תוכנית ההטבות החדשה של שר האוצר, משה כחלון – "נטו משפחה"

0

ממצאי מחקר שנעשה בנושא עבור המכללה הכלכלית חברתית

כללי
 נערך על ידי מכון פאנלס מחקר בנושא הכלכלי-חברתי בישראל.
 במחקר השתתפו 500 משיבים בגילאי 18 ומעלה המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל.
 המחקר נערך באמצעות פאנל המשיבים האינטרנטי Panel4all.
 טעות הדגימה המרבית: 4.5%±.
 בשאלות פילוחים, בכל פעם שנמצא פער מובהק סטטיסטית בין נתונים שונים באותה השורה, נתונים אלה נצבעים בצבע ירוק עבור הנתון הגבוה וצהוב עבור הנתון הנמוך.
תמצית הממצאים

 מרבית המשיבים במדגם מכירים את תוכנית ההטבות החדשה של כחלון "נטו משפחה" באופן מפורט או חלקי (84%). כ- 20% ציינו כי הם מכירים את כל פרטי התוכנית.
 התוכנית המועדפת ביותר על ידי המשיבים הייתה זו המציעה גנים ומעונות חינם החל מגיל אפס, זו נבחרה על ידי 42% מכלל המדגם לעומת תוכנית "נטו למשפחה" שנבחרה על ידי כ28% מכלל המדגם. כ- 30% ציינו כי אינם יודעים להשיב לשאלה זו.
 עבור תוכנית "נטו משפחה" נמצאה העדפה בקרב המכירים אותה, אולם גם בקרב אלו נמצאה העדפה כוללת לתוכנית של גנים ומעונות חינם.
ממצאים

פילוחים דמוגרפיים

דמוגרפיה


שתף

אודות מחבר

Menachem Marom

שינוי גודל גופנים
ניגודיות