"ר איגוד היועמ"שים בשלטון המקומי י"ב בכסלו, תשע"ח 30 בנובמבר ,2017 סימוכין: 100495

לכבוד
ח"כ בנימין נתניהו מר אריה מכלוף דרעי ח"כ איילת שקד
ראש ממשלת ישראל שר הפנים שרת המשפטים

מכובדינו שלום רב,

הנדון: הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות )חובת אישור חוקי עזר שעניינם ימי המנוחה על ידי שר הפנים(, התשע"ז-2017

נבקש להודיעכם כי השלטון המקומי מתנגד נחרצות להצעת החוק שבנדון המבקשת לשנות את מערך היחסים הקיים בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי בכל הנוגע להתקנתם של חוקי עזר, בפרט בימי המנוחה, שכן המדובר בפגיעה חמורה בתושבי מדינת ישראל, באמצעות פגיעה בסמכויות נבחריהם בשלטון המקומי, ובשינוי דרסטי של הסטטוס-קוו הקיים לגבי פעילות עסקים בשבת ברשויות המקומיות ברחבי הארץ .
הצעת החוק מלאימה את סמכויות הרשות המקומית לחקיקה בנושא פתיחת עסקים בימי המנוחה, כאשר היא קובעת כי לא ניתן יהיה לפרסם חוק עזר בנושא ללא הסכמת השר וחמור מכך – כי השר כלל לא רשאי לאשר חוק עזר שכזה ,אלא במקרים חריגים) בעניין זה הובאו בפנינו נוסחים שונים, ביניהם נוסח העוסק בנחיצות ובטובת התושבים – אך הנוסחים כולם מגבילים ומצמצמים עד מאוד את היכולת לאשר חוקי עזר לפתיחת עסקים בימי המנוחה(.
הצעת החוק שבנדון מהווה שינוי מהותי של הסטטוס-קוו החוקי בנושא פתיחת וסגירת עסקים, הקיים בתחום זה עוד מלפני קום המדינה. אין כמעט נושא בעל אופי יותר מקומי מאשר שעות פעילות העסקים, ולכן הוא נמסר לאורך השנים לסמכותם הבלעדית של חברי מועצת הרשות המקומית וראש הרשות שנבחרו על ידי ציבור התושבים לעסוק בכך.

יתרה מכך, מדובר בשינוי דרמטי של הסטטוס-קוו הקיים בפועל לגבי פעילות עסקים בשבת ברשויות המקומיות ברחבי הארץ. כבר שנים רבות פועלים במדינת ישראל אלפי עסקים בשבת ,לרבות קיוסקים וחנויות נוחות בלב הערים ומרכזי קניות וקניונים גדולים במועצות אזוריות או בשולי יישובים .
הצעת החוק שוללת כמעט לחלוטין את היכולת לחוקק חוק עזר לפתיחת עסקים בימי המנוחה – ולכן תוביל בפועל לסגירת כלל העסקים הפועלים כיום ונותנים כבר שנים שירות למיליוני אנשים.
ההסדר המוצע בהצעת החוק משאיר לכאורה את סמכות החקיקה אצל הרשות המקומית, אך למעשה "מסרס" ומאיין אותה – שכן, כאמור, לא רק שיהיה צורך בהסכמת השר לחקיקה, אלא שהוא עצמו אינו רשאי לאשר אותה אלא במקרים חריגים. כך, הסיכוי כי חוק עזר בנושא יאושר קלוש ביותר, והשארת הסמכות בידי השלטון המקומי נותרת כלעג לרש בלבד .
יוזמה זו ,הפוגעת קשות בסמכות בלעדית של השלטון המקומי, אף מהווה מדרון חלקלק לפגיעה בסמכויות השלטון המקומי בנושאים נוספים. כך נוצר "פתח" מסוכן לחיסול האוטונומיה וההסדרים הבסיסיים עליהם נשענת הדמוקרטיה המקומית, שממילא רעועים במדינת ישראל )מבוססים עדיין על חקיקת המנדט הבריטי( .
אנו קוראים לכם בזה להימנע מקידום כל הצעת חוק שיש בה שינוי של מערך היחסים שבין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי בעניין התקנתם של חוקי עזר, וביחוד בתחום רגיש זה.

בברכה,

עמיר ריטוב חיים ביבס
ראש עיריית מודיעין מכבים ראש מועצה אזורית לב השרון ראש עיריית דימונה ראש עיריית ת"א- יפו רעות ויו"ר מרכז המועצות האזוריות ויו"ר פורום ערי פיתוח ויו"ר פורום ה-15 ויו"ר מרכז השלטון המקומי
במש"מ

)-(
משה פדלון שמעון סוסן
ראש עיריית הרצליה ראש עיריית באר שבע ראש מועצה אזורית חבל
מודיעין

מוטי ששון אלון שוסטר
ראש עיריית ראשון לציון ראש עיריית חולון ראש מועצה אזורית שער הנגב

)-( )-(
גדי ירקוני יהודה בן חמו עידן גריבאום
ראש מועצה אזורית אשכול ראש עיריית כפר סבא ראש מועצה אזורית עמק הירדן

)-( )-( )-(
דודי אריאלי סיגל מורן חובב צברי רני אידן
ראש מועצת קרית טבעון ראש מועצת קרית עקרון ראש מועצה אזורית עמק חפר

ראש מועצה אזורית בני
שמעון

ראש מועצה אזורית ברנר
ראש עיריית רעננה
זאב ביילסקי
)-(
אילן שדה איציק ברוורמן
ראש עיריית פתח תקוה
)-( ראש מועצה אזורית מנשה

ליזי דלהריצ'ה מטי הרכבי
ראש מועצה אזורית יואב ראש מועצת גני תקוה
)-(
אלי ברכה חי אדיב
ראש מועצה אזורית חוף השרון ראש עיריית הוד השרון

)-( אלי אסקוזידו
ראש מועצה אזורית נחל שורק

יורם ישראלי
ראש מועצה אזורית מטה אשר
דרור אלוני מרים פיירברג איכר
ראש מועצת כפר שמריהו ראש עיריית נתניה
)-( )-(
פטר ויס אילן אור
ראש מועצה אזורית גזר ראש מועצת יסוד המעלה
ראש עיריית קרית אונו

)-(
אייל בצר דב ישורון
ראש מועצה אזורית עמק ראש מועצה אזורית זבולון יזרעאל
)-( )-(
ערן דורון אבי גרובר
ראש מועצה אזורית רמת נגב ראש עיריית רמת השרון
)-( )-(
איתי וייסברג פיני בדש
ראש מועצת בנימינה גבעת עדה ראש מועצת עמר

עובד נור
ראש מועצה אזורית גלבוע

העתק:
ח"כ יריב לוין, מ"מ יו"ר ועדת השרים לענייני חקיקה ושר התיירות חה"כ אביגדור ליברמן, שר הביטחון ח"כ משה כחלון, שר האוצר ח"כ דוד ביטן, יו"ר הקואליציה מר צחי ברוורמן, מזכיר הממשלה מר מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים עו"ד אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים עו"ד אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה מר שלמה דולברג, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל פורום ה-15
מר ישראל נדיבי, מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות
עו"ד דינה זילבר, משנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי-מנהלי( עו"ד ארז קמיניץ, משנה ליועץ המשפטי לממשלה )אזרחי( עו"ד יהודה זמרת, יועמ"ש משרד הפנים
עו"ד עוזי סלמן, היועץ המשפטי לעיריית ת"א-יפו ויו"ר איגוד היועמ"שים בשלטון המקומי


שתף

אודות מחבר

Menachem Marom

שינוי גודל גופנים
ניגודיות